Szőrmésbőr kikészítő - 2024 képzés

Szőrmésbőr kikészítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 07234008
 • Szakképesítés megnevezése: Szőrmésbőr kikészítő
 • KEOR kód: 0723
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szőrmésbőr kikészítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szőrmésbőr kikészítő képzés munkaterülete:

  A Szőrmésbőr kikészítő a különböző nyers, konzervált szőrmésbőrök kikészítésével, nemesítésével foglalkozik. Kezeli, tárolja és kikészíti a konzervált nyers szőrmésbőröket. A szőrmekikészítéssel az állati bőröket használhatóvá teszi a szőrmefeldolgozás a szűcsipar számára. Ismeri a különböző szőrme fajtákat, azok kikészítési módját.

  A szőrmekikészítő kikészítő üzemben alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként dolgozik. Alkalmazottként a műszaki, technológiai dokumentációnak megfelelően kikészíti a megrendelt szőrméket.

  Vállalkozóként a megrendelések alapján, anyagszükségletet, árat kalkulál, minőség, szín, méret szerint beszerzi, összeválogatja a konzervált szőrmésbőröket. Meghatározza a kikészítési technológiát, beszerzi a szükséges vegyi anyagokat és kikészíti a megrendelt szőrméket. A hatósági, környezetvédelmi elírásoknak megfelelően kezeli a keletkező hulladékokat.

  A jól képzett szőrmekikészítő követi a konzervált szőrmésbőrök beszerzési lehetőségeit, a szőrmedivatot, az aktuális divatszíneket, a megújuló kikészítési technológiákat, gépeket, vegyi anyagokat. Munkáját a kreativitás, a minőségi munka, a környezetvédelem iránti elkötelezettség jellemzi.

  A szőrmekikészítő vállalkozó, vagy alkalmazott magas szintű szakmai tudással, szorgalommal, a munka iránti elkötelezettséggel, önállósággal, jó munkamegosztással, valamint a csapatmunkára való képességekkel rendelkezik.

 • Szőrmésbőr kikészítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges, Vegyész végzettség előnyt jelent
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: kötelező allergia teszt állati szőrre, vegyianyagokra
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Nem releváns
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Szőrmésbőr kikészítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Szőrmésbőr kikészítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szőrmeipar az egyik legrégebbi iparág. A természetes szőrmét a divattervezők évtizedek óta használják, amely világszerte szerepel a divatbemutatókon, és millióknak biztosít munkát. Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb gondot jelent a környezetszennyezés, a világot elárasztó műanyag szemét. Ezért nagyon fontos a környezetbarát, természetes anyagok felhasználása. A modern gazdasági fejlődés célja a fenntarthatóság, a körforgásos gazdálkodás, ami kevésbé terheli a környezetet. A természetes szőrmék minden hulladéka újra felhasználható, újrahasznosítható és komposztálható.

  A prémtenyésztésből származó hulladékokat is hasznos termékek előállítására használják fel, pl. bioolaj, állateledel. A vadon élő állatok prémjének begyűjtése és feldolgozása segíti a vadgazdálkodást is.

  A kikészítési eljárás a legmagasabb környezetvédelmi előírások betartásával történik. A szőrmekikészítő üzemek felszámolásával, a szakemberek is eltűntek a munkaerőpiacról, kiöregedtek, vagy más területen kerestek megélhetést. A jövőbeni fenntarthatósági célokat figyelembe véve okvetlenül fontos a szakember utánpótlás, a szakképzés (1991 óta nincs szőrmekikészítő képzés Magyarországon). A meglévő szőrmefeldolgozó vállalkozások fennmaradása, további fejlődése csak akkor biztosítható, ha lesz szakemberutánpótlás.

  A jelenlegi kisvállalkozások fontos szerepet töltenek be az állattenyésztésben, a vadgazdálkodásban keletkező hulladékként, vagy állati fehérje feldolgozóban végző, értékes szőrmésbőrök kikészítésében, feldolgozásában, és ezzel egy magasabb hozzáadott értékű piacképes termék előállításában. Ezek a vállalkozások többlet hasznot hajtanak mind a vállalkozónak, mind a nemzetgazdaságnak. Kapacitásuk növelése az eddiginél nagyobb külföldi megrendeléseket tesz lehetővé.

  A fentieken kívül a szőrmésbőr kikészítő és a szűcs szakma újbóli képzésének lehetősége elősegíti a szakmák fennmaradását, valamint biztosítja, hogy a szakmai tudás átadását a ma még aktív jól képzett szakemberek végezzék.

 • Szőrmésbőr kikészítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szőrmésbőr kikészítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szőrmésbőr kikészítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint az önállóan elkészített portfólió bemutatása.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  • Szőrme kikészítési anyag- és áruismeret, szőrmekikészítési folyamatok, valamint a munka-. egészség és környezetvédelem ismereteinek mérése írásbeli feladatsor megoldásával
  • A vizsgázó a tanulási eredmények ismereteiről írásban az alábbiak szerint ad számot:

  A.) Anyag és áruismeret: A szőrmeiparban felhasznált szőrmés bőrök fajtái, szerkezete, jellemzőik, csoportosításuk, felhasználási lehetőségük. A nyers szőrmék hibái konzerválási módjai, anyagai, követelményei.

  B.) A különböző konzervált szőrmék kikészítésének módjai, technológiai folyamata, anyagai, gépei, berendezései, munka-. egészség és környezetvédelemi-, minőségi-, követelményei, hibái.

  A vizsgafeladat 30 kérdésből áll, melynek típusai: felelet-választásos, igaz - hamis állítás eldöntése, kiegészítéses, konstruktív felsoroló, ábra felismeréses.

  Az írásbeli teszten belül a kérdések témakörönként a következő arányban szerepelnek:

  - anyag és áruismeret: 40 %

  - kikészítési technológiák munka-. egészség és környezetvédelem-, minőség: 60 %

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatsor alapján a vizsgaközpont által kiadott útmutató, megoldókulcs alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Minősítések: 0-50% elégtelen (1)

  51-60% elégséges (2)

  61-70% közepes (3)

  71-80% jó (4)

  81-100% jeles (5)

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  A.) Vizsgaremek, portfólió készítése, és a vizsgaremek gyártási dokumentációjának az elkészítése.

  B.) A gyakorlati vizsga helyszínén választott gyakorlati feladatok megoldása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A.) Portfólió: Szakmai képzése során szerzett témakörök felhasználásával portfóliót, vizsgaremeket készít, melynek tartalmaznia kell: Szabadon választott szőrme kikészítését és gyártási dokumentációjának az elkészítését és bemutatása a vizsgabizottságnak. A gyártási dokumentációnak tartalmaznia kell a kikészített szőrmésbőr rajzát, a konzerválás módját, anyagait, a kikészítés műveleteit, a felhasznált anyagokat, gépeket, berendezéseket, minőségi-, munkavédelmi-, környezetvédelmi-, és hulladékkezelési előírásokat (a kikészítési folyamat során készített fotókat). A vizsgázó a vizsgabizottság előtt szóban ismerteti a vizsgamunka elkészítési folyamatát, az alkalmazott anyagokat, gépeket, berendezéseket, eszközöket, és a kikészítési technológiát. A portfóliót bemutatja a vizsgabizottságnak, 20 perc.

  B.) A gyakorlati vizsga helyszínén választott gyakorlati feladatok megoldása:

  a) Mechanikai műveletek: - 3 kisebb testű és egy nagyobb testű állat bőrének husolása: 40 perc - egy kikészített száraz bőr puhítása, kaszálása vagy stószolása: 30 perc - egy kikészített száraz bőr csiszolása: 30 perc - egy kikészített bőr előkészítése szabásra: nedvesítése, rámázása 40 perc

  b) Egy vegyi művelet – csávalé, vagy cserzőlé – elkészítése: 30 perc

  c) Egy minősítési, értékelési feladat 20 perc.

  A gyakorlati vizsga helyszínének műszaki adottságait figyelembe véve: Két mechanikai művelet, egy vegyi művelet előkészítése, és egy minősítési, értékelési feladat. A vizsgabizottság részt vesz a gyakorlati feladat megoldásának folyamatában és a megadott szempontok szerint értékeli azt. A két feladat eredménye, az elkészített produktumok értékelése biztosítja, hogy a vizsgabizottság megbizonyosodjon a vizsgázó gyakorlati tudásáról és képességeiről.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc

  A szakmai képzés ideje alatt elkészített vizsgaremek és dokumentációjának bemutatása, és a technológiai folyamat szóbeli ismertetése: 20 perc

  Gyakorlati vizsgafeladat megoldása: 190 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A.) Vizsgarész: A vizsgaremek, a portfólió bemutatása, a gyártási folyamat ismertetése:

  a) A képzés során elsajátított szakmai ismeretek alkalmazása.

  b) Az alkalmazott gyártástechnológiai folyamatok egyértelmű rögzítése, az elkészített munka esztétikai kivitele.

  c.) A portfólió bemutatásának szakszerűsége, szakkifejezések alkalmazása.

  Vizsgaremek bemutatása, gyártási dokumentáció, gyártási folyamat ismertetése:

  - a készített vizsgadarab esztétikai megjelenése: 30 pont

  - a kivitelezés szakszerűsége: 30 pont

  - a műszaki dokumentációnak való megfelelés: 10 pont

  - a gyártási folyamat szakszerű ismertetése: 20 pont

  - szakmai kifejezések használata a munkadarab bemutatása során: 10 pont

  Összesen: 100 pont

  A vizsgaremek, a portfólió bemutatása, a gyártási folyamat ismertetése: 50%

  B.) Vizsgarész: A gyakorlati feladat kivitelezése:

  a) A mechanikai műveletek szakszerűsége a gyakorlati ismeretek alkalmazása.

  b) A vegyi műveletek előkészítésének pontos, szakszerű alkalmazása.

  c.) A kikészített szőrme esztétikai kivitele, szakszerű minősítése. A gyakorlati feladat kivitelezése:

  - a mechanikai műveletek szakszerű elvégzése 40 pont

  - a csáva vagy cserzőlé megfelelő összetételű, szakszerű elkészítése 20 pont

  - szakszerű vegyianyag, gép, berendezés és eszköz használat: 10 pont

  - szakmai, biztonsági, környezetvédelmi szabályok betartása: 10 pont

  - a kikészített szőrme minősítése: 10 pont

  - önállóság, szakszerűség, hatékonyság, időbeli ütemezés, minőségi munkavégzés: 10 pont

  Összesen 100 pont

  A gyakorlati feladatok szakszerű kivitelezése: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám több mint 51%-át elérte.

  Minősítések: 0-50% elégtelen (1)

  51-60% elégséges (2)

  61-70% közepes (3)

  71-80% jó (4)

  81-100% jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu