Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő - 2024 képzés

Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02135012
 • Szakképesítés megnevezése: Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő
 • KEOR kód: 0213 Képzőművészet, szépművészet
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő képzés munkaterülete:

  A Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő muzeológus és/vagy okleveles restaurátor szakmai felügyeletével és irányításával, a múzeumi jogszabályok betartása mellett végzi a műtárgyak kezelését. Különböző típusú műtárgyakat kiállításra, kutatásra, restaurálásra, kölcsönzésre, fotózásra, digitalizálásra előkészít, mozgat, csomagol, tudatosan alkalmazva a műtárgyvédelmi előírásokat. Ellenőrzi a műtárgyak állapotát és környezetét (klimatikus körülmények, higiénia) a raktárban és a kiállítás területén. A megelőző műtárgyvédelmi követelményektől eltérő állapotok esetén jelez a felettesének. Elkötelezetten és lelkiismeretesen dolgozik a műtárgyak megőrzése érdekében. Részt vesz a gyűjtemények raktári rendezésében. Az adminisztrációs feladatokat (elektronikus és papír alapú tárgylisták készítése, nyilvántartó szoftverek kezelése, adatbevitel) precízen, figyelmesen végzi. Csapatmunkában dolgozik, együttműködve a múzeumi szakalkalmazottakkal.

 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  11/2002 (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

 • Egyéb feltételek:

  felvételi beszélgetés keretében a munkakör betöltéséhez szükséges írásbeli- és szóbeli kifejezőkészség, színlátás, valamint finommotorikai mozgás ellenőrzése

 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Azért van szükség Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő szakemberekre, mert a kulturális örökség részét képező tárgyi javak kezelése, nyilvántartása speciális tudást, képességet igényel. Jogszabályban is megjelenik, hogy csak az töltheti be ezt a pozíciót, aki rendelkezik ezzel a szakképesítéssel. Az egységes követelményrendszer alapján megszerzett szakképesítés birtokában állami és egyházi fenntartású múzeumokban, muzeális intézményekben lehet elhelyezkedni.

 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Muzeológiai és megelőző műtárgyvédelmi ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgán az alábbi témakörökből központilag összeállított kérdéssorra kell válaszolnia a vizsgázónak. A kérdéssor első része egy 15 kérdésből álló tesztsor, melyben egyszeres és többszörös feleletválasztó feladatok találhatók. A második részben pedig 2 db kifejtős kérdésre kell válaszolni.

  Témakörök:
  - A múzeum helye, feladata, szerepe a kultúra közvetítésében, a hazai múzeumi szaktevékenység alapvető formái. Múzeumtörténet, a műgyűjtés és a magyar múzeumügyre vonatkozó törvények, rendeletek, jogszabályok
  - A különböző típusú gyűjtemények (adattári, könyvtári, történeti, technikai, ipartörténeti, néprajzi, képzőművészeti, régészeti, természettudományi tárgyak) környezete és kezelése
  - A különböző típusú műtárgyak csomagolásának, raktározásának, kiállításának, mozgatásának eszközei és módszerei. Műtárgyvédelmi szempontból megfelelő és nem megfelelő csomagoló anyagok
  - A szerves és szervetlen anyagok (bőr, csont, fa, műanyag, fém, kerámia, kő, textil, üveg), valamint a belőlük készült kompozit tárgyak tulajdonságai, károsodásuk okai és megjelenési formái. Megelőző műtárgyvédelem
  - A műtárgyakat befolyásoló környezeti tényezők és azok szabályozásának lehetőségei. A biológiai kártevők elleni védekezés. Klimatizáló-, és mérőeszközök kezelése
  - A múzeumban zajló nyilvántartási és adminisztratív tevékenységek és azok szabályai. A műtárgynyilvántartó szoftverek kezelése. Leltári számok, QR kódok felhelyezésének anyagai és eszközei. Revízió

  - Múzeumi biztonság, a munka-, tűz- és balesetvédelem alapjai és szabályai

  - Műtárgyak fotózása, a dokumentációs fotóval szemben támasztott követelmények, nyil-vántartásba feltölthető fotók készítése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A múzeumi gyűjtemény és raktárkezelés gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:A vizsgafeladat két részből áll, a sikeres vizsgához mindkettőt teljesíteni kell.


  a) vizsgarész: A múzeumi gyűjtemény és raktárkezelés záródolgozatának bemutatása A záródolgozatbana vizsgázó egy szabadon választott muzeális intézménynek a bemutatásával ad számota képzés során elsajátított muzeológiai, jogszabály ismereti, intézménytörténeti és műtárgyvédelmi tudásáról.
  A záródolgozat az alábbi fejezeteket kell tartalmazza:
  Múzeumtörténet – a választott intézmény rövid történeti bemutatása (alapítás, az intézmény főbb korszakai, fejlődéstörténete), mai legfontosabb jellemzői (szakmai besorolás, gyűjtőkör, gyűjtőterület, feladatrendszer, gyűjteményi összetétel stb.).
  A muzeális intézmény egy gyűjteményének és a gyűjteménykezelő munkájának bemutatása (a gyűjtemény típusa, nagysága, összetétele, raktári és nyilvántartási rendje, mozgatás, csomagolás, adminisztráció, nyilvántartás).
  Állományvédelmi javaslat az intézmény és a gyűjteménykezelő munkája vonatkozásában a képzés során tanultak alapján.
  A dolgozat terjedelme minimum 12 oldal, ajánlott betűtípus Times New Roman, 12-es betűméret, sorköz 1,5-es, szakirodalom és egyéb források a dolgozat végén külön fejezetben megadva. A dolgozat bekötésének módja: spirálozott.
  A vizsgázó a szaktanár által minősített dolgozatot 15 nappal a vizsga időpontja előtt beküldi az akkreditált vizsgaközpontba. A vizsgán 10 percben bemutatja a dolgozat fő részeit. A bizottság kérdéseket tehet fel a dolgozattal kapcsolatban.


  b) vizsgarész: Egy kiválasztott „műtárgy” csomagolása
  A vizsgázó a bizottság által kijelölt tárgyat kölcsönzési célú szállításra a műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelően becsomagolja a rendelkezésre álló csomagolóanyagok közül a legmegfelelőbbeket alkalmazva. Végül a tárgy adatait bevezeti a szimuláns mozgatási naplóba.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: összesen 50 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu