Szűcs - 2024 képzés

Szűcs képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 07234006
 • Szakképesítés megnevezése: Szűcs
 • KEOR kód: 0723
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szűcs - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szűcs képzés munkaterülete:

  A szűcs kikészített szőrmés bőrök/prémek feldolgozásával foglalkozik. A különböző prémekből kabátot, boát, sapkát, sálat, stólát, takarót és egyéb divatcikkeket állít elő. Ismeri a különböző szőrme fajtákat, azok feldolgozási módját. A szűcs alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgozik. Alkalmazottként a kapott gyártási dokumentációt értelmezi, és annak megfelelően legyártja a megrendelt terméket. Egyedi megrendelés esetén méretet vesz, snittet készít, anyagszükségletet kalkulál, minőség, szín szerint összeszortírozza a termék előállításához szükséges bőröket. Kiszabja az előállítandó darab alkatrészeit, speciális szűcsvarró géppel összeállítja, rámázza, leegyenlíti és elkészíti a végterméket. A ráfordított anyag és munka alapján árat kalkulál. Tanácsot ad a vevőnek a szőrme használatát, tárolását, tisztítását illetően, hogy az sokáig megtarthassa a jó minőségét. Igény esetén javítást, átalakítást végez. A hatósági elírásoknak megfelelően kezeli a keletkező hulladékokat.
  A jó szűcs követi a divatot, az aktuális divatszíneket, a megújuló feldolgozási technikákat, szakvásárokat látogat. Munkáját a kreativitás, kézügyesség, pontosság, szín- és térlátás, jó szemmérték és állóképesség jellemzi. A szűcs munkáját általában önállóan végzi, alkalmazottként azonban képes munkamegosztásban, csapatmunkában dolgozni.

 • Szűcs képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Szűcs képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Szűcs képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb gondot jelent a környezetszennyezés, a világot elárasztó műanyag szemét. Ezért nagyon fontos a környezetbarát természetes anyagok megbecsülése, felhasználása. A modern gazdasági fejlődés célja a fenntarthatóság, a körforgásos gazdálkodás, ami kevésbé terheli a környezetet. Ebbe a szemléletbe tökéletesen beleillik a természetes valódi szőrme, mint fenntartható, szerves, biológiailag lebomló anyag. Beleillik a divatipar „slow fashion” célkitűzésébe, miután tartós és újra hasznosítható. (Egyes felmérések szerint a divatipar a világon a második legnagyobb szennyező iparág). Sajnos a korábbi szőrmefeldolgozó üzemek felszámolásával, melyek több mint 5000 embert foglalkoztattak, a szakemberek is eltűntek a munkaerőpiacról, kiöregedtek, vagy más területen kerestek megélhetést.
  A fentieket és a jövőbeni fenntarthatósági célokat figyelembe véve okvetlenül fontos a szakember utánpótlás-képzés, hogy a meglévő szőrmefeldolgozó vállalkozások fennmaradása, további fejlődése biztosítható legyen. Ezek a kisvállalkozások fontos szerepet tölthetnek be többek között az állattenyésztésben, vagy a vadgazdálkodásban keletkező - egyébként hulladékként kezelt, vagy állati fehérje feldolgozóban végző - szőrmésbőrök feldolgozásában, ezzel egy magasabb hozzáadott értékű terméket előállítva. Ezek a vállalkozások így többlet hasznot hajtanak mind a vállalkozónak, mind a nemzetgazdaságnak. Kapacitásuk növelése az eddiginél nagyobb külföldi megrendeléseket is lehetővé tenne.

 • Szűcs képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szűcs képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szűcs képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szőrmeipari anyag és áruismeret, szabászati és konfekcionálási ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó a tanulási eredményekben megfogalmazott ismereteiről az alábbiak szerint ad számot:

  • anyag és áruismeret: a szőrmeiparban felhasznált szőrmés bőrök, jellemzőik, csoportosításuk, felhasználási lehetőségük, a szőrmeiparban használt egyéb kellékanyagok.
  • szabászati ismeretek: a különféle szőrmésbőrök szabászati módjairól, a szabászat folyamatáról.
  • gyártástechnológia: a szőrmeiparban használt gyártási technológiai folyamatok, gyártási technikák, feldolgozási módok.

  A vizsgafeladat 30 kérdésből áll, melynek típusai: alternatív és többszörös feleletválasztás, igaz - hamis állítás eldöntése, feleletválaszok párosítása, rangsoroló, ábra felismerés.

  Az írásbeli teszten belül a kérdések témakörönként a következő arányban szerepelnek:

  • anyag és áruismeret: 30%
  • szabászati ismeretek: 30%
  • gyártástechnológia 40%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaközpont által kiadott útmutató alapján történik.

  • anyag és áruismeret: 30%
  • szabászati ismeretek: 30%
  • gyártástechnológia 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

  Minősítések:

  0-40% elégtelen (1)
  41-49% elégséges (2)
  50-59% közepes (3)
  60-79% jó (4)
  80-100% jeles (5)

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgaremek és gyártási dokumentáció elkészítése, gyakorlati feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Vizsgaremek előzetes elkészítése dokumentációval és annak bemutatása a vizsgabizottságnak

  Gyakorlati feladat: Szőrme felsőruházati termék előállítása.

  I. Vizsgarész: Vizsgaremek előzetes készítése dokumentációval és annak szóbeli bemutatása

  A szakmai képzés ideje alatt elkészített felsőruházati szőrmeipari termék bemutatása a műszaki dokumentációval együtt.
  A műszaki dokumentáció tartalmazza a modellrajzot, a szabásmintát, a felhasznált bőrök felfektetési rajzát, anyaghányad számítást, a gyártási folyamat során készített fotókat. A vizsgázó a vizsgabizottság előtt szóban ismerteti a vizsgamunka elkészítési folyamatát, alkalmazott eszközöket, technológiát.

  II. Vizsgarész: Szőrme felsőruházati termék előállítása (gyakorlati feladat)

  A vizsgázó a vizsgaszervező által rendelkezésére bocsájtott kiszabott, előkészített, rámázott alkatrészek leegyenlítését végzi szabásminta szerint, illesztési pontokat bejelöl vásznazást végez, az alkatrészeket összeállítja szűcsvarrógépen, szalagozást végez, az előre elkészített bélést bevarrja, horgos vagy keska kapcsot bevarr. Az elkészült darabot csinosítja.

  A vizsgabizottság jelen van a gyakorlati feladat megoldásának teljes folyamatában és a megadott szempontok szerint értékeli azt.

  A Projekt vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: összesen 300 perc

  I. Vizsgarész: Vizsgaremek előzetes készítése dokumentációval és annak szóbeli bemutatása: 20 perc

  II. Vizsgarész: Szőrme felsőruházati termék előállítása (gyakorlati feladat) 280 perc

  A projekt vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  Értékelési arányok a Projektfeladaton belül:

  I. Vizsgarész: Vizsgaremek előzetes készítése dokumentációval és annak szóbeli bemutatása: 50%
  II. Vizsgarész: Szőrme felsőruházati termék előállítása (gyakorlati feladat): 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  I. Vizsgarész: Vizsgaremek előzetes készítése dokumentációval és annak szóbeli bemutatása

  • a készített vizsgadarab esztétikai megjelenése: 30 pont
  • a kivitelezés szakszerűsége: 30 pont
  • a műszaki dokumentációnak való megfelelés: 10 pont
  • a gyártási folyamat szakszerű ismertetése: 20 pont
  • szakmai kifejezések használata a munkadarab bemutatása során: 10 pont

   Összesen: 100 pont

  II. Vizsgarész: Szőrme felsőruházati termék előállítása (gyakorlati feladat)

  • a technológiai sorrend betartása: 10 pont
  • szakszerű eszközhasználat: 10 pont
  • az egyes alkatrészek pontos illesztése 15 pont
  • varrások egyenletes, esztétikus kivitelezése: 20 pont
  • vásznazás és szalagozás szakszerű kivitelezése: 15 pont
  • záró kapcsok szakszerű bevarrása: 10 pont
  • a bélelési munka egyenletes, esztétikus kivitelezése: 20 pont

   Összesen 100 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

  Minősítések:

  0-40% elégtelen (1)
  41-49% elégséges (2)
  50-59% közepes (3)
  60-79% jó (4)
  80-100% jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu