Pálinkakészítő - 2024 képzés

Pálinkakészítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214018
 • Szakképesítés megnevezése: Pálinkakészítő
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pálinkakészítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Pálinkakészítő képzés munkaterülete:

  A pálinkakészítő pálinkafőzéshez, készítéshez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember. Elvégzi az cefrekészítést és erjesztést és a kierjedt cefre kezelését, lepárlását, a köztestermék - nyers párlat kezelését, érlelését, az elkészült pálinkát, - gyümölcs- vagy borpárlatot - a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti a pálinkafőzési műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. A szaktechnológia során szükséges laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. Ismeri és alkalmazza a jövedékitermék, adózásra, elszámolására vonatkozó hatályos jogszabályokat, rendelkezéseket. Szakmai alapismeretei alapján pálinkakóstolót, -bemutatót tart. Munkája során a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó gyártási gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

Pálinkakészítő képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-11-16
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30
Tantermi
 • Pálinkakészítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Pálinkakészítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Pálinkakészítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A pálinkakészítő képzés az élelmiszeripar ágazathoz tartozó szakmai képzés, amely tanúsítvány megszerzésével, majd ennek alapján akkreditált vizsgaközpontban megszerzett szakképesítés megszerzésével zárul. A pálinkafőzés Magyarországon az egyik legősibb és megbecsült tevékenysége. A pálinkafőző ismeretei kiterjednek az alapanyagismeretre, a gyümölcsök feldolgozására, a cefrekészítés, erjesztés, lepárlás műveleteire a pálinkák, párlatok érlelésére, palackozására és értékesítésére. A jó minőségű pálinka előállítása nagyon összetett ismereteket igénylő munka. A pálinkafőzők Magyarországon sokszor kisüzemi, családi környezetben működnek, ahol a pálinkafőzés tradíció. A jó pálinkafőző szakember tudása a főzőüzemek nagy kincse.

 • Pálinkakészítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pálinkakészítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pálinkakészítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Pálinkakészítési ismeretek

  A vizsgatevékenység, (írásbeli vizsga) vagy részeinek leírása: 20 feladat, melyek közt rövid kifejtős feladatok, feleletválasztásos feladatok, alapvető szakmai számolási feladatok szerepelnek. A feladatok témakörei:

  • Alapanyagismeret, cefrekészítés: 10%

  - Alapanyagismeret (gyümölcs; borászati melléktermék)

  - Cefrézés, alapanyag előkészítés technológiái

  • Fermentáció - erjesztéstechnológia: 10%
  • Pálinkafőzés technológiája, berendezései: 30%

  - Desztilláció – Pálinkafőző üzeme gépei, berendezései

  - Párlatfinomítás, frakcionálás

  • Pálinkák érlelése, kezelése, palackozása: 25%
  • Pálinkák analitikai és érzékszervi vizsgálati módszerei: 15%
  • Jogszabályismeret Környezettvédelem - melléktermék hasznosítás 5%
  • Üzemi higiéniai - minőségbiztosítási feladatok: 5%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás értékelési útmutató alapján történik.

  • Alapanyagismeret, cefrekészítés: 10%
  • Fermentáció – erjesztéstechnológia: 10%
  • Pálinkafőzés technológiája, berendezései: 30%
  • Pálinkák érlelése, kezelése, palackozása: 25%
  • Pálinkák analitikai és érzékszervi vizsgálati módszerei: 15%
  • Jogszabályismeret Környezettvédelem - melléktermék hasznosítás 5%
  • Üzemi higiéniai - minőségbiztosítási feladatok 5%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel és vizsgapálinka, vizsgapálinka készítés bemutatása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész - gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel

  Gyakorlati munkavégzés: A feladat során a vizsgázó bemutatja a vizsgapálinka készítésnél alkalmazott technológiát. Bemutatja a technológiai folyamatból kiemelt technológiai lépcsőben alkalmazott gépek, berendezések, összeszerelését beállítását, azoknak használati, alkalmazási készségét. Szóban ismerteti a meghatározott technológiai lépcső során alkalmazott- gép vagy berendezés feladatát, részeit, a technológiában betöltött szerepét, szabályozási lehetőségeit és a munkavégzés során a alkalmazandó, az adott munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat. A gyakorlati vizsga időtartama maximum 90 perc.

  2. vizsgarész - vizsgapálinka és vizsgapálinka készítésének és bemutatása

  A vizsgázónak, a képzési időszakban rendelkezésére bocsátott pálinka alapanyagból, a gyakorlati képzőhely infrastruktúrájának, - üzemének, eszközeinek, berendezéseinek, laboratóriumának, mérőműszereinek – alkalmazásával, használatával, a hatályos szakmai, technológiai és kereskedelmi rendelkezések alapján, forgalomba hozatalra alkalmas palackos pálinkát, készterméket állít elő. A projektfeladat végzése során, cefrét készít, erjesztést indít, pálinkát főz és finomít, kiszámolja a szükség szerinti adalék és segédanyag igényt, kezeléseket, tisztító és stabilizáló műveleteket hajt végre a vizsgapálinkán, illetve elvégzi az egyes műveletekhez rendelhető szakmai számításokat. Anyagnorma alapján palackozást tervez és hajt végre, megtervezi a csomagolás köteles és megengedett információ tartalmát. A vizsgapálinka készítés technológia folyamatát analitikai méréseivel követi nyomon, illetve technológiai döntéseit saját méréseink alapján hozza meg. Méréseit és a technológia menetét detektálja, az így készült jegyzőkönyvek, - műveleti és analitikai napló - alapján számol be a vizsgabizottságnak munkájáról. A pálinkafőzési technológiáról a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat. A vizsgázó a vizsgabizottságnak egy általa készített és palackozott pálinkát bemutat, majd ismerteti a vizsgabizottsággal a termékek jelölésére vonatkozó előírásokat és válaszol az azzal kapcsolatos kérdésekre. A beszélgetés időtartama maximum 30 perc.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Szakmai anyagismeret: 25%
  • Számítási feladatrész: 10%
  • Technológia ismeret: 35%
  • Csomagolás-jelölés 10%
  • Általános termék és jogszabály ismeret: 15%
  • Szakmai beszélgetés 5%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu