Focus Oktatási Kft.


KÉPZÉSEK TÍPUSA:

Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevõk választhatnak a hétközi, hétvégi és intenzív tanfolyamaink közül. Az egyes képzések pontos idõbeosztásáról honlapunkon a tanfolyamok leírásánál tájékozódhat vagy ügyfélszolgálati munkatársunknál.

Hétközi: heti 2×4 tanórás képzések, délelõtt 9:00 órai, illetve délután 17:00 órai kezdéssel

Hétvégi: alkalmanként 8 tanórás képzések, kéthetente szombaton 9:00 órától vagy kéthetente szombaton és vasárnap 9:00 órától

Intenzív: munkanapokon 4 tanóra. délelõtt 9:00 órai, illetve délután 17 órai kezdéssel

KÉPZÉS HELYSZÍNE:

Elméleti képzés: Budapesten a XIII. kerületben, a 3-as metró vonalától 5 percre található korszerû, projektorral szerelt tantermekben.

Gyakorlati képzés: szakképzés típusától függõen demonstrációs teremben Budapesten a XIII. kerületben, a 3-as metró vonalától 5 percre vagy külsõ gyakorlati helyszínen.

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK:

Egészségügyi alkalmasság annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre (háziorvos adja ki)

Pályaalkalmassági vizsgálat: elõzetes pályaalkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakképzésre felvételizõknek, ahol az OKJ. képzés szerint a szakképzés megkezdése pályaalkalmassági követelményekhez kötött (a képzõ intézmény végzi)

Szakmai alkalmassági vizsgálat: elõzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakképzésre felvételizõknek, ahol az OKJ. képzés szerint a szakképzés megszerzése szakmai alkalmassági követelményekhez kötött (foglalkoztatás-egészségügyi szakember adja ki)

JELENTKEZÉS

Online: honlapunkon a képzés leírásánál a „JELENTKEZÉS” gombra kattintva megjelenõ Ûrlap kitöltésével. Az Ûrlap elküldését követõen munkatársunk telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot, tájékoztatja a beiratkozáshoz szükséges további teendõkrõl, a dokumentumok (pl. végzettséget igazoló okiratok, szakmai alkalmassági iratok) benyújtásának módjáról, a képzés pontos kezdésérõl, ütemezésérõl, a befizetésrõl.

Személyesen: Ügyfélszolgálati irodánkban (Budapest XIII. kerület, Frangepán u. 3.) keddtõl péntekig 13:00-17:00, illetve szombaton és vasárnap 10:00-14:00 óra között. Kérjük a jelentkezéshez hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, végzettséget igazoló okiratait!

BEFIZETÉS:

A képzési díjat egy összegben befizetõknek a jelentkezés véglegesítését (azaz a számla kiállítását) követõ 8 napon belül kell teljesíteniük.

Részletfizetés esetén az elsõ részlet, a Képzési díj elõleg befizetése a jelentkezés véglegesítését (azaz a számla kiállítását) követõ 8 napon belül esedékes, a további részletek a felnõttképzési szerzõdésben szabályozottak szerint esedékesek.

A BEFIZETÉS TELJESÍTHETÕ:

átutalással: A Focus Oktatási Kft. OTP Banknál vezetett 11704007-20262325 számú számlájára. Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel a pénzforgalmi számla számát!

személyesen: Ügyfélszolgálati irodánkban (Budapest XIII. kerület, Frangepán u. 3.) keddtõl péntekig 13:00-17:00, illetve szombaton és vasárnap 10:00-14:00 óra között.

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

A választott szakképesítés megszerzéséhez a képzésben Résztvevõnek kétféle vizsgát kell tennie:

1. MODULZÁRÓ VIZSGA:

A modulzáró vizsgákat a képzõ intézmény szervezi a képzés helyszínén és a képzés ütemezése szerint. A résztvevõnek a szakképesítéshez szükséges összes modulból vizsgát kell tennie. A vizsgák formája a modul szakmai tartalmához illeszkedõen lehet írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati. A kérdéssort a képzõ intézmény oktatói állítják össze (kivéve Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozó képzések).

A modulzáró vizsgák kettõs célt szolgálnak, egyrészt visszajelzést adnak a Résztvevõnek a szakmai tudásáról, másrészt sikeres elvégzésük feltétele a szakmai vizsgára bocsátásnak. Az elsõ modulzáró vizsga minden modulra ingyenes, a pótló vagy ismételt vizsga díja 5.000.- Ft/modul.

A sikeres modulzáró vizsgáról a Képzõ intézmény igazolást állít ki, mely igazolás a szakmai vizsgára bocsátás feltétele. Sikeres a modulzáró vizsga, ha a vizsgázó teljesítménye 50% feletti (kivéve Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozó egyes képzések).

2. Szakmai vizsga

A szakmai vizsgát állami vizsgaszervezõ intézmény szervezi meg a Képzõ Intézmény felkérésére a képzés helyszínén, munkanapokon 8:00 és 18:00 között a képzés lezárását követõ 90 napon belül.

A szakmai vizsga során minden modulból megszerzett tudás felhasználásával komplex vizsga keretében számot kell adni a tudásról. A vizsgatevékenységek formája lehet írásbeli (központi feladatsor), interaktív (számítógéppel támogatott központi feladatsor), gyakorlati (Képzõ intézmény által vagy központilag összeállított tételsor) vagy szóbeli (központi tételsor).

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges záróvizsgán a jelölt vizsgabizottság elõtt vizsgázik. A vizsgabizottság az elnökbõl és három tagból áll (szakmai érdekképviselet, képzõ, vizsgaszervezõ). A vizsgabizottság munkáját szakértõk (írásbeli és interaktív dolgozatokat javító tanárok, gyakorlati oktatók) segíthetik, adminisztrációs feladatait a jegyzõ végzi.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a modulzáró vizsgák megléte, a vizsgára történõ jelentkezési lap határidõre történõ leadása, a vizsgadíj határidõre történõ befizetése, egyes képzéseknél a vizsgaproduktum határidõre történõ leadása. A vizsga eredményes, ha a vizsgázó a komplex vizsgán a jogszabálynak megfelelõ mértékben teljesít.

A vizsgákkal kapcsolatos adott tanfolyami csoporthoz tartozó részletes információkat a honlapon tesszük közzé a Résztvevõk számára. A szakmai vizsgadíj befizetése a vizsgára történõ jelentkezéskor esedékes.

Vizsgagarancia: ha a képzésben Résztvevõ a tanórák legalább 90%-án részt vesz és a modulzáró vizsgák mindegyikét legalább 90%-os eredménnyel végzi el, illetve a komplex vizsga minden vizsgatevékenységén részt vesz. (Vizsgagarancia - a résztvevõ részére visszatérítjük a vizsgára befizetett díjat, abban az esetben, ha a fent leírtak ellenére sikertelen vizsgát tesz).

KEDVEZMÉNYEK

1. Kuponkedvezmény: képzésenként, idõszakonként egyedi kedvezmények akár 50.000 Ft értékben.

2. Minden, alább felsorolt esetben 5% kedvezményt adunk a képzés díjából:

egyösszegû befizetés

kismama (GYES, GYED)

álláskeresõ kedvezmény

diákkedvezmény (nappali tagozat)

A kedvezmény igénybevételéhez kérjük, beiratkozáskor mutassa be a kedvezményre jogosító okiratot.

A 2. csoportba tartozó kedvezmények nem összevonhatók!

Focus Oktatási Kft.

Képzések