Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) - 2024 képzés

Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02134014
 • Szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves)
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) képzés munkaterülete:

  A Fa- és bútor szépmíves széleskörű speciális rajzi- és plasztikai tudással rendelkezik az építészeti és épített környezethez kapcsolódó bútorzat és díszítmények létrehozásában. Művészettörténeti, szakmatörténeti és kivitelezéstechnológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a Fa díszmű és bútor készítés különböző feladatait önállóan vagy kivitelező csoportban valósítja meg. A bútor és fa díszítmény készítés során tudatosan alkalmazza a hagyományos, korhű technológiákat. A megrendelés stiláris előírásai szerint, együttműködik belső terek és téregyüttesek korhű bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésében, ábrázolásában, elkészítésében, fa díszítményeket, bútorokat vagy bútor elemeket tervez, rekonstruál, reprodukál, azokat kézi- és gépi eljárással kivitelezi. Rekonstrukciós munkálatok során a megrendelő vagy restaurátor utasításai szerint, műleírás, szakrajz alapján alkatrészcserét, törés, kopás helyreállítását, bizonyos darabok pótlását, felújítását, felületkezelését végzi. Munkája során információkat, forrásanyagot gyűjt, vázlatokat, a fa díszművekhez és bútorok készítéséhez szükséges kiviteli terveket, szakrajzokat, modelleket készít. Ismeri a korabeli faipari technológiákat, azok anyagait, kivitelezési módszereit. Elkészíti a szériagyártásra szánt tárgyak és/vagy díszítőelemek modelljét. Végigviszi a fa díszmű és bútor elkészítésének folyamatait. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel.

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény:
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 0 óra
 • Maximális óraszám: 0 óra
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szépmíves szakmák köre a kihalófélben lévő mesterségek oktatása a magyar építészeti, valamint képző- és iparművészeti örökség fenntartását célozza. A szépmíves szakmák Magyarországon többszáz éves múltra tekintenek vissza, a történelem során megsérült örökségünk megóvása, és elpusztult kulturális emlékeink újrateremtése a cél.

  A Fa és bútor szépmíves önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a nemzeti történeti emlékeink felújításának vagy rekonstrukciójának vizuális megjelenésére. Megőrzi, folytatja az épületdíszítési, belsőépítészeti díszítőművészet és tárgyalkotó mesterségének hagyományait, eredeti, korhű kivitelezési technológiákat alkalmaz történeti emlékek fa díszítőművészeti elemeinek kivitelezésében. A különböző fa díszítőművészeti technológiai stiláris elvárásoknak megfelelően a tervezői előírások betartásával alkalmazza a hagyományos történeti kézműves, valamint újabb technológiákat is. Általános művészeti ismeretei, speciális fa díszítőművészeti ismeretei és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos kivitelezői feladatok megoldása során. A történeti építészeti, belsőépítészeti terekben, berendezési tárgyakban egyedi és szériában készített díszítőművészeti munkadarabjait az előírt anyagok és technológiák felhasználásával valósítja meg. A fa és bútor szépmíves szakember munkájának esztétikai és technológiai minősége illeszkedik a magyar építészeti, belsőépítészeti, tárgyalkotói történeti örökség fenntartásának és rekonstrukciós munkálatainak kiemelkedően magas elvárásaihoz. Tervezővel, kivitelezés vezetővel együttműködve csoportban vagy önállóan dolgozik.

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Fa- és bútor szépmíves) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés kerettantervében meghatározottak szerint.

  A képzés során készült feladatokat bemutató Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre.

  A vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció elkészítése és átadása a képző intézmény által megadott határidőre.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu