Dekoratőr - 2024 képzés

Dekoratőr képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Dekoratőr
 • Szakma azonosító száma: 5 0212 16 07
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 105 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 60 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Dekoratőr - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Dekoratőr képzés munkaterülete

 • Vizuális műveltsége, rajztudása, szín-és formakultúrája, tipográfiai tudása, tervezési tapasztalatai birtokában önállóan, alkotó, kreatív tervező és kivitelező munkát végez. Kereskedelmi és szolgáltatói megrendeléseknek megfelelően áru- és látványtervező művészeti, esztétikai feladatokat lát el síkban és térben. Használja az Adobe tervezőprogramokat. Önállóan és csapatban külső-belső tereket díszít. Kirakatot, standot, kiállítást, vásárt, expot szervez, berendez. Grafikai, tipográfiai tudásával reklámfelületeket alakít on- és offline. Tervezi, előállítja rendezvények, konferenciák háttér anyagait. Display-t, installációt, reklámhordozót tervez, készít, kézműves munkát végez. Lakberendezői tervezési, szervezési, gyakorlati munkát végez. Alkalmazza marketing ismereteit, rendezvényt szervez, tervez, kivitelez. Projektfeladatokat tervez, végez. Lépést tart a szakma vizuális és technikai fejlődésével. Munkájában környezettudatos.

Dekoratőr képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-21
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30 órarend szerint
Tantermi
 • Dekoratőr képzés legjellemzőbb FEOR számai

 • Szakma megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Dekoratőr

  3716

  Lakberendező-dekoratőr

 • Dekoratőr képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Dekoratőr képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Központi interaktív vizsgafeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Dekoratőr szakmai ismeret

  A vizsgatevékenység leírása:
  1. A vizsgarész megnevezése: Szakismeret, szaktörténet
  2. A vizsgarész megnevezése: Művészettörténet

  1. Vizsgarész:
  Harminc feladatot tartalmazó, vegyes kérdéssorból összeállított feladatsor számítógéppel történő kitöltése. A vizsgafeladat az alábbi, a tanulási eredményekben megfogalmazott tudást méri:

  • Tervezés és technológia (30%),
  • Térrendezés, dekoratőr technológia (40%),
  • Grafika/tipográfia. (30%)

  Feladattípusok:

  • Fogalom-meghatározás: szakmai kifejezések megfelelő definíciójának kiválasztása előre meghatározott definíciók közül (dekorációs anyag- eszköz- és technológiaismeret)
  • Hibakeresés, párosítás: szakmai fogalmak, képek, ábrák összetartozása (tervezés, ábrázolás, műszaki ismeretek, áruismeret)
  • Rövid, megjelölhető válaszokból szükséges kiválasztani a helyes vagy helytelen választ, válaszokat (több válasz is megjelölhető).
  • Műszaki rajz értelmezése, az állítások közül az igaz állítások kiválasztása (alaprajz, Monge-féle ábrázolási rendszer)
  • Képfelismerés (viselet-, divattörténeti korok): képhez tartozó, előre meghatározott állítások közül kell megjelölni a helyeset.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset (tipográfiai, grafikai ismeretek)
  • Igaz-hamis állítások kiválasztása.

  Mindegyik feladattípus esetében az interaktív vizsgarendszer által előre megadott válaszlehetőségek közül kell kiválasztani a megfelelő válasz(oka)t.

  A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 70%

  2. Vizsgarész
  Húsz feladatot tartalmazó, vegyes kérdéssorból összeállított feladatsor számítógéppel történő kitöltése. A vizsgarész a művészettörténet ismereteket méri a tanulási eredményekben meghatározottak figyelembevételével:

  • A művészetek története az őskortól a XXI. századig
  • Az őskortól a Klasszicizmus – XIX sz. – végéig (50%)
  • Művészettörténeti ismeretek az őskortól a XIX. Századig (Stíluskorszakok, a legjelentősebb alkotók és műveik)
  • XX-XXI. század művészetéről. (Az expresszionizmustól a posztmodernig.) (50%)
  • A legújabb kori
   1. stílusok, (10%)
   2. mozgalmak, (10%)
   3. irányzatok, (20%)
   4. alkotók és műveik, (40%)
   5. építészet, zene, színház és tánc (20%)
   (különös tekintettel a XX-XXI. századi Európára.)

  Feladattípusok:

  • Fogalom-meghatározás: szakmai kifejezések megfelelő definíciójának kiválasztása előre meghatározott definíciók közül (stíluskorszakok, legjelentősebb képviselőik)
  • Hibakeresés, párosítás: fogalmak, képek összetartozása (korok, alkotók és műveik)
  • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset (kortárs kultúra)
  • Igaz-hamis állítások kiválasztása.

  Mindegyik feladattípus esetében az interaktív vizsgarendszer által előre megadott válaszlehetőségek közül kell kiválasztani a megfelelő válasz(oka)t.

  A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül 30%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc (1. vizsgarész: 60 perc, 2. vizsgarész 60 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Dekoratőr projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
  1. Portfólió
  2. Vizsgaremek
  Az 1. és 2. vizsgatevékenységet egybefüggően kell megszervezni.

  A vizsgára jelentkezőnek az alábbi anyagok leadása kötelező digitális formában a vizsgaközpont részére 15 naptári nappal a vizsga megkezdését megelőzően.

  1. Vizsgarész: Portfólió bemutatása
  A vizsgázó az előzetesen elkészített, komplex szakmai portfólióját bemutatja a vizsgabizottságnak. A portfólióban a vizsgázó szakmai, gyakorlati munkásságát, eredményeit mutatja be, tartalmazza a tanulmányai során készült legjobb munkáinak gyűjteményét. A portfólió elkészítése grafikus és kiadványszerkesztő programok alkalmazásával történik. Terjedelme minimum 28 oldal, mérete A/4. A vizsgázónak a portfóliót digitálisan, vetíthető file formátumban is elkészíti. A vizsga során a jelölt bemutatja munkáját a vizsgabizottság előtt, miközben szóban is számot ad szakmai tudásáról. A prezentációt követően a vizsgabizottság szakmai kérdéseket tehet fel.

  A komplex szakmai portfóliónak tartalmaznia kell:

  • Tanulmányrajzot (csendélet, ember, tárgy – különböző művészeti technikákkal)
  • Digitális ábrázolást (grafika, 3D, külső-belső tér)
  • Feladat tervezésének dokumentációját (külső-belső tér, installáció, dekoráció)
  • Feladat megvalósulásának dokumentációját
  • Tipográfiai munkát (szabadkézi betűrajz, írás, digitális betűrajz, -megjelenítés)
  • Szabadon választott elemet (egyéni sikerek, versenyek, elismerések)

  A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 50%

  2. Vizsgarész: Vizsgaremek tervezése, kivitelezése és bemutatása
  A vizsgaremek: Kereskedelmi tér tervezése és dekorációja vagy installáció készítése.

  Adott helyszínen történő (pl. áruházi látványpont v. gyakorlati helyszín) tér tervezése, kivitelezése, rendezése, dekorációja, árukompozíció elhelyezése. Vagy installáció elkészítése.

  A vizsgaremek az alábbi, a készség követelményekben leírt tanulási eredményeket méri:

  • Tervezés és technológia (20%)
  • Dekoratőr technológia (20%)
  • Térábrázolási rendszerek (10%)
  • Térrendezés (20%)
  • Kortárs szakmai környezet (10%)
  • Grafika (20%)

  A vizsgaremek feladat ismertetése:A vizsgázó a vizsgaremekéről előzetesen, digitálisan elkészített, nyomdában kivitelezett dokumentációját bemutatja a vizsgabizottságnak. A vizsgaremek egyéni projektmunka. A vizsgaremek elkészítésével a vizsgázó megmutatja tanulmányai során szerzett ismereteinek és képességeinek komplex eredményét. Terjedelme minimum 16 oldal, mérete A/4. A papíralapú változatnál a kötészet, fedőlap szabadon választható. A vizsgázó a vizsgaremek bemutatását digitálisan, vetíthető fileformátumban is elkészíti, a vizsga során bemutatja, miközben a szóban is összegzi – a bemutatott mű alapján – szakmai tudását.

  A vizsgaremek tartalmi elemei:

  • Dokumentáció a munka folyamatáról, módjáról a tervezéstől a kivitelezésig
  • A térről készült léptékhelyes, méretezett szakrajz
  • Marketing leírás
  • Anyaggyűjtés, előtanulmányok, vázlatok
  • Színes látványterv
  • Grafikai-tipográfiai terv
  • Installációk szakrajza
  • Elkészítésének munkafolyamata
  • Költségvetés

  A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 50%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc (1. vizsgarész: 15 perc, 2. vizsgarész: 30 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a szakmai vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu