Vincellér - 2024 képzés

Vincellér képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214016
 • Szakképesítés megnevezése: Vincellér
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vincellér - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vincellér képzés munkaterülete:

  A vincellér a szőlőnövény ápolásához a szőlőültetvény kezeléséhez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember. Megtervezi és elvégzi, elvégezteti a szőlőültetvény fito-technológiai és agro-technológiai munkáit, feladatait. Szőlőoltványt készít, ismeri a szőlőiskolák működését. Szőlőültetvényt tervez, szőlőt telepít. Kezeli és működteti a szőlőültetvényhez tartozó kisgépeket és berendezéseket. Növényvédelmi tervet készít, növényvédelmet végez. Figyelemmel kíséri a szőlő érési folyamatait, szüreti tervet készít. A szaktechnológia során szükséges alapvető laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai és technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó termelési gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

 • Vincellér képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Vincellér képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Vincellér képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vincellérképzés az élelmiszeripar ágazathoz tartozó szakmai képzés, amely tanúsítvány megszerzésével, majd ennek alapján akkreditált vizsgaközpontban megszerzett szakképesítés megszerzésével zárul. A szőlőtermesztés Magyarországon az egyik legősibb és legjobban megbecsült tevékenység. A szőlész (vincellér) ismeretei kiterjednek a szőlőszaporítására, szaporítóanyag előállításra, a szőlőiskolákra, a szőlőtelepítésre, a bor- és csemegeszőlő termesztésére - művelésére, a kézi és gépi művelésmódok ismeretére, a vonatkozó növényvédelemre, a szüretre, a különböző szőlőfajták feldolgozására, a szőlőtermesztés adminisztratív feladatainak ellátására. A jó minőségű bor csak kiváló minőségű szőlőalapanyagból készíthető. A szőlészetek-borászatok Magyarországon sokszor családi környezetben működnek, ahol a szőlész-borász szakma alapismerete apáról fiúra szálló hagyomány. A jól képzett, - korszerű szaktudással felvértezett vincellér, - a jó szőlész szakember szakmai tudása biztos szellemi hátteret ad a hazai borágazatnak, szőlőtermesztésnek.

 • Vincellér képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vincellér képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vincellér képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szőlészeti ismeretek

  A vizsgatevékenység, (írásbeli vizsga) vagy részeinek leírása: 20 feladat, melyek közt rövid kifejtős feladatok, feleletválasztásos feladatok, alapvető szakmai számolási feladatok szerepelnek. A feladatok témakörei:

  • Agro- és fitotechnológiai műveletek: 35%
  • Szőlő szaporítóanyag előállítása: 10%
  • Szőlőültetvény létrehozása, karbantartása: 10%
  • Szőlő növényvédelme: 20%
  • Szőlő szüretelése, feldolgozása: 15%
  • Környezettvédelem – vegyszerkezelés: 5%
  • Szőlészeti minőségbiztosítási feladatok, szakmai jog: 5%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: szóbeli-gyakorlati vizsga / saját nevelésű - ápolású szőlőtőke bemutatása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész - szóbeli-gyakorlati vizsga

  Gyakorlati munkavégzés: a feladat során a vizsgázónak a szőlőtermesztési technológia során alkalmazott tevékenységeket kell bemutatnia. Ennek során szóban ismerteti a fitoés/vagy agrotechnológiai műveletek növénytani és termesztési hatását, vonzatait, - a termelési folyamatban, a vegetációs naptár szerinti rendjét, - az esetlegesen alkalmazott gépek, berendezések feladatát, azok részeit, működését, a vonatkozó előírásokat, munkavédelmi és vegyszerkezelési szabályokat.

  2. vizsgarész – saját nevelésű-ápolású tőke bemutatása

  A vizsgázó, a képzési időszakban, a képzési hely, - tangazdaság területén fellelhető kijelölt szőlőtőke kezelését - ápolását végzi, a gyakorlati képzőhely infrastruktúrájának, - eszközeinek, berendezéseinek, laboratóriumi eszközeinek, műszereinek – alkalmazásával, használatával, a hatályos szakmai rendelkezések alapján. A projektfeladat végzése során, munkájáról növényápolási naplót vezet, melyben tevékenységét naptári rendben, rendre rögzíti, a rábízott szőlőnövény fejlődését, élettani állapotát, esetleges betegségeit fotókkal is dokumentálja. A képzési időszakban anyagot gyűjt az általa ápolt szőlőfajtáról, annak származásáról, önológiai és termesztési (ökonómiai) tulajdonságairól, az alkalmazott termesztéstechnológiáról, művelés és metszésmódról. Az így született projektmunka alapján számol be a vizsgabizottságnak képzési időszakban végzett szakmai tanulmányairól, munkájáról. A szőlőtermesztés technológiáról a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat. A vizsgázó a vizsgabizottságnak az általa készített portfólió alapján válaszol az azzal kapcsolatos kérdésekre. A beszélgetés időtartama maximum 30 perc.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu