Élelmiszeripari gyártáselőkészítő - 2024 képzés

Élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07212005
 • Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari gyártáselőkészítő
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 2
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 2
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Élelmiszeripari gyártáselőkészítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzés munkaterülete:

  A képzés olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában. Az képzés végén a résztvevők rálátnak az élelmiszeripari ágazat legfontosabb műveleteire. Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveletek elvégzésénél közreműködik, alapanyagokat, félkész és késztermékeket mozgat. Anyagokat és eszközöket előkészít, higiéniai feladatokat végez. Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

 • Élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 150 óra
 • Maximális óraszám: 200 óra
 • Élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az élelmiszeriparban szükség van olyan alapvető ismeretekkel rendelkező munkaerőre, akik rendelkeznek az élelmiszeripari ágak alapismereteivel, felismerik a nyersanyagokat, ismerik a higiéniai előírásokat, és az egyes részfolyamatokban segítőként részt tudnak venni.

 • Élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Élelmiszeripari gyártáselőkészítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: közreműködés élelmiszeripari termékelőállításban

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Élelmiszeripari alapműveletet végez, melynek során:

  • a termékek előállításához szükséges anyagokat kiválasztja, 15%
  • a rendelkezésére bocsátott receptúra alapján anyagszükségletet mér 15%
  • anyagokat, eszközöket előkészít 10%
  • meghatározott munkaműveleteket hajt végre 20%
  • anyagokat, termékeket szakszerűen mozgat, 20%
  • betartja a higiéniai munkavédelmi és minőségbiztosítási előírásokt. 20%

  A vizsgaszervező – saját lehetőségeinek figyelembevételével - a fenti tevékenységek végrehajtását biztosítja.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu