Növényolajgyártó - 2024 képzés

Növényolajgyártó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214003
 • Szakképesítés megnevezése: Növényolajgyártó
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Növényolajgyártó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Növényolajgyártó képzés munkaterülete:

  A növényolajgyártó étolajok előállítására alkalmas olajmagvakból vagy olajtartalmú növényi részekből sajtolással, szükség szerint az olajkinyerés elősegítése érdekében hőkezeléssel, valamint szűréssel különböző étolajokat és sajtolási melléktermékeket állít elő. Célja olyan étolaj, valamint olajmagfeldolgozási melléktermék létrehozása, amely állandó és ellenőrzött minőségben, meghatározott fogyasztói vagy megrendelői igények kielégítésére alkalmas; ideértve az általános étkezési, vendéglátóipari, esetenként technikai célú felhasználást is. Tájékozott az elérhető alapanyagokból történő olajmagfeldolgozás elméletéről és gyakorlatáról. A nemzetközi logisztikai rendet ismeri és – adott esetben szoftveres – készletgazdálkodásra, nyomtatványkezelésre képes. Szakszerűen kezeli az olajmagfeldolgozás berendezéseit, valamint képes ezek napi megelőző karbantartására. Betartja a munkavédelmi, élelmiszerbiztonsági, higiéniai és környezetvédelmi előírásokat, felelősséget vállal a betanított dolgozókért. Középszinten szakirodalmat tanulmányoz, követi a hazai és nemzetközi ajánlásokat és előírásokat.

 • Növényolajgyártó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  A szakmai gyakorlat területe: olajmag- vagy olajnövényfeldolgozó üzemben, illetve lakatos vagy gépészeti területtel összefüggő munkakörben eltöltött 6 hét, mely részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet 2 hétnél rövidebb, és a képesítő vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet 8 hétnél régebbi. A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje. A szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazolni kell.

 • Növényolajgyártó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Növényolajgyártó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A növényolajgyártó szakképesítés az olajmagfeldolgozással, illetve étolaj-előállítással fővagy melléküzemág keretében foglalkozó mikro- és kisvállalkozások számára hiánypótló. A tevékenység jellege és ritkasága miatt az érintett munkaerőpiaci szegmens kicsiny, jelenleg mindössze hozzávetőlegesen egy tucat hazai, túlnyomórészt családi vállalkozást érdekelhet. E vállalkozások biztonságos és hatékony működése, munkaerőellátása, azaz versenyképessége érdekében azonban a növényolajgyártó képesítés releváns, mert jelenleg az érintettek a sajtolóüzemben zömmel betanított munkatársakkal dolgoznak, akik jellemzően egy vagy néhány, szorosan összefüggő munkafolyamatra specializálódtak. A hatékony kisüzemi működés azonban megkívánja a folyamatszintű gondolkodást és cselekvőképességet az alapanyag beérkezésétől a késztermék kiadásáig tartó láncban oly módon, hogy legalább néhány, a műszakrend által meghatározott létszámú munkatárs kölcsönösen, közel teljes értékűen helyettesíthető legyen.

 • Növényolajgyártó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Növényolajgyártó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Növényolajgyártó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által, kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Növényolajipari ismeretek - online teszt

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A teszt két részből áll:
  1. Maximum 50%-os arányban ismeretekre vonatkozó konkrét kérdések (maxi-mum 30 db)
  2. Minimum 50% arányban az ismeretek összefüggéseinek ismeretét igénylő, komplex feladat (maximum 5 db)

  A kérdéseket és a feladatokat az alábbi témakörökből szükséges összeállítani:
  1. A lipidek szerepe a növényekben. Arány: 10%
  2. Olajnövények és növényolajgyártás: a legjellemzőbb olajnövények, átvételük, ellenőrzésük, tárolásuk, továbbításuk, előkezelésük, tisztításuk, olajkinyerés folyamata, finomítás, nyálkátlanítás, visztalanítás, tárolás, csomagolás és minőségbiztosítás. Arány: 70%
  3. Az étolajgyártás gépeinek és berendezéseinek működtetésére vonatkozó ismeretek. Arány: 20%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-szám legalább 51%-át elérte.


  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Növényolajgyártás bemutatása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:


  1. vizsgarész: A növényolajgyártás gépei és berendezései beállításának, szabályozásának és tisztításának bemutatása.
  A növényolajgyártás technológiai folyamatainak ismertetése üzemi körülmények között a gyártás folyamatában, a technológiai folyamtok céljainak, paramétereinek rendszer szempontú ismertetése. A bemutatás során egyszerű folyamatábrát kell készíteni és bemutatni.
  2. vizsgarész: Egy kijelölt gép vagy berendezés karbantartásának, szabályozásának és tisztításának bemutatása, a rendelkezésre bocsátott eszközök segítségével.
  A feladat végrehajtása során ismertetni kell az adott munkaművelet célját, is. A technológiai bemutatás során a feladatban szerepelnie kell a terménytovábbítás, sajtolás, szűrés folyamatainak, gépeinek és berendezéseinek. Ismertetni kell a gépek és berendezések technológiai hatásait, és rájuk vonatkozó élelmiszerhigiéniai előírásokat is.
  3. vizsgarész: Komplex beszélgetés
  A komplex beszélgetés során a vizsgázó a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat a technológiai paraméterekről, az esetlegesen előforduló technológiai hibákról, illetve azok megelőzéséről vagy - ha lehetséges -, a javítási lehetőségekről.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
  1. vizsgarész: 60 perc,
  2. vizsgarész: 20 perc
  3. vizsgarész: 10 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu