Lakberendező - 2024 képzés

Lakberendező képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02124001
 • Szakképesítés megnevezése: Lakberendező
 • KEOR kód: 0212 Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Lakberendező - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Lakberendező képzés munkaterülete:

  A Lakberendező feladata lakóépületek, családi házak, lakások, irodák, üzletek, kisebb szolgáltató egységek belső tereinek tervezése, funkcionális, műszaki és design szempontok figyelembe vételével. Munkáját önállóan (egyéni vagy társas vállalkozásban) vagy alkalmazottként végzi. Tervezőirodák, lakberendezési, belsőépítészeti szaküzletek, gyártók, forgalmazók bemutatótermeiben tervez, értékesít, illetve az értékesített termékeket adaptálja (betervezi). Megrendelői igény szerint lakberendezési tanácsot ad. Egyedi beépített korpuszbútort (konyha, előszoba, nappali, gardrób) tervez a megrendelő igényei szerint. Szakmai partnerként együtt dolgozik társtervezőkkel (pl. építész, statikus, épületgépész-, villamosmérnök), ill. kivitelezési szakemberekkel. Belsőépítészeti látványtervezőként professzionális CAD, látványtervező, képszerkesztő szoftverek alkalmazásával saját terveiből vagy más tervezőtől kapott információk alapján 3D-s látványterveket készít.

Lakberendező képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-28
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30
Tantermi
 • Lakberendező képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Lakberendező képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 700 óra
 • Lakberendező képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A lakberendező szakmát Magyarországon az 1990-es évek elején történt gazdaságitársadalmi változások hívták életre; igazi létjogosultságát a piaci verseny, a viszonylag rövid idő alatt szélesre duzzadó áru- és ingatlan kínálat, valamint a médiafokozódó figyelme alapozta meg. A változások következtében egyre szélesebb társadalmi réteg igényli az őt körülvevő épített környezet mind esztétikai, mind technológiai szempontból igényesebb, magasabb minőségben történő kialakítását.
  A lakberendező szakma szervesen kapcsolódik az építőiparhoz. A szakma gyakorlása egyfelől önálló munkavégzés keretében történik: a végzettek – többnyire önálló vállalkozások alapításával – a szolgáltató szektort erősítik. A szakképesítés birtokában lehetőség van elhelyezkedni építőipari cégeknél, beruházóknál, bútoráruházakban, egyéb építőipari/belsőépítészeti kis- és nagykereskedelmi egységeknél, építész/belsőépítész irodákban.
  A szakképesítéssel betölthető munkaterületek köre tehát meglehetősen széles, a végzettek közül sokan erősítik a vállalkozói szférát éppúgy, mint a potenciális munkavállalók körét.

 • Lakberendező képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Lakberendező képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Lakberendező képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Tervezési feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  60 - 100 m2 alapterületű, (méretezett alaprajzok feladatbankból) egyszintes lakás tervezése tervezőszoftver alkalmazásával az alábbi szempontok szerint: szerkessze fel az alaprajzot M=1:50 léptékben. Az alaprajzon fel kell tüntetni az összes külső kótát. A nyílások helyére a megfelelő nyílászárókat kell beilleszteni. Az alaprajzot a funkcióknak megfelelően rendezze be (színes berendezési alaprajz). Készítse el a nappali-étkező-konyha egyik jellemző falnézetét. Készítsen egy perspektivikus belső látványtervet a nappali-étkező-konyha térről. Az elkészített feladatot: alaprajz, falnézet, látványterv pdf formátumban, tervlapon kell beadni elektronikus formában.
  A tervlap mérete szabadon választható. A tervlapot feliratozással kell ellátni: Név_Lakberendező_Vizsga időpontja

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Alaprajz, falnézet, látványterv, tervlap szakmai megfelelősége:

  1. alaprajz léptéke (20%)
  2. műszaki jelölések szakszerű használata (20%)
  3. méretezés (20%)
  4. falnézetek léptéke, megjelenítése (20%)
  5. látványterv esztétikai megjelenítése (20%)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az értékelés során legalább 61%-ot elért.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenységek megnevezése:

  A.) Szakmai portfólió bemutatása
  B.) Vizsgaremek prezentáció és szakmai beszélgetés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A.) Vizsgatevékenység: Szakmai portfólió bemutatása

  A vizsgázónak a képzés során készített munkáiból portfóliót kell készítenie. A portfóliót A/3-as méretű mappába kell rendezni, melynek minimális terjedelme 20 oldal. A portfólióban a vizsgázó bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai munkáit. A prezentáció történhet számítástechnikai eszközök használatával (interaktív módon), vagy a papír alapú dokumentáció bemutatásával. A portfólió minimális tartalmi követelménye: a képzés alatt készült grafikai, ábrázoló geometriai, szakrajzi és szakmai tervezési munkák bemutatása. A vizsgázónak az összeállított portfólióját, 5 nappal a képesítő vizsga előtt le kell adnia a vizsgaközpontban.

  A portfólió minimális tartalmi követelménye:

  • Minimum 1 db szabadon választott mintatervezési feladat
  • Minimum 2 db moodboard (bármelyik tervezési feladathoz készített)
  • Minimum 1 db egy iránypontos és 1db két iránypontos perspektíva szerkesztés
  • Minimum 2 db komplett, a képzés során készített lakberendezési tervezési feladat (a vizsgaremeken kívül!) Minimális tartalom: alaprajz (lépték M=1:50; 1.) méretezett műszaki, 2.) színes berendezési), falnézetek (M=1:50 v. M=1:20 v. M=1:25), látványtervek
  • Minimum 2 db feliratozott, méretezett, léptékhelyes (M=1:50), kiviteli terv szintű műszaki (fekete-fehér) tervlap – kötelező elem: bontási-építési terv.

  B. Vizsgatevékenység: Vizsgaremek prezentáció és szakmai beszélgetés

  A szakmai vizsgaremek egy teljes értékű lakberendezési tervdokumentáció. Készítése olyan szakmai tevékenység, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek komplex halmazáról. A vizsgaremeket tervező szoftverrel kell elkészíteni, és a szakmai munkában is használható, nyomtatott formában összeállítani. A vizsgatevékenység során a vizsgaremek prezentációja a nyomtatott vizsgamunka bemutatásával és elektronikus prezentáció formájában történik. A vizsgaremek feladatot a képző intézmény adja ki. A vizsgaremek kivitelezése a képző intézmény által kontrollált körülmények között folyik. A kész vizsgaremek nyomtatott dokumentációját legkésőbb 5 nappal a szakmai vizsga első vizsganapja előtt kell leadni a vizsgaközpontban. A vizsgaremek elektronikus prezentációját a vizsga napján kell bemutatnia a vizsgázónak, amit elektronikus adathordozón (pendrive) kell magával vinnie a vizsgára.

  Vizsgaremek prezentációja és ehhez kapcsolódó szakmai beszélgetés. A szakmai beszélgetés témakörei a vizsgaremek kapcsán: tervezési koncepció, térszervezés és ergonómia, kiviteli szintű tervek műszaki tartalma, anyaghasználat, stílus, design.

  A vizsgaremek minimális kötelező tartalmi elemei:

  • Méretezett alaprajz M=1:50
  • Bontási-építési alaprajz M=1:50
  • Színes berendezési alaprajz M=1:50
  • Színes falnézetek M=1:20
   • nappali, étkező, konyha
   • fürdőszoba
   • + két szabadon választott lakóhelyiség
  • Téri ábrák
   • nappali – 1 db
   • fürdő – 1 db
   • konyha-étkező – 1 db
   • + a választott helyiségekről (1-1 db)
  • Adatszolgáltató koncepcióterv
  • Burkolatkiosztás M=1:50 vagy M=1:20 (fürdő)
  • Konszignációs táblázat
  • Műleírás

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc az alábbi bontásban:

  A.) Vizsgatevékenység: Szakmai portfólió bemutatása: 15 perc
  B.) Vizsgatevékenység: Vizsgaremek prezentáció és szakmai beszélgetés: 35 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A.) Vizsgatevékenység: Szakmai portfólió bemutatása

  • A portfólió megfelelése a meghatározott formai követelményeknek: 25%
  • A portfólió megfelelése a tartalmi (mennyiségi) követelményeknek: 25%
  • A portfólió szakmai megfelelősége: 25%
  • A portfólió kivitele (megjelenítés): 25%

  A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

  Az A.) vizsgatevékenység súlyozása a projektfeladaton belül: 40%

  B.) Vizsgatevékenység: Vizsgaremek prezentáció és szakmai beszélgetés

  1. Tartalom: a vizsgaremek megfelelése a tartalmi (mennyiségi) követelményeknek: 40%

  2. Megjelenítés: a vizsgaremek kivitelének megfelelése az alábbi követelményeknek: 30%

   1. Műszaki tartalom megjelenítése
    • műszaki alaprajz
    • bontási-építési alaprajz
    • vízellátási és világítási adatszolgáltató terv
    • burkolatkiosztás
   2. Grafikai megoldások
    • falnézetek
    • téri ábrák
    • berendezési alaprajzok
   3. Konszignációs táblázat megjelenítése

  3. Dokumentáció: a dokumentálás megfelelése az alábbi követelményeknek: 30%

   1. Dokumentáció logikai felépítése
   2. Dokumentáció tartalmi megfelelősége
   3. Prezentáció/előadásmód
   4. Dokumentáció formai megjelenítése
   5. Szakmai kommunikáció minősége

  Bármely részkategóriában (ú.m. tartalom, megjelenítés, dokumentáció) 61% alatti teljesítmény esetében a vizsga nem tekinthető eredményesnek.

  A B.) vizsgatevékenység súlyozása a projektfeladaton belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu