Borász - 2024 képzés

Borász képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214009
 • Szakképesítés megnevezése: Borász
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Borász - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Borász képzés munkaterülete:

  A borász borkészítéshez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember. Elvégzi az erjesztést és a kierjedt újbor kezelését, érlelését, az elkészült bort a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti borászati műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. A szaktechnológia során szükséges laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. Szakmai alapismeretei alapján borkóstolót, borbemutatót tart. Munkája során a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó gyártási gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

 • Borász képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Borász képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Borász képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A borászképzés az élelmiszeripar ágazathoz tartozó szakmai képzés, amely tanúsítvány megszerzésével, majd ennek alapján akkreditált vizsgaközpontban megszerzett szakképesítés megszerzésével zárul. A borászat Magyarországon az egyik legősibb és legjobban megbecsült tevékenység. A borász ismeretei kiterjednek a szőlő szüretre, a szőlőfajták feldolgozására, a borkészítés műveleteire és a bor értékesítésére. A jó minőségű bor előállítása nagyon összetett ismereteket igénylő munka. A borászatok Magyarországon sokszor családi környezetben működnek, ahol a szőlész-borász szakma tradíció. A jó borász szakember tudása a borászatokban nagy kincs.

 • Borász képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Borász képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Borász képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Borászati ismeretek

  A vizsgatevékenység, (írásbeli vizsga) vagy részeinek leírása: 20 feladat, melyek közt rövid kifejtős feladatok, feleletválasztásos feladatok, alapvető szakmai számolási feladatok szerepelnek. A feladatok témakörei:

  • Szőlőminőségi és mennyiségi átvétele, feldolgozása 10%
  • Fermentáció - erjesztéstechnológia 10%
  • Borkezelések – tisztító – stabilizáló eljárások: 30%
  • Borok érlelése – borpalackozás 25%
  • Borvizsgálati módszerek - borászati analitika 15%
  • Környezettvédelem - Borászati melléktermék hasznosítás 5%
  • Borászati higiéniai - minőségbiztosítási feladatok 5%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel és vizsgabor, vizsgabor készítés bemutatása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész - gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel

  Gyakorlati munkavégzés: a feladat során a vizsgázónak a technológia során alkalmazott gép, gépek technológia összeszerelését beállítását kell bemutatnia. Ennek során szóban ismerteti a technológiai lépcső - gép vagy berendezés feladatát, részeit, a technológiában betöltött szerepét, szabályozási lehetőségeit és a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.

  2. vizsgarész - vizsgabor és vizsgabor készítésének és bemutatása

  A vizsgázónak, a képzési időszakban rendelkezésére bocsátott szőlőalapanyagból, a gyakorlati képzőhely infrastruktúrájának, - üzemének, eszközeinek, berendezéseinek, laboratóriumának, mérőműszereinek – alkalmazásával, használatával, a hatályos szakmai, technológiai és kereskedelmi rendelkezések alapján, forgalomba hozatalra alkalmas palackos bort, készterméket állít elő. A projektfeladat végzése során, erjesztést indít, kiszámolja a szükség szerinti adalék és segédanyag igényt, borkezeléseket, tisztító és stabilizáló műveleteket hajt végre a vizsgaboron, illetve elvégzi az egyes műveletekhez rendelhető szakmai számításokat. Anyagnorma alapján palackozást tervez és hajt végre, megtervezi a csomagolás köteles és megengedett információ tartalmát. A vizsgabor készítés technológia folyamatát analitikai méréseivel követi nyomon, illetve technológiai döntéseit saját méréseink alapján hozza meg. Méréseit és a technológia menetét detektálja, az így készült jegyzőkönyvek, - műveleti és analitikai napló - alapján számol be a vizsgabizottságnak munkájáról. A borászati technológiáról a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat. A vizsgázó a vizsgabizottságnak egy általa készített és palackozott bor terméket bemutat, majd ismerteti a vizsgabizottsággal a termékek jelölésére vonatkozó előírásokat és válaszol az azzal kapcsolatos kérdésekre. A beszélgetés időtartama maximum 30 perc.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu