Cipőfelsőrész-készítő - 2024 képzés

Cipőfelsőrész-készítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 07233001
 • Szakképesítés megnevezése: Cipőfelsőrész-készítő
 • KEOR kód: 0723
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Cipőfelsőrész-készítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Cipőfelsőrész-készítő képzés munkaterülete:

  A cipőfelsőrész-készítő alkalmazottként vagy vállalkozóként bőrből, műbőrből textil-és szintetikus anyagból különböző cipőfelsőrészeket - félcipőket, szandálokat, csizmákat, papucsokat - készít hagyományos, kézműves technikákkal, illetve gépesített módszerekkel. Munkája során részt vesz a felsőrészek gyártásában, a műszaki- technológiai leírás és dokumentáció alapján mintadarabot készít, sorozatgyártást végez, meghatározza a szükséges anyag-, kellék-, segédanyag-, gép- és eszközigényt. Elvégzi a cipőfelsőrész minőségellenőrzését. Tevőlegesen részt vesz a cipőfelsőrész készítéséhez kapcsolódó szabászati, előkészítő munkákban. Elvégzi a cipőfelsőrész felületi díszítéseit, összeállítja a cipőfelsőrész bélését. Női, férfi, gyermek cipőfelsőrészt készít, varrási, összeállítási műveleteket végez. Munkáját a kreativitás, a jó kézügyesség, a precizitás, az állóképesség, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzi.

 • Cipőfelsőrész-készítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Cipőfelsőrész-készítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Cipőfelsőrész-készítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Nagy szakértelmet, precizitást és kézügyességet igényel a cipőfelsőrész készítése. Azért fontos, hogy tökéletes legyen a cipőfelsőrész, mert ha bárki ránéz egy cipőre, a felsőrész fogja nyújtani az első benyomást, ami meghatározza a cipőről kialakított képet. A szakember ránézésre megmondja, hogy valamely modellt hogyan, milyen módon lehet elkészíteni gazdaságosan. A munka során minden döntést a szakmai elveknek megfelelően kell meghozni, hogy a piaci körülményeknek megfelelő cipőfelsőrész készüljön. Mindezekhez a jó szakembernek a termelés technológiai magvalósításában közvetlenül részt kell vennie, az anyagok beszerzésén keresztül a minta- és a felsőrész előállításán – a termék értékesítéséig, valamint a vállalkozásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokig kiterjedően.

 • Cipőfelsőrész-készítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Cipőfelsőrész-készítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Cipőfelsőrész-készítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Anyag és áruismeret, szabászati ismeret, cipőfelsőrész készítés gyártástechnológiája.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • a vizsgázó anyag és áruismeret tudásáról (bőranyagok, műbőr-és szintetikus anyagok, textilanyagok, kellék és segédanyagok),
  • szabászati ismeretiről (alkatrészek fajtái, elhelyezése, minőségi követelményei, szabástervek készítése, anyagnorma számítás, szabászat folyamata),
  • cipőfelsőrész gyártátechnológia témaköreiből számol be.

  A teszten belül a kérdések az alábbi arányban szerepeljenek:

  − anyag és áruismeret 20%
  − szabászati ismeret 30 %
  − cipőfelsőrész gyártástechnológia 50%.

  A teszt feladat a szakmai összefüggések ismeretét, és helyén való alkalmazását, az önálló döntés meghozatalának képességét méri.

  A vizsgafeladat minimum 20 kérdésből áll, melynek típusai: alternatív és többszörös felelet választás, igaz-hamis állítás eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló feladat, ábra felismerés.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 15%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése a központilag kiadott értékelési útmutató alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Értékelési szempontok:

  − bőranyagok, műbőr-és szintetikus anyagok, textilanyagok, kellék és segéd-anyagok, felhasználási lehetőségeik, megmunkálási jellemzőinek bemutatása,
  − alkatrészek fajtái, elhelyezése, minőségi követelmények jellemzése,
  − szabástervek készítése, anyagnorma számítás, szabászat folyamatának ismertetése,
  − gyártátechnológia eljárások bemutatása.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: vizsgaremek, egy pár cipőfelsőrész készítése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Vizsgarész: Vizsgaremek

  A vizsgázó szabadon választ cipőfelsőrész terméket (női, férfi vagy gyermek) a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, jóváhagyott modellgyűjteményből. A választott modellt elkészíti egyedi gyártástechnológiával és a hozzá tartozó műszaki dokumentációval a képzés időtartalma alatt.

  A műszaki dokumentáció tartalma:

  − modell, szabadkézi rajza
  − a cipőfelsőrész műszaki leírása
  − a cipőfelsőrész, szerkesztéssel készült összeállítási rajza és alkatrészek mintái
  − az alkatrész minták közül egy pár főalkatrész anyagszükséglete (paralelogramma rajz, szakmai számítások)
  − a cipőfelsőrész összeállítása elkészítéséhez szükséges technológiai utasítás, gépek berendezések megjelölésével
  formai előírása:
  − a vizsgaremek dokumentációja számítógépen szövegszerkesztővel készüljön
  − terjedelem minimum 3, maximum 10 oldal A/4-es méretben
  − betűméret 12 pont
  − sortávolság 1,5
  − alsó, felső margó 2,5
  − jobb, bal margó 2,5
  − szerkesztések, rajzok, a műszaki rajz előírásai alapján készüljenek A cipőfelsőrészt összekötve (1 pár) és a műszaki dokumentációt fűzött formában együtt, a vizsga megkezdése előtt 15 nappal kell leadni. A vizsgaremeket a szakmai vizsgán a vizsgabizottság előtt be kell mutatni.

  2. Vizsgarész: Egy pár cipőfelsőrész készítése.

  A vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott, kiszabott alkatrészekből egy pár cipőfelsőrészt kell elkészíteni I. vagy II. alaptechnológiával gyártmányrajz, műszaki leírás, alapján. A cipőfelsőrész elsősorban természetes alapanyagból készüljön és cipőipari alapgépekkel elkészíthető legyen.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  1. Vizsgarész:

  Vizsgaremek elkészítése a szakmai vizsgát megelőző képzési időben, a vizsgaremek bemutatása a vizsgán: 10 perc.

  2. Vizsgarész:

  Egy pár cipőfelsőrész készítése 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 85 %

  1. Vizsgarész: 20%
  2. Vizsgarész: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Vizsgarész:

  A vizsgaremek bemutatása és dokumentációja megfeleljen az egyedi cipőfelsőrész termék készítés technológiai folyamatának.

  − modellrajz, összeállítási rajz, alkatrészek anyagkalkulációja 40%
  − műszaki dokumentációnak való megfelelés 10%
  − rajzi, szerkesztési ábrázolások esztétikája 10%
  − vizsgaremek kivitelezésének szakszerűsége 40%

  2. Vizsgarész:

  Az elkészített cipőfelsőrészt a produktum specifikációinak megfelelően kell értékelni az alábbi szempontok figyelembevételével:

  − készített vizsgadarab esztétikai megjelenése
  − készített vizsgadarab méret és arány-jellemzői
  − műszaki dokumentációnak való megfeleltetés, a technológiai sorrend és paramétereinek betartása
  − páros alkatrészek szimmetriája
  − a szakmai, tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása
  − kivitelezés / megvalósítás lépéseinek sorrendje
  − kivitelezés / megvalósítás során használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok használata önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség, időgazdálkodás
  − szakmai kifejezések használata, munkadarab bemutatása, kommunikáció

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu