Fotográfus - 2024 képzés

Fotográfus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakma szakmairányai: Kreatív fotográfus,
  Művészeti fotográfus
 • Szakma megnevezése: Fotográfus
 • Szakma azonosító száma: 5 0213 16 08
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 175 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fotográfus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Fotográfus képzés munkaterülete

 • A tanuló alapismeretei birtokában gyakorlatot szerez a vizuális kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép) és kifejező eszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) használatában. Tervező és kivitelező munkájában alkalmazza az alapvető színelméleti és tipográfiai szabályokat. Ismeri a nyomdai és digitális média műfaji és technikai sajátosságait, adottságait.
  Szabadkézzel vagy digitális eszközökkel álló-, vagy mozgóképet tervez, készít. Alapszinten használja a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus programokat.
  Megfelelő szoftverek használatával a különböző típusú vizuális alapelemek előállítását, integrálását és megjelenítését végzi.
  Digitális nyomtatásra alkalmas berendezéseket használ, alapismeretekkel rendelkezik a különböző nyomtatási eszközökről, könyvkötészeti technológiákról. Egyszerű kiadványok kötészeti kivitelezését elvégzi.
  Anyanyelven alapszintű – az ágazati szakmai terminológiának megfelelő - szókincs birtokában kommunikál. Felkészült a csoportmunkára, a színvonalas, önreflektív munkára, a felelősségvállalásra. Alapismeretekkel rendelkezik az ágazati tevékenységekhez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi szabályokról, képes az előírások betartására.

 • Szakmairány: Kreatív fotográfus

  A kreatív fotográfus olyan vizuálisan képzett szakember, aki megrendelői elvárásait figyelembe véve tisztában van a fotográfia technikai és formanyelvi alapjaival. Kreativitásra épülő, széles körben használható, változatos munkát végez, amely magában foglalja az álló-és mozgóképfelvétel analóg és digitális készítését, a világítástechnika szakszerű használatát, a képfeldolgozást, labormunkát és utómunkát a megfelelő digitális eszközök kiválasztásával és alkalmazásával együtt. Ismeri a művészettörténeti és szaktörténeti korok jellemzőit. Terveit, elképzeléseit, ötleteit a megrendelővel egyeztetve szabadkézzel vagy digitális eszközöket használva mutatja be. A kreatív fotográfus a megrendelő elvárásainak megfelelően önállóan, vagy asszisztensek segítségével végzi munkáját. A megrendelői kör, vagy egyéni meglátásai alapján készít fotó alapú látványanyagokat. Dolgozik műteremben és szabadban, készít portré-, tárgy-, divatfotót, eseményfotót, fotóriportot és épületfotót. Tisztában van a szerzői és személyiségi jogokkal, azt munkája során betartja.

 • Szakmairány: Művészeti fotográfus

  A művészeti fotográfus olyan alkotó, aki a fotográfia technikai és formanyelvi alapjait ismerve érzéseit, gondolatait, véleményét a fotográfia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével fejezi ki. Saját ötleteit vagy a megrendelő igényeit önálló koncepció kialakításával, tervezői gondolkodásmóddal, kreatív hozzáállással, magas szakmai színvonalon valósítja meg. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a fotográfia és más képrögzítő technikák történetéről, elméleteiről és tendenciáiról. Helyesen alkalmaz fotográfiai és egyéb audiovizuális nyelvi és technikai eszközöket, ismeri azok jellemzőit, működését. Változatos digitális és analóg fotótechnikai eljárásokat használ, azokkal kísérletezik. Igény szerint készít alkotói és alkalmazott munkákat az álló- és mozgóképi műfajok különböző területein. Tisztában van a prezentációs, installációs, archiválási lehetőségekkel és módszerekkel.

Fotográfus képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-25
hétfő, szerda
17:00 - 20:15 órarend szerint
Tantermi
2024-09-28
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30 órarend szerint
Tantermi
 • Fotográfus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Kreatív fotográfus

  Szakmairánymegnevezése

  FEOR-szám

  FEORmegnevezése

  A szakképzettséggel

  betölthető munkakör(ök), tevékenységek

  Kreatív fotográfus

  3713

  Fényképész

  Alkalmazott fotográfus

  Fényképész és videofelvétel-készítő

  Fotográfus

  Fotóriporter

  Portréfényképész

 • Szakmairány: Művészeti fotográfus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  A szakképzettséggel

  betölthető munkakör(ök), tevékenységek

  Művészeti fotográfus

  3713

  Fényképész

  Alkalmazott fotográfus

  Fényképész és videofelvétel-készítő

  Fotográfus

  Fotóriporter

  Portréfényképész

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu