Nyomdaipari technikus - 2024 képzés

Nyomdaipari technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakma szakmairányai: Nyomdaipari előkészítő,
  Nyomdaipari gépmester,
  Nyomtatványfeldolgozó
 • Szakma megnevezése: Nyomdaipari technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0211 16 11
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 126 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 120 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nyomdaipari technikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Nyomdaipari technikus képzés munkaterülete

 • A tanuló alapismeretei birtokában gyakorlatot szerez a vizuális kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép), és kifejező eszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) használatában. Tervező és kivitelező munkájában alkalmazza az alapvető színelméleti és tipográfiai szabályokat. Ismeri a nyomdai és digitális média műfaji és technikai sajátosságait, adottságait. Szabadkézzel vagy digitális eszközökkel álló-, vagy mozgóképet tervez, készít. Alapszinten használja a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus programokat. Megfelelő szoftverek használatával a különböző típusú vizuális alapelemek előállítását, integrálását és megjelenítését végzi. Digitális nyomtatásra alkalmas berendezéseket használ, alapismeretekkel rendelkezik a különböző nyomtatási eszközökről, könyvkötészeti technológiákról. Egyszerű kiadványok kötészeti kivitelezését elvégzi. Anyanyelven alapszintű – az ágazati szakmai terminológiának megfelelő - szókincs birtokában kommunikál. Felkészült a csoportmunkára, a színvonalas, önreflektív munkára, a felelősségvállalásra. Alapismeretekkel rendelkezik az ágazati tevékenységekhez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi szabályokról, képes az előírások betartására.

 • Szakmairány: Nyomdaipari előkészítő

  A vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasításainak megfelelően irányítja a nyomtatásra alkalmas kép- és szövegfeldolgozás során az analóg és digitális nyomóformakészítés előállítási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi annak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a nyomdai gyártás zökkenőmentességét. Gondoskodik a nyomóforma előállításához használatos gépi berendezések üzemeltetéséről, felügyeletéről, karbantartásáról. Részt vesz az új nyomóforma készítési folyamatok és gépek meglévő rendszerbe történő integrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztásában. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a nyomóformakészítés egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.

 • Szakmairány: Nyomdaipari gépmester

  A vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasításainak megfelelően irányítja az analóg és digitális eljárással készülő nyomtatok előállítási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi annak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a nyomdai gyártás zökkenőmentességét. Gondoskodik a nyomógépek üzemeltetéséről, felügyeletéről, karbantartásáról. Részt vesz az új nyomtatási folyamatok és nyomógépek meglévő rendszerbe történő integrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztásában. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a nyomtatás egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.

 • Szakmairány: Nyomtatványfeldolgozó

  A vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasításainak megfelelően irányítja az analóg és digitális eljárással készült nyomtatok feldolgozási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi annak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a nyomdai gyártás zökkenőmentességét. Gondoskodik a nyomtatványfeldolgozó gépek üzemeltetéséről, felügyeletéről, karbantartásáról. Részt vesz az új nyomtatványfeldolgozási folyamatok és gépek meglévő rendszerbe történő integrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztásában. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a nyomtatványfeldolgozás egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.

 • Nyomdaipari technikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Kétéves képzés esetén: Érettségi iskolai végzettség,
  Ötéves képzés esetén: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Nyomdaipari előkészítő

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Nyomdaipari előkészítő

  7231

  Nyomdai előkészítő

 • Szakmairány: Nyomdaipari gépmester

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Nyomdaipari gépmester

  7232

  Nyomdász, nyomdaipari gépmester

 • Szakmairány: Nyomtatványfeldolgozó

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Nyomtatványfeldolgozó

  7233

  Könyvkötő

   

  7233

  Nyomdász, nyomdai gépmester

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu