Baromfiipari-feldolgozó - 2024 képzés

Baromfiipari-feldolgozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07213019
 • Szakképesítés megnevezése: Baromfiipari-feldolgozó
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Baromfiipari-feldolgozó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Baromfiipari-feldolgozó képzés munkaterülete:

  A baromfiipari-feldolgozó ismeri az élő baromfi átvételének műveleteit, jogszabályi előírásait, az átvételre vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásokat. Tisztában van a baromfi anatómiai felépítésével. Technológiai, higiéniai és munkabiztonsági ismereteit felhasználva képes végrehajtani az élő baromfi szakszerű vágását, tisztítását, zsigerelését, a tisztított és kizsigerelt testek további elsődleges- és továbbfeldolgozását. A vágási termékből nyers, félkész vagy készterméket állít elő. Baromfifeldolgozási alapműveleteket végez, alapanyagokat, félkész és késztermékeket osztályoz, tisztít, aprít, kever, tartósít, mozgat és csomagol. Felismeri a csomagolóanyagokat, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően használja azokat. Felismeri a húsok romlási folyamataira jellemző érzékszervi elváltozásokat, és tudását alkalmazva képes megelőzni a kedvezőtlen folyamatok kialakulását. Az élelmiszerek tartósítása témakörben szerzett ismereteit alkalmazva elvégzi az egész, a darabolt testek, valamint a továbbfeldolgozott termékre jellemző tartósítását. Munkája során szakszerűen, a munkabiztonsági előírásokat betartva előkészíti, szakszerűen üzemelteti a technológiai gépeket, berendezéseket, és tisztán tartja azokat. Használja a termelési adatok nyilvántartásához szükséges szoftvereket. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai és technológiai, tűzmunka-, állat-, energia-, környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával végzi. Törvényi előírásokat figyelembe véve kezeli a technológia tevékenységek során keletkezett hulladékokat.

 • Baromfiipari-feldolgozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Baromfiipari-feldolgozó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 450 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Baromfiipari-feldolgozó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az élelmiszerfogyasztási szokások átalakulása magával hozta az élelmiszeripar fejlődését, gépiesítését, ezzel együtt a baromfifeldolgozás rohamos fejlődését is. A felelős és felgyorsult élelmiszer-előállítás megköveteli a képzett szakemberek részvételét. A baromfifeldolgozás során szükség van olyan alapvető ismeretekkel rendelkező munkaerőre, akik rendelkeznek a baromfiipari-feldolgozás alapismereteivel, ismerik a törvényi, higiéniai előírásokat, az egyes részfolyamatokban aktívan részt tudnak venni. A vevői igények maradéktalan kiszolgálása és a hatékonyság növelése miatt megnőtt az igény az automatizálásra, a feldolgozás folyamatainak gépesítése, a technológia fejlődése megköveteli a képzett munkaerő alkalmazását. Ezért szükséges a gépeket jól ismerő és kezelő, kiszolgáló szakemberek képzése. A jól képzett baromiipari-feldolgozó szakember szakmai tudása biztos hátteret ad a hazai baromfifeldolgozásnak.

 • Baromfiipari-feldolgozó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Baromfiipari-feldolgozó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Baromfiipari-feldolgozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Baromfi elsődleges- és továbbfeldolgozásának ismertetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 35 kérdésből álló írásbeli teszt feladatlapon, melynek témakörei és a témakörök megoszlása a feladatok között:

  • Baromfiipari feldolgozási technológia 40 %
  • Baromfiipari gépek, berendezések működési elve, munkabiztonsági előírásai 20 %
  • Tűz- és munkavédelmi, higiéniai és állatvédelmi ismeretek 20 %
  • Környezetvédelmi ismeretek 20 %

  A feladattípusok megoszlása:

  • 15 db igaz-hamis eldöntendő kérdés
  • 10 kérdés egyszeres választás, három válaszlehetőség közül
  • 10 kérdés többszörös feleletválasztó feladat, (4 lehetőségből 2 jó megoldás) Minden jó válasz pontot ér, rossz válaszért nem jár pontlevonás.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Baromfi elsődleges- és továbbfeldolgozás gyakorlati feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  a) vizsgarész: Baromfi csontozása, csomagolása - A vizsgatevékenységekkel összefüggésben a vizsgabizottság szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  b) vizsgarész: Baromfi húsból félkész vagy késztermék előállítása - A vizsgatevékenységekkel összefüggésben a vizsgabizottság szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu