Szikvízgyártó - 2024 képzés

Szikvízgyártó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214015
 • Szakképesítés megnevezése: Szikvízgyártó
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szikvízgyártó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szikvízgyártó képzés munkaterülete:

  A Szikvízgyártó munkája során ellátja egy szikvízüzem rá bízott feladatait, vagy akár saját szikvízüzemet vezet. Részt vesz a szikvíz előállítás előkészítő, termelési- és befejező folyamataiban. Gondoskodik a szikvíz előállításához szükséges alapanyagok és csomagolóanyagok napi termeléshez szükséges mennyiségéről, biztonságos felhasználásáról, tárolásáról. Szikvíz gyártásához szükséges gépeket kezel, minőségbiztosításhoz kapcsolódó dokumentációt vezet. Alapanyagot, csomagolóanyagot, készterméket vizsgál, minősít, ellenőriz. Figyel a biztonságos munkavégzésre, betartva a higiéniai, munka-, tűz és környezetvédelmi előírásokat. Jó kapcsolatot tart fent a beszállítókkal, megrendelőkkel, hatóságokkal. Nyitott az innovációra, technológiákra, szakmai trendekre. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, nyitott és együttműködő munkatársaival, döntései megalapozottak.

 • Szikvízgyártó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Szikvízgyártó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 180 óra
 • Szikvízgyártó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szikvíz 2013 óta szerepel a Hungarikumok Gyűjtemény – Magyar Értéktárban. A különlegességnek számító szénsavas szódavizet Jedlik Ányos, a természetbúvár bencés szerzetes készítette először 1826-ban Magyarországon, és az első szikvízgyártó üzemet is ő hozta létre 1841-ben Pest-Budán. Kiváló szomjoltónak bizonyult, akár magában fogyasztva vagy borral kiegészítve, így a XIX. századi millenniumi ünnepségek pompájában is helyt kapott a szódavíz, mint a kor újdonsága. A szikvíz előállításának technológiája, gépei, berendezései jelentős fejlődésen mentek keresztül, mely hozzáértést, szakértelmet igényel. Napjainkban az egyetlen palackozott vízféleség, melynek környezetvédelmi szempontból a lehető legkisebb az ökológiai lábnyoma, hiszen a töltéshez szükséges csomagolóanyagokat annyiszor lehet újra felhasználni, míg a biztonságos és higiénikus előállítást nem veszélyezteti. A szikvíz népszerűségét bizonyítja, hogy számos formában – szörpként, fröccsként, limonádék alapanyagaként vagy más alkoholos itallal kiegészítve – fogyasztható gyerekkortól felnőttkorig.

 • Szikvízgyártó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szikvízgyártó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szikvízgyártó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: szikvízgyártás technológiai és gépészeti ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: a vizsgázó egy komplex feladatalapot old meg, mely technológiai, gépészeti valamint munka-, tűz-, környezetvédelem, higiénia ismeretek feladatokat tartalmaz, az alábbi megoszlásban

  • tesztkérdések szikvíz előállításához kapcsolódóan (pl. egyszerű választás, többszörös választás, igaz-hamis, párosítás, mondat kiegészítés, stb.) 40 %
  • szikvízgyártás gépeiről vagy berendezéseiről sematikus rajz készítése vagy egy megadott ábrán a gépelemek megnevezése és a működés leírása 30 %
  • tesztkérdések a munka-, tűz-, környezetvédelem, higiénia ismeretek témakörökből (pl. egyszerű választás, többszörös választás, igaz-hamis, párosítás, mondatkiegészítés, stb.) 30 %

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.


  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: szikvízgyártás bemutatása, szóbeli beszélgetés a szikvízgyártás folyamatáról

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: a szikvízgyártás meghatározott részfeladatainak végrehajtása, a művelet ellenőrzése. A vizsgázó a rendelkezésre álló anyagokat, eszközöket, gépeket és berendezéseket felügyelettel használhatja. A vizsgázó a vizsgabizottság által feltett szakmai kérdésekre válaszol, melynek időtartama maximum 10 perc.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu