Új képzések - 2021

Ismerd meg az új képzési rendszert

Biztos vagyok benne, hogy hallottál már arról, hogy megszűnt az Országos Képzési Jegyzék (OKJ). Azt szeretném bemutatni neked, hogy milyen lehetőségeid vannak 2021. január 01-jétől, ha felnőttként tovább szeretnéd képezni magad.

A szakképzést két részre oszthatjuk:

  • szakmai képzésre és
  • szakmai oktatásra.

Nézzük először, hogy mit jelent a szakmai képzés.

A szakmai képzések körébe tartoznak az OKJ-ból kikerült szakképesítések, szakképesítés-ráépülések egy része. Szakmai képzést szakképző intézmény és felnőttképző is indíthat. Akár szakképző intézményben, akár felnőttképzőnél jársz szakmai képzésre felnőttképzési jogviszony jön létre közted és az intézmény között.

A szakmai képzések kimenti követelményeit a programkövetelmények szabályozzák.

A szakmai képzés befejezését követően az intézménytől egy tanúsítványt fogsz kapni. Ha ez megvan, akkor tudsz a független akkreditált vizsgaközpontban képesítő vizsgát tenni. Sikeres vizsga esetén képesítő bizonyítványt kapsz, amely államilag elismert és szakképesítést tanúsít.

Tovább a szakképesítésekhez

Térjünk át a szakmai oktatásra. 2021. január 01-jétől az OKJ-ban szereplő képzések már nem indulnak, hiszen a helyét átvette a Szakmajegyzék. Ebben a Szakmajegyzékben olyan szakmák és részszakmák szerepelnek, amelyeket kizárólag szakképző intézményben lehet elsajátítani. Ez az úgynevezett szakmai oktatás.

Egy szakmához tartozhat szakmairány is, valamint egy szakmának lehet részszakmája is. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan.

Felmerülhet a kérdés benned, hogy ekkor vissza kell ülnöm az iskolapadba? Ne aggódj, ez nem feltétlen igaz. A felnőttek szakmai oktatása során arra törekednek a szakképző intézmények, hogy rugalmasan, nem nappali rendszerben, csökkentett óraszámmal történjen az oktatás. A Képzési és kimeneti követelményekben szereplő képzési idő akár a negyedére is csökkenthető, ha például beszámítják az előzetesen megszerzett tudásod vagy figyelembe veszik a hasonló munkakörben megszerzett szakmai tapasztalatod vagy a korábbai tanulmányaidat. Illetve lehetőség lesz az elméleti órákat e-learning keretében megtanulni.

A szakmai oktatásba bármikor be lehet csatlakozni, nincs életkorhoz kötve. Ha akkor csatlakozol a szakmai oktatáshoz, ha még nem töltötted be a 25. életévedet, akkor tanulói jogviszony jön létre közted és a szakképző intézmény között. Ez azt jelenti, hogy kapsz diákigazolványt, jár a családi pótlék vagy éppen az árvasági ellátás, sőt az első szakma esetén szakképzési ösztöndíjat is kaphatsz. Ha viszont betöltötted a 25. életévedet, akkor felnőttképzési jogviszony fog létrejönni közted és a szakképző intézmény között. Ebben az esetben már nem járnak azok a kedvezmények, amelyek a tanulói jogviszony esetén.

Fontos változás, hogy a szakmai oktatást lezáró vizsgát egy független akkreditált vizsgaközpontban kell letenned. Sikeres vizsga esetén technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt fogsz kapni. Mindkét esetben államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget ad és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít. Technikusi oklevelet akkor kapsz, ha technikumban végezted a tanulmányaidat, szakmai bizonyítványt pedig akkor, ha szakképző iskolában tanultál.

Tovább a szakmákhoz

Ha részszakmát sajátítottál el, akkor szakmai bizonyítványt kapsz, amely államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképzettséget ad és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

Jó, ha tudod, hogy ingyenesen is szerezhetsz szakmát az alábbi esetekben:

  • az első szakmai vizsga befejezéséig,
  • második szakma esetén legfeljebb 3 tanéven keresztül,
  • az első szakképesítő vizsga befejezéséig.

A cikket írta:
Fábián Bernadett felnőttképzési szakértő
https://felnottkepzesiengedely.com