Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) - 2024 képzés

Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02134001
 • Szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező)
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) képzés munkaterülete:

  A divatstílus- és jelmeztervező széleskörű rajzi tudással, öltözék- és jelmeztervezői, valamint művészettörténeti, viselet- és jelmeztörténeti ismeretekkel rendelkező alkotó szakember. Művészeti és irodalmi műveltségét összekapcsolja tervezési és kivitelezési ismereteivel. Munkáját, gondolkodását inspirálja a folyton megújuló divat, a színház, a média és a film világa. Tanulmányai során megismerkedik a vizuális önkifejezés lehetőségeivel, különböző ábrázolási technikákat sajátít el. Komplex módon alkalmazza a térforma megfogalmazásának lehetőségeit, valamint a színtani ismereteit. Terveit nem csak papíron képes megjeleníteni. Ismeri a kivitelezési folyamatok részfeladatait, eszközeit, gépeit, a szakszerű és a minőségi munkavégzés módszereit. Iparművész tervező vezetése mellett szakterületének megfelelő részfeladatokat önállóan lát el. Részt vesz az anyagbeszerzésben, a kollekció összeállításában, a kivitelezési folyamatok vezetésében, divatfotózásban, katalógus készítésben, kiállítás építésben és divatbemutató szervezésében. Ismeri a viselettörténet és divattörténet korszakait, alkotásait, az aktuális trendeket, valamint a színház- és filmtörténet fő korszakaira jellemző öltözékek, jelmezek formai és technikai megoldásait. Terveiben, öltözék kiválasztásaiban figyelembe veszi a szín- és stílusismereti összefüggéseket. Jelmeztervező művész irányítása mellett részt vesz színházi produkciók létrehozásában, illetve a filmkészítés területén, a jelmezek kiválasztásában, kivitelezési folyamatok felügyeletében, a jelmeztervezési– és kivitelezési munkák minden fázisában. Tudását, tapasztalatait felhasználva, társalkotóként vesz részt a produkciók létrehozásában. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek divat- vagy jelmez- illetve látványtervező szakán folytatja.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • ruhatervező irányításával öltözékkollekciót és kiegészítőket tervezni és kivitelezni
  • öltözéktervezési, jelmeztervezési és kivitelezési folyamatokat felügyelni és dokumentálni
  • jelmeztervek ismeretében irányítani a kivitelezés munkálatait, segíteni a műhelyekben végzett munkafolyamatokat
  • munkájához forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni, koncepciót kialakítani
  • felismerni a tervezés alapjául szolgáló irodalmi mű korának stílusjegyeit, valamint a műben szereplő történelmi korszak uralkodó művészeti irányzatát
  • felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
  • anyag– és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tervezési munka során
  • elképzeléseit vizuálisan prezentálni – vázlat, divatrajz, vagy jelmezterv formájában szabadkézzel, plasztikus formában vagy számítógépes programmal
  • a tervek alapján, a jelmeztervező útmutatásával részletrajzokat, műleírást és költségvetést készíteni
  • anyagbeszerzést végezni a tervek kivitelezéséhez a tervező által kiválasztott anyagminták alapján
  • anyag- és szabászati ismereteinek birtokában egy öltözék kivitelezésének minden munkafolyamatát elvégezni
  • kreatívan részt venni az anyagfelületek tervek szerint történő kialakításában
  • részt venni a ruhapróbákon, képviselni a tervezők elképzeléseit, figyelembe venni a megrendelő, illetve a jelmezt viselő színész igényeit, elképzeléseit
  • a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével, az egészség– és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
  • színházi munkája során betartani a tűz- és balesetvédelmi előírásokat
  • öltözékek, kollekciók bemutatásában részt venni (divatfotó, divatfilm, divatbemutató) ezekhez koncepciót kialakítani
  • beszerezni a kész öltözékelemeket és öltözék kiegészítőket vagy pótlásukról gondoskodni a színházi előadások előtt
  • színpadi próbákon vagy filmforgatáson tervezőasszisztensként részt venni, alkalmazkodva a munkatársak (rendező, operatőr, színészek) elvárásaihoz
  • kialakítani vevőkörét – megrendelőt, megbízót keresni – alkalmazni marketing ismereteit
  • színházi és filmes munkája során együttműködni a közvetlen munkatársakkal, érvényesíteni magas szintű szakmai tudását, kreatív képességeit
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A divat és a színház világa folyton megújuló és dinamikusan változó, de egyben a hagyományokra épülő művészeti területek. A divatstílus- és jelmeztervező általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. A sokoldalú szakmai felkészültség, a rugalmas, önálló munkavégzés képessége miatt foglalkoztatására, önálló tevékenység kialakítására többféle kínálkozik a szakmai területen. A továbbtanulás lehetőségét hazai és külföldi művészeti egyetemek biztosítják a művészi tehetséggel és ambícióval rendelkezők számára. Ajánlott azoknak a fiataloknak, akiket érdekel a divat, az öltözködés és az ehhez szükséges alkotó fantáziával rendelkeznek. Szeretik a divat, a színház, a film és a színészek világát, valamint szeretnek más szakemberekkel együttműködve alkotómunkát végezni.

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Divatstílus- és jelmeztervező) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu