Épületkerámia készítő - 2024 képzés

Épületkerámia készítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02144046
 • Szakképesítés megnevezése: Épületkerámia készítő
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Épületkerámia készítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Épületkerámia készítő képzés munkaterülete:

  Az Épületkerámia-készítő munkavállalóként vagy vállalkozóként a munkaadó, megrendelő igényei szerint kültéri és beltéri épületkerámiát készít. Csobogót, ivó-, és szökőkutat, térelválasztó elemeket, ülőbútort, térplasztikát, épületdíszítő burkolatokat (padló- és falburkoló lapokat), kandalló- és cserépkályha elemeket, reliefeket, és egyéb építészeti kerámiaelemeket állít elő különféle kézi és gépi eljárással. Épületkerámiát gyártó műhelyében, kisüzemi-manufakturális, vagy nagyüzemi-ipari munkakörnyezetben egyedi megrendelésre, vagy sorozatgyártásra és forgalmazásra kerülő terméket állít elő. Az anyagok és a felhasznált munkaidő ismeretében előkalkulációt, árajánlatot készít és meghatározza a gyártmányok előállítási költségét, és piaci értékét. Megrendelőivel és szakmai partnereivel folyamatos kapcsolatot tart. Az épületkerámia-készítő szakember fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel rendelkezik. Látványtervet, műhelyrajzot készít, manuális, vagy digitális technikával, illetve meglévő műszaki dokumentációt alkalmaz. Szakmatörténeti, anyag és technológiai ismereteit folyamatosan felhasználja kivitelező munkájában. Az épületkerámiák készítéséhez kiválasztja a legmegfelelőbb gyártástechnológiát, anyagszükségletet számol, alapanyagokat mér. Ismeri és beszerzi a szükséges alap- és segédanyagokat, a kivitelezéshez szükséges építőkémiai anyagokat, kéziszerszámokat és segédeszközöket. Gépeket, berendezéseket használ, melyeket a kezelési utasításoknak megfelelően üzemeltet és karbantart. Sorozatgyártáshoz gipsz öntőformákat és présformákat készít. Mintázással, felrakással, lapokból való felépítéssel, korongolással vagy gipszformákba öntéssel, préseléssel, nyersterméket vagy termékrészeket állít elő. Nyersdíszítési eljárásokat, speciális szabadkézi technikákat alkalmaz. A nyersterméket szerkezetének megfelelően szárítja, majd egyszer, vagy több alkalommal a technológiailag szükséges hőmérsékleten égeti. Megrendelő igényei szerint különböző tulajdonságú kerámiai mázakat, máz alatti és máz feletti díszítő eljárásokat alkalmaz. Munkáját tágabb és szűkebb környezetének védelme, az anyagok és eszközök újrahasznosíthatóságának tudatossága jellemzi Munkavégzése során betartja a kémiai biztonság, a munka-, baleset-, egészség-, tűz-, érintés- és környezetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási előírásokat.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • megszervezni a munkához szükséges technológiai hátteret, kialakítani saját műhelykörnyezetét
  • munkát vállalni, önálló vállalkozást elindítani
  • megrendelővel, munkaadóval, szakmai partnerekkel kapcsolatot tartani, egyeztetni
  • együttműködni munkatársaival és az építőipar szakembereivel
  • hagyományos és digitális módszerekkel terveket, technológiai és műszaki dokumentációkat készíteni
  • használni a szakma elvárásainak megfelelő informatikai eszközöket, programokat
  • felmérni a megrendelésre kerülő termék előállításának költségeit
  • kiválasztani a termék gyártásához szükséges legmegfelelőbb technológiát
  • megtervezni a gyártás és kivitelezés folyamatának időbeli ütemezését, összehangolni az egyes részfeladatokat, betartani a gyártási, kivitelezési határidőket
  • beszerezni és szakszerűen alkalmazni a munkához szükséges alap- és segédanyagokat, építőkémiai anyagokat, kézi szerszámokat, segédeszközöket
  • a kezelési utasításoknak megfelelően működtetni a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket
  • kreatív módon felhasználni a szakmatörténeti, anyag- és technológiai ismereteket
  • elkészíteni a termék gyártásához szükséges gipszformákat, sablonokat
  • alkalmazni az egyedi épületkerámiák és a sokszorosított eljárással készített épületkerámiai elemek kivitelezéséhez szükséges szakmai fogásokat, formázási módokat
  • nyersdíszítési eljárásokat, speciális szabadkézi technikákat alkalmazni
  • a nyerstermékeken szükséges utómunkálatokat elvégezni
  • nyomon követni és elősegíteni a nyerstermék száradási folyamatát
  • alkalmazni a különböző mázazási módokat, és díszítő eljárásokat
  • szakszerűen berakni és működtetni a kerámiaégető kemencéket
  • a nyersterméket a technológiailag szükséges hőmérsékleten égetni
  • munkakörnyezetét tudatosan rendben és tisztán tartani
  • munkáját az egészségvédelmi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályoknak, előírásoknak megfelelően végezni
  • betartani a nagyméretű kerámia elemek készítésének, szerelésének technikai és biztonsági szabályait
  • minőségi garanciát vállalni az elkészített épületkerámia termékekre
  • felelősséget vállalni az elvégzett munka tartalmáért, a kivitelezés minőségéért
  • az épületkerámiák forgalmazása során betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat
  • megszervezni az elkészült termékek hagyományos, illetve elektronikus értékesítési csatornákon keresztül történő forgalmazását
  • saját termékkínálatát folyamatosan bővíteni, fejleszteni
  • tájékozódni a szakma legújabb törekvéseiről, technikáiról
  • elmélyíteni szakmai technológiai ismereteit, részt venni továbbképzéseken
 • Épületkerámia készítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: Szükséges: 54 211 10 Keramikus / 54 211 05 Kerámiaműves / 54 211 07 Szobrász / 0213 4003 Képző- és ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Épületkerámia készítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Épületkerámia készítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az épületkerámia készítő szakember tevékenysége közvetlen hatást gyakorol mindennapi életünk és tágabb környezetünk vizuális megjelenítésére. Az épületkerámia készítő munkavállalóként, vagy önálló vállalkozóként megőrzi és folytatja az épületkerámia készítés hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. A képzés során megszerzett speciális szakmai kompetenciákkal könnyebben kapcsolódik az építőipar aktuális igényeihez, a szakmai elvárásokhoz. A kültéri és beltéri épületkerámiák - csobogók, ivó-, és szökőkutak, térelválasztó elemek, ülőbútorok, térplasztikák, épületdíszítő burkolatok (padló- és falburkoló lapok), kandalló- és cserépkályha elemek, reliefek, és egyéb építészeti kerámiaelemek - nem csak díszei épített környezetünknek, hanem funkció szempontjából nélkülözhetetlen használati elemei is. Rendkívül hosszú élettartamuknak köszönhetően egyedülállóan tartósak, az épületek lebontása után pedig nem válnak környezetszennyező hulladékká: szinte teljes mértékben újrahasználhatók, vagy újra feldolgozhatók, illetve újrahasznosíthatók. Hőszigetelő és jó szellőző tulajdonságuk több esetben növeli az épületek energiahatékonyságát. Az épületkerámiai termékek innovatív megoldásokat kínálnak - lehetővé téve a fenntartható építkezéseket - melyekkel hozzájárulnak a körforgásos gazdaság megteremtéséhez.

 • Épületkerámia készítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Épületkerámia készítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Épületkerámia készítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: A képzés időszakában elvégzett szakmai feladatokból összeállított digitális portfólió leadása minimum egy héttel a vizsgát megelőzően.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Épületkerámia készítői ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Rövid választ igénylő vagy feleletválasztós kérdések megválaszolása (anyagismeret, technológiai ismeretek, eszközismeret témakörben - az épületkerámia készítés során felhasznált anyagok tulajdonságai, gyártási és kivitelezési eljárások, munkafolyamatok)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik.

  • épületkerámia készítésben felhasználásra kerülő alap- és segédanyagok, építőkémiai anyagok kémiai és fizikai tulajdonságainak ismerete
  • épületkerámiák, épületkerámiai elemek gyártásának és kivitelezésének ismerete
  • kéziszerszámok, segédeszközök, gépek, berendezések beazonosítása, azok gyártástechnológiában betöltött szerepének ismerete
  • szakszerű, korszerű fogalomhasználat, szakmai kifejezések használata 1

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A portfólió szakmai bemutatása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A képzés során elvégzett kreatív és szakmai feladatok bemutatása. A Portfólió tartalmazza a feladatokhoz kapcsolódó terveket, vázlatokat, plasztikai előtanulmányokat, maketteket, a tervezés koncepcióját, a műszaki dokumentációt és a készítés fázisait. A Portfóliót rendezett, feladatmegnevezéseket is tartalmazó elektronikus prezentáció formájában kell bemutatni a szakmai munkában elterjedt mappa formátumban. Az egységbe szerkesztett prezentáció, 15-20 db diából álló digitalizált dokumentumgyűjtemény.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • tervek, makettek készítése hagyományos és digitális technológiával
  • műszaki dokumentációk kivitelezése és alkalmazása
  • épületkerámia elemek gyártási és kivitelezési technológiájának ismerete
  • a képzés során végzett szakmai munka minősége
  • szakszerű fogalomhasználat, szakmai kifejezések alkalmazása
  • a bemutatott portfólió megjelenése, felépítése

  A Projektfeladat értékelési szempontjai (Összpontszám: 80 pont):

  A képzés során végzett szakmai munka minősége, a tervezés folyamata 25 pont

  • Kreativitás, a felvetett ötletek sokszínűsége 2 pont
  • A gondolatmenet, a tervezési koncepció megjelenítése 2 pont
  • Tervek, vázlatok, plasztikai előtanulmányok, makettek kidolgozottsága 7 pont
  • Formai arányok helyes megválasztása, térbeli formák kezelése 4 pont
  • A műszaki dokumentációk kivitelezése, a műszaki ábrázolás szabályainak betartása 5 pont
  • Hagyományos és digitális eszközök használata 5 pont

  A képzés során végzett szakmai munka minősége, a kivitelezés folyamata 45 pont

  • Műszaki dokumentációk alkalmazása a kivitelezés során 8 pont
  • Az alkalmazott technológia szakmai, minőségi megfelelősége 12 pont
  • Az elkészített formák, formaelemek kidolgozottsága 6 pont Díszítő eljárások alkalmazása, forma és díszítmény összhangja 7 pont
  • Funkciónak való megfeleltetés, egyedi esztétikai megjelenés 12 pont

  A portfólió bemutatása 10 pont

  • A tervező- és alkotómunka folyamatának nyomon követhetősége 4 pont
  • A szakmai portfólió oldalainak kivitelezési minősége, összképe 3 pont
  • Szakszerű, korszerű fogalomhasználat, szakmai kifejezések használata 3 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu