Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus - 2024 képzés

Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02134006
 • Szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus képzés munkaterülete:

  A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki. A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • a feladatot értelmezni, munkájához inspirációt és információkat gyűjteni
  • a feladatokat kreatív módon megközelíteni
  • munkáját koncepcionális tervezői gondolkodással végezni
  • terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
  • csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni
  • az egyes grafikai műfajokat megkülönböztetni céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési sajátosságaik szerint
  • betűtörténeti, tipográfiai és tördelési ismereteit alkalmazni
  • stílust, formanyelvet, kompozíciót és technikát tudatosan kiválasztani és alkalmazni
  • különböző tipográfiai és képi stílusokat megfelelően alkalmazni
  • különböző ábrázolásmódokat (látványhűség, stilizálás, átírás, absztrakció) alkalmazni
  • az esztétikum és a funkció együttes szem előtt tartásával tervezni
  • a tervezés során színek, formák, képek, motívumok és betűtípusok célszerű és stílusos integrálására
  • képi és szöveges elemek kapcsolatrendszerének kifejező és hasznos kialakítására
  • manuális képalkotó technikák – rajzeszközök, festés, montázs, kollázs, sokszorosítógrafikai eljárások ismeretében tervezni és alkotni
  • belső látására támaszkodva kreatív terveket készíteni
  • manuális eszközökkel kalligráfiát készíteni
  • vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat készségszinten alkalmazni
  • számítógépes munkájába manuálisan készült elemeket beépíteni
  • manuális és digitális technikák alkalmazásával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát készíteni
  • újság, könyv, online kiadvány tipográfiai tervét elkészíteni, címlapot, borítót tervezni, tördelni
  • plakát, hirdetés, kisnyomtatvány grafikai tervét elkészíteni
  • képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő felhasználási célra előkészíteni
  • logót, szimbólumot, piktogramot tervezni
  • cég, termék arculatát megtervezni, arculati kézikönyvet készíteni
  • reklámkampány grafikai elemeit megtervezni
  • infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat létrehozni
  • vizuális koncepciót kidolgozni
  • weboldal grafikai tervét elkészíteni
  • a terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíteni, nyomdai eljárások, utómunkák ismeretében megfelelő nyomdai előkészítést végezni
  • a különböző papírfajták ismeretében a célnak megfelelő papírt kiválasztani
  • grafikatörténeti és -elméleti ismereteit folyamatosan bővíteni és alkalmazni szakmai munkájában
  • művészettörténeti ismereteit alkalmazni szakmai munkájában
  • tájékozódni a kortárs képzőművészet és tervezőgrafika legújabb törekvéseiről, és ezeket figyelembe venni tervezési munkájában
  • kapcsolatot tartani megrendelőivel és szakmai partnereivel
  • ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
  • munkáit korszerű, igényes megjelenési formában, szakszerűen prezentálni
  • saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
  • további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni
 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs - Művészeti grafikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu