Bonbon- és cukorkakészítő - 2024 képzés

Bonbon- és cukorkakészítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214008
 • Szakképesítés megnevezése: Bonbon- és cukorkakészítő
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bonbon- és cukorkakészítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Bonbon- és cukorkakészítő képzés munkaterülete:

  Kézműves és ipari körülmények között bonbonokat és cukorkákat készít. Munkája során technológiai, illetve termelési számításokat végez. Átveszi, raktározza és előkészíti a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat. A termékek előállítása során beállítja és kezeli a gépeket, berendezéseket és az eszközöket. Bonbonokat és cukorkákat készít a technológiai utasításoknak megfelelően, majd ezeket csomagolja és szakszerűen tárolja. Alapvető minőségbiztosítási vizsgálatokat végez a nyersanyagokon és a termékeken. A termeléssel kapcsolatos dokumentumokat a minőségbiztosítási rendszerek előírásai szerint a saját felelősségi körében vezeti. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával (4-es szint) és betartatásával végzi.

 • Bonbon- és cukorkakészítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Bonbon- és cukorkakészítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Bonbon- és cukorkakészítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az édesipari termékek közül a bon bonok nagy reneszánszukat élik, de a cukorkák piaca is dinamikusan fejlődik. Gondoljunk a néha meglepő ízkombinációjú bonbonok gasztronómiai szerepére vagy a vitaminozott cukorkákra. Az édességkészítés ezen ága kézműves jelleget öltött, és sokszor konyhatechnológiákkal készülnek a termékek. Emiatt szükség van a képzett, a technológiát értő szakemberekre.

 • Bonbon- és cukorkakészítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bonbon- és cukorkakészítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bonbon- és cukorkakészítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmiszer-előállítási ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 15-20 kérdésből álló feladatsor, melynek témakörei és a témakörök megoszlása a feladatok között:

  • Élelmiszerhigiéniai ismeretek 40 %
  • Élelmiszeripari minőségbiztosítási ismeretek 40 %
  • Gazdasági és vállalkozási ismeretek 10 %
  • Munkavédelmi és környezetvédelmi ismeretek 10 %

  A feladatok típusai:

  • tesztfeladatok ahol csak egy jó válasz lehetséges és legalább négy válaszlehetőséget kell megadni (a tesztfeladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 50%)
  • feleletválasztó feladatok a lehetséges válaszok felsorolásával (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 30%)
  • rövidválaszos feladatok (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: bonbon – és cukorkakészítés gyakorlat, szóbeli beszélgetés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  „A” vizsgafeladat: készítsen három különböző fajta bonbont az alábbiak közül:

  • gyümölcsbonbonok,
  • marcipánbonbonok,
  • nugátbonbonok,
  • grillázsbonbonok,
  • krémbonbonok,
  • csokoládébonbonok,
  • cukorkabonbonok,

  fajtánként minimum 20 maximum 60 db-ot.

  „B” feladat: készítésen két különböző fajtájú cukorkát az alábbiak közül:

  • zselécukorkák,
  • pehelycukorkák,
  • fondant cukorkák,
  • törökméz
  • töltetlen szemes kemény cukorkák,
  • töltetlen keménycukorka nyalóka
  • töltött keménycukorkák,

  fajtánként minimum 0,5 kg maximum 1 kg mennyiségben (nyalóka esetén minimum 10 db maximum 20 db).

  A vizsgázó a projekt feladat végrehajtása során az „A” vagy a „B” feladatsort hajtja végre. A vizsgafeladatsornak az „A” és a „B” feladatsor termék csoportjait le kell fednie. A vizsgázó Az elkészült termékeket - ha szükséges, a rendelkezésre bocsátott csomagolóanyag felhasználásával becsomagolja, és esztétikus módon bemutatja a vizsgabizottságnak. Az elkészült terméket - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - minősíti, a termék készítésével kapcsolatban a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat. A beszélgetés során ismertetni kell a feladatot, az elkészült termékek minőségét, az esetleges hibákat és azok megelőzési, kijavítási lehetőségeit. A szakmai beszélgetés időtartama a vizsgaidőn belül maximum 10 perc.

  A munka során a vizsgázó a rendelkezésére álló gépeket és berendezéseket - a munkavédelmi előírások betartásával - üzemelteti, munkáját a higiéniai- és élelmiszerbiztonsági szabályok figyelembevételével végzi. A termékekhez élelmiszer imitátumok nem használhatóak fel. A csokoládé helyett bevonó masszák nem használhatóak fel. Csak olyan termék fogadható el, amelynek minősége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu