Színház- és rendezvénytechnikus - 2024 képzés

Színház- és rendezvénytechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakma szakmairányai: Porondtechnikus,
  Színpadi hangtechnikus,
  Színpadi világítástechnikus,
  Színpadi vizuáltechnikus,
  Színpadtechnikus
 • Szakma megnevezése: Színház- és rendezvénytechnikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0413 16 14
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák: Színpadi gépkezelő és berendező
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 180 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színház- és rendezvénytechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Színház- és rendezvénytechnikus képzés munkaterülete

 • A tanuló el tudja különíteni a különböző művészeti stíluskorszakokat, felismeri az adott művészeti terület stílusjegyeit az audiovizuális területeken. Rendszertechnikai vázlatot készít és értelmez, kétdimenziós tervezőprogramokat kezel. Az audiovizuális munkaterületen használatos gépek, berendezések idegen nyelvű biztonságtechnikai leírásait alapfokon értelmezi. Felkészül arra, hogy munkája során a biztonságtechnikai szabályokat fokozottan figyelembe kell vennie, minden munkafolyamat során körültekintően kell eljárnia, a színpad- és hangtechnika tűzvédelmi, munkavédelmi és balestemegelőzési előírásait be kell tartania.

 • Szakmairány: Porondtechnikus

  A cirkuszi előadásokon cirkusz- és porondtechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez. Részt vesz a próba cirkusz- és porondtechnikai folyamatában, begyűjti az információkat egy új produkció porond- és cirkusztechnikai igényeihez. A kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások porondtechnikai folyamatait, valamint elsajátítja, végrehajtja porondtechnikai instrukciókat a próba folyamán. Beprogramozza a látvány- és porondtechnikai jeleket, melyeket ellenőrzi és szükség szerint korrigál. Rögzíti a szcenáriumban az instrukciókat, előkészíti a kellékeket és a rekviziteket, melyeket a tervrajznak megfelelően beépít. Felügyeli az előadás porondtechnikai biztonságát, betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat. Üzemelteti a porondtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. A műsoron lévő cirkuszi előadásokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. Cirkusz-, és porondtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez, a porondtechnikával kapcsolatos biztonsági helyzeteket szakmailag elbírálja és a veszélyhelyzeteket meghatározza.

 • Szakmairány: Színpadi hangtechnikus

  A színházi előadásokon és egyéb kulturális rendezvényeken hangtechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez. Részt vesz a próba hangtechnikai folyamatában, begyűjti az információkat egy új produkció hangtechnikai igényeihez. A kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások hangtechnikai folyamatait, rendszerezi és megszerkeszti a hanganyagokat. Elsajátítja a hangtechnikai instrukciókat a próba folyamán, beprogramozza a hangtechnikai jeleket, rögzíti a szcenáriumban az instrukciókat. Hangtechnikai előkészítői munkákat végez, beszereli a hangtechnikai eszközöket, beállítási munkákat végez, ha szükséges korrigálja azt.Felügyeli az előadás hangtechnikai biztonságát, betartja a biztonságtechnikai előírásokat, üzemelteti a hangtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, emellett a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. A hangtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez.

 • Szakmairány: Színpadi világítástechnikus

  A színházi előadásokon és egyéb kulturális rendezvényeken világítástechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez, részt vesz a próba világítástechnikai folyamatában. Begyűjti az információkat egy új produkció világítástechnikai igényeihez, a kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások világítástechnikai folyamatait, elsajátítja a világítástechnikai instrukciókat a próba folyamán. Világítástechnikai előkészítői és beállítási munkákat végez, beszereli a világítástechnikai eszközöket, beprogramozza a látvány- és vizuáltechnikai jeleket, melyeket szükség esetén korrigál. Rögzíti a szcenáriumban az instrukciókat, lebonyolítja az előadás világítástechnikai tevékenységeit. Felügyeli az előadás világítástechnikai biztonságát, betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat, a biztonsági helyzeteket szakmailag elbírálja és a veszélyhelyzeteket meghatározza. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, emellett a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja.Világítástechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez.

 • Szakmairány: Színpadi vizuáltechnikus

  A színházi előadásokon és egyéb kulturális rendezvények vizuáltechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez, részt vesz a próba vizuáltechnikai folyamatában. Begyűjti az információkat egy új produkció vizuáltechnikai igényeihez, a kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások vizuáltechnikai folyamatait, rendszerezi és megszerkeszti a vizuális anyagokat. Elsajátítja a vizuáltechnikai instrukciókat a próba folyamán, melyeket a szcenáriumban rögzít. Beprogramozza a látvány- és vizuáltechnikai jeleket, melyeket szükség esetén korrigál. Vizuáltechnikai előkészítői munkákat végez, beszereli és beállítja a vizuáltechnikai eszközöket. Felügyeli az előadás vizuáltechnikai biztonságát, betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat.Üzemelteti a vizuáltechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, emellett a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. Vizuáltechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez.

 • Szakmairány: Színpadtechnikus

  A színházi és egyéb kulturális intézményekben színpadtechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez. Részt vesz a próba színpadtechnikai folyamatában, begyűjti az információkat egy új produkció színpadtechnikai igényeihez. A kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások színpadtechnikai folyamatait. Elsajátítja, végrehajtja a színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán, valamint beprogramozza a látvány- és színpadtechnikai jeleket, melyek beállítását szükség szerint ellenőrzi és korrigálja. Rögzíti a szcenáriumban az instrukciókat, előkészíti a kellékeket és a bútorokat. Beépíti a tervrajznak megfelelően a díszletet, telepíti a bútorokat és a kellékeket. Az előadás során felügyeli annak színpadtechnikai biztonságát, lebonyolítja színpadtechnikai tevékenységeit, üzemelteti a színpadtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. Betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. A színpadtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez, a színpadtechnikával kapcsolatos biztonsági helyzeteket szakmailag elbírálja és a veszélyhelyzeteket meghatározza.

 • Színház- és rendezvénytechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Porondtechnikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Porondtechnikus

   

  3715

  Kiegészítő filmgyártási és

  színházi foglalkozású

 • Szakmairány: Színpadi hangtechnikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Színpadi hangtechnikus

   

  3715

  Kiegészítő filmgyártási és

  színházi foglalkozású

 • Szakmairány: Színpadi világítástechnikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Színpadi világítástechnikus

   

  3715

  Kiegészítő filmgyártási és

  színházi foglalkozású

 • Szakmairány: Színpadi vizuáltechnikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Színpadi vizuáltechnikus

   

  3715

  Kiegészítő filmgyártási és

  színházi foglalkozású

 • Szakmairány: Színpadtechnikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Színpadtechnikus

   

  3715

  Kiegészítő filmgyártási és

  színházi foglalkozású

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu