Könyvművész, könyvrestaurátor - 2024 képzés

Könyvművész, könyvrestaurátor képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02115001
 • Szakképesítés megnevezése: Könyvművész, könyvrestaurátor
 • KEOR kód: 0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Könyvművész, könyvrestaurátor - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Könyvművész, könyvrestaurátor képzés munkaterülete:

  A könyvművész, könyvrestaurátor a „könyvnek”, mint iparművészeti tárgynak kreatív megtervezésével és szakszerű kivitelezésével foglalkozik. Művészi kialakítású könyvek elkészítéshez az ívvágó, kézi lemezolló és prés gépeket valamint kézi szerszámokat használ. A korábban felhasznált könyvkötészeti anyagokat ismeri, azokkal dolgozik. Részletes tudással rendelkezik a könyvkötési technológiákról a középkortól napjainkig. A régi, használt, sérült könyvek javítását megtervezi és a javítási munkákat az eredeti korhű technológiáival elvégzi. A könyvkötészetben is az eredeti, kor és stílus szerint végzi a javítást és szükség szerint újra köti a könyvet. Tervező munkája kreatív, kivitelező feladatait nagy türelemmel és precízséggel látja el. Nyitott a folyamatos önképzésre, szakmai tudása gazdagítására. A könyvművész, könyvrestaurátor munkáját vállalkozóként, vagy kiadók, múzeumok, levéltárak, könyvtárak alkalmazottjaként végzi.

 • Könyvművész, könyvrestaurátor képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nyomdász – nyomtatvány feldolgozó, kézi könyvkötő szakma
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Könyvkötő műhelyben, könyvrestaurátor műhelyben ledolgozott, hitelt érdemlően igazolt 3 év. A szakmai gyakorlatot a bemeneti feltételként meghatározott szakképesítéssel betölthető munkakörben kell teljesíteni.

 • Könyvművész, könyvrestaurátor képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 800 óra
 • Maximális óraszám: 1200 óra
 • Könyvművész, könyvrestaurátor képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A könyvek nagyüzemi gyártásának visszaszorulásával, példányszámok csökkenésével, a címszámok növekedésével, a magas színvonalú könyvek tervezésére egyre nagyobb igény van. Egyre több, magas szintű szaktudással rendelkező könyvművészre van szükség. A régi, használt, sérült könyvek javítását, korhű újra kötését megfelelő szaktudással és gyakorlattal rendelkező könyvrestaurátorok végzik. Eredeti, korhű javításra, illetve újra kötésre egyre nagyobb szükség van múzeumok, levéltárak, könyvtárak, magán gyűjtemények részére. Ezt csak a könyvrestaurátori képzéssel is rendelkező könyvkötők képesek megoldani. Ők ezt vállalkozóként, vagy kiadók, múzeumok, levéltárak, könyvtárak alkalmazottjaként képesek elvégezni.

 • Könyvművész, könyvrestaurátor képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Könyvművész, könyvrestaurátor képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Könyvművész, könyvrestaurátor képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A könyvművész, könyvrestaurátor képzés tanulási eredményeiben meghatározott tudás mérése-értékelése.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Számítógépes környezetben megoldandó írásbeli feladatsor, mely a feladatokat az alábbi témákból és arányokban tartalmazza:

  • Könyvkötés anyagainak ismerete (30%)
  • Könyvkötés technológiái középkortól napjainkig (50%)
  • Sérült könyv anyagainak pótlása (10%)
  • Könyvek korhű javításának ismerete (10%)


  A tesztfeladatok a szakmai tudást, az összefüggések ismeretét, a tudás alkalmazását mérjék, mely az önálló döntés meghozatalának képességét is bizonyítja.

  A tesztfeladat 30 kérdésből áll, melynek típusai:

  • alternatív és többszörös feleletválasztás,
  • igaz-hamis állítás eldöntése,
  • feleleltválaszok párosítása,
  • feleletalkotó feladat kiegészítéssel,
  • ábra, fotó felismerés,
  • rangsoroló feladat

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A könyvművész, könyvrestaurátor vizsgaproduktum elkészítése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Vizsgán a leírásban szereplő vizs-garészek közül az egyiket kell a vizsgázónak elvégezni (A vagy B vizsgarészt oldja meg) , mely méri a tanulási eredmény leírásban meghatározott szakmai alkalmazói tudást és képességeket.

  A feladat leírása:

  A) vizsgarész: Egy könyvtervet és annak modelljét kell elkészíteni.

  • A feladatleírásnak tartalmaznia kell a „megrendelői” igényeket.
  • Meg kell adni a könyv címét, funkcióját, terjedelmét.
  • A feladat végrehajtásához szükséges eszközöket és anyagokat a vizsgázó rendelkezésére kell bocsájtani.

  vagy


  B) vizsgarész: Egy legalább 80 éves kismértékben sérült könyv javításának elvégzése.

  • Meg kell határozni a javítandó részeket.
  • Le kell írni azt, hogy mi az elvárás a javított könyvvel kapcsolatban.
  • A szükséges eszközöket és anyagokat a vizsgázó rendelkezésére kell bocsájtani.

  A gyakorlati vizsga során a vizsgabizottság legalább két tagja a folyamat teljes hosszában megfigyeli a feladatmegoldás valamennyi részletét a teljes produktum elkészüléséig, az eredmény bemutatásáig.

  A vizsgázó az elkészült könyvmodellt, vagy javított könyvet a vizsgabizottságnak átadja, a bemutatás során szóban indokolja elvégzett tevékenységét.

  Szóbeli kérdéseket a vizsgabizottság tagjai az alábbi témakörökben tehetnek fel:

  A) vizsgarész esetén:

  • a könyvfunkcióinak meghatározásáról,
  • a választott méretről,
  • a könyv kötéstechnikájáról,
  • a felhasznált anyagokról.

  B) vizsgarész esetén

  • a könyvsérülésekről,
  • a hibák jellegéről,
  • a régi és új könyvkötéstechnikákról,
  • azok funkcióiról,
  • a javítási technikákról,
  • a felhasznált anyagokról.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc

  A gyakorlati végrehajtás időtartama: 180 perc

  A szóbeli bemutatás és a kérdésekre válaszadás időtartama: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu