Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves - 2024 képzés

Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02134010
 • Szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves képzés munkaterülete:

  Az üvegműves széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, üvegtörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki az üvegtárgy készítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, alkotó módon valósítja meg. Tárgykészítő tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben vagy saját műhelyében végzi. A kézműves és autonóm üveg területén egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelései alapján vagy a megrendelés szerint funkcionális tárgyakat, plasztikákat, építészeti üveg elemeket, tervez és készít különféle meleg- és hideg alakító eljárásokkal. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag- és technológiai kísérleteket végez. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt üvegtárgyak gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Figyelemmel kíséri és irányítja az üvegfúvó mester munkáját, vagy önállóan kivitelezi fúvott üvegeit. Plasztikáit, használati- és építészeti üveg tárgyait szabadkézi technikákkal vagy sokszorosító eljárásokkal készíti. Szükség szerint alkalmazza s különféle üvegalakító technikákat, azokat kombinálja az adott tárgyon. Végigviszi vagy összehangolja az üvegtárgy készítés teljes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemek tárgytervező szakán folytatja.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • átlátni az adott megbízói vagy önálló üvegműves feladat célját és volumenét
  • felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
  • alkalmazni üvegtörténeti és kortárs üvegművészeti ismereteit
  • anyag– és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni az üvegtárgy tervezésben és készítésben
  • hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
  • beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket
  • megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfeltételeket
  • az üvegtárgy készítéshez előzetes forma- és színtanulmányokat, anyagkísérleteket készíteni
  • elkészíteni az üvegtárgyak látványterveit, valamint pontos méretezésű metszeti és műhelyrajzait
  • elkészíteni az építészeti üvegek látványterveit, valamint méretarányos tervrajzait, a festett-, ólmozott üvegablakok kartonját
  • megrendelésre vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott üvegtárgyakat készíteni
  • együttműködni az üveggyártás különböző területein dolgozó szakemberekkel
  • sokszorosított tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni
  • ellenőrizni az alapanyagok és segédanyagok cél szerinti felhasználhatóságát
  • szakszerűen működtetni az üvegműves műhely gépeit, berendezéseit
  • alkalmazni a különféle feladatokra a megfelelő üveganyag típusokat, kihasználva azok tulajdonságait
  • alkalmazni az üvegtárgy készítés és sokszorosítás alapműveleteit
  • szakszerűen használni az üvegragasztókat
  • szakszerűen használni a csiszoló- és polírozó gépeket és anyagokat
  • szakszerűen használni a homokfúvó berendezést
  • megfelelő hajlító- és rogyasztó-formákat készíteni
  • alkalmazni az üvegfestés különböző módjait
  • szakszerűen alkalmazni az ólmozáshoz és tiffany technikához használatos eszközöket, anyagokat
  • szakszerűen berakni és működtetni az üveghajlító-, rogyasztó- és festékbeégető kemencéket
  • modellt, maketteket vagy prototípust készíteni
  • egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval
  • ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel
  • figyelemmel kísérni az anyag- és energiafogyasztást
  • a kéziszerszámokat, gépeket, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével, az egészség– és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
  • az üvegtárgyak forgalmazása során betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat
  • minőségi garanciát vállalni a megrendelt üvegtárgyakért
  • ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve erre megbízni külső szakembert
  • munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
  • saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
  • további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni
 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az üvegműves önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi tárgykultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. Az üvegműves megőrzi, folytatja az üvegkészítés évezredes hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. Az anyagok és technológiák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki az üvegtárgyak felhasználására. Az üvegműves általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Az egyedi és kisszériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok és technológiák felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg. A kézműves, építészeti és autonóm üveg műfajától függően rangsorolja azok funkcionális, esztétikai és technikai kívánalmait. Önállóan, vagy más tervezőkkel, építészekkel együttműködve végzi tervező munkáját. A kivitelezés területén önállóan dolgozik, vagy öblösüveg tárgyak készítésénél igénybe veszi üvegfúvó szakember segítségét.

 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Üvegműves képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu