Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) - 2024 képzés

Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02134008
 • Szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász)
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés munkaterülete:

  A szobrász széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, szobrásztörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a szoborkészítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, önállóan, alkotó módon valósítja meg. Szoborkészítés során egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat. Egyéni elképzelés, vagy a megrendelés szerint, a szobrászat különféle műfajaiban tervez, képes kézi- és gépi eljárással plasztikát készíteni. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt plasztika gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Végigviszi vagy összehangolja a szoborkészítés egyes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemeken folytatja.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • átlátni az adott megbízói vagy önálló szobrász feladat célját és volumenét
  • felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
  • alkalmazni a szobrász történeti és a kortárs művészeti ismereteit
  • anyag- és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni
  • beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket
  • megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfeltételeket
  • hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
  • a szoborkészítéshez előzetes formatanulmányokat készíteni
  • együttműködni a szobrászat, különböző területein dolgozó szakembereivel
  • megrendelésre vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott szobrokat, érmet, domborművet készíteni
  • sokszorosított plasztika előállításához különböző rendeltetésű sokszorosító formákat készíteni
  • szakszerűen kiegészíteni, retusálni sérült épületplasztikai elemeket
  • ellenőrizni a szobrászati alapanyagok cél szerinti felhasználhatóságát
  • azonosítani a szobrászatban használt anyagok tulajdonságait
  • szakszerűen használni a szobrászatban alkalmazott eszközöket
  • modellt, maketteket készíteni
  • egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval
  • ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel
  • megtervezni, felügyelni a szoborkészítés folyamatát
  • alkalmazni a szoborkészítés különböző módjait
  • szakszerűen berakni és működtetni az égetőkemencét
  • a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével, az egészség- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
  • minőségi garanciát vállalni a megrendelt plasztika vagy szobrászati tevékenység iránt
  • ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
  • munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
  • saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
  • további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szobrász önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi élet és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. A szobrász megőrzi, folytatja a szobrászat hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. Az anyagok és technológiák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki a felhasználására. A szobrász általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Az egyedi és kisszériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok és technológiák felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg. A szobrász önálló alkotói vagy megbízói munkája során reflektál a kor, esztétikai és technikai kívánalmaira. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik. Felkészültsége lehetővé teszi a művészeti egyetemeken való továbbtanulást.

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu