Élelmiszeripari laboráns - 2024 képzés

Élelmiszeripari laboráns képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214006
 • Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari laboráns
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Élelmiszeripari laboráns - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Élelmiszeripari laboráns képzés munkaterülete:

  Az élelmiszeripari laboráns az élelmiszeripari nyersanyagok, félkész és késztermékek analitikai vizsgálatát megszervezi és elvégezi. A munkaterületet előkészíti, mintát vesz és minta előkészítést végez. A munkafolyamatot megtervezi és előkészíti. Szakszerűen használja a laboratóriumi és üzemi eszközöket. Gyártási eljárás fázisaiban ellenőrzi az élelmiszer minőségét. Vizsgálati szabvány alkalmazásával a minták összetételének minőségi és mennyiségi meghatározását elvégzi. Vizsgálja a csomagolóanyagok és csomagolás megfelelőségét! Ellenőrzi a címkézést. Mérési jegyzőkönyvet készít, a mért adatok elsődleges feldolgozását megoldja és a kapott eredmények alapján az élelmiszereket minősíti.

 • Élelmiszeripari laboráns képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Élelmiszeripari laboráns képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Élelmiszeripari laboráns képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt évek egyik legnagyobb ütemben növekvő ágazata az élelmiszeripar. A biztonságos élelmiszer-előállítás megteremtése és fenntartása az élelmiszerellátási-lánc minden szereplőjének a legfontosabb feladata. A rendszeres vizsgálatok végzése már a kisebb vállalkozások számára is előírás, de egyben a termékeivel szembeni fogyasztói bizalom kulcsa. A különböző élelmiszerek és az azokhoz szükséges alapanyagok félkésztermékek, csomagolóanyagok tulajdonságainak (analitikai, mikrobiológiai és érzékszervi) a vizsgálatát végzi az élelmiszer laboráns. Élelmiszer-biztonságot ellenőriz üzemben és laboratóriumban. Munkája kiterjed a technológiai folyamatok ellenőrzésére is. A képzés ezért fontos a biztonságos, a fogyasztó egészségét nem veszélyeztető ipari tevékenység számára

 • Élelmiszeripari laboráns képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Élelmiszeripari laboráns képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Élelmiszeripari laboráns képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex élelmiszervizsgálat és dokumentálás

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Komplex élelmiszervizsgálat és dokumentálás A vizsgázó élelmiszervizsgálatot végez, amelyet dokumentál.

  A vizsgatevékenység részei

  • mintavétel és mintakezelés 10 %
  • minta előkészítés 10 %
  • analitikai vizsgálat 40 %
  • számítás és értékelés 10 %
  • dokumentálás (mérési jegyzőkönyv készítése) 30 %

  A vizsgázó az elvégzett élelmiszervizsgálat mérési adatait, a számításokat, valamint a vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. A vizsgázó élelmiszervizsgálati útmutatót, vizsgálati szabványt, táblázatokat alkalmazhat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az Élelmiszervizsgálatot befejezte, a jegyzőkönyvet elkészítette és a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. Sikertelen vizsga esetén a teljes projektvizsgát meg kell ismételni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu