Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) - 2024 képzés

Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02134009
 • Szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves)
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) képzés munkaterülete:

  A textilműves olyan vizuális műveltséggel, rajzi, festészeti, művészettörténeti, textiltörténeti és textiltechnológiai ismeretekkel, fejlett színérzékkel rendelkező szakember, aki textil anyag-, minta- és formaterveit önállóan, igényesen, alkotó módon készíti el a különböző feladatoknak vagy a megrendelő igényeinek megfelelően. A textiltárgyak tervezése, kivitelezése és/vagy kiviteleztetése során esztétikai szempontokat figyelembe véve szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (szövés, kézifestés, textilnyomás, varrás) és a jelenkor követelményeinek megfelelő számítógépes szakmai programokat, korszerű technológiákat.

  Munkájához önállóan információkat, inspirációkat gyűjt, vázlatokat, terveket, koloritokat, anyagés formakísérleteket készít, miközben új minőségek létrehozására törekszik. Megtervezi, ütemezi és önállóan végigviszi vagy végigkíséri a teljes textiltervezési és kivitelezési folyamatot. Terveit, kivitelezett munkáit archiválja, megrendelői, szakmai partnerei számára prezentációt készít.

  Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemeken folytathatja.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • szabadkézi rajzolásra, festésre, térkonstrukciók kialakítására
  • a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére, absztrakcióra
  • tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére
  • művészettörténeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismereteinek felhasználására és folyamatos bővítésére
  • forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkájához, koncepciót kialakítani, munkafolyamatot tervezni, ütemezni
  • vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi színvonalon megjeleníteni
  • technológiai- és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására
  • textil alapanyag-, minta- és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai követelményeknek megfelelően elkészíteni
  • textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes programok használatával és/vagy manuálisan elkészíteni
  • tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni
  • a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére
  • megtervezni, kialakítani és fejleszteni szakmai eszközhátterét
  • műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására
  • alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait, berendezéseit
  • lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően
  • fali- és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni
  • ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni
  • manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni
  • szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betartani
  • tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről
  • további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A textilműves önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi tárgykultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. A textilműves megőrzi, folytatja a textilművesség évezredes hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. Az anyagok és technológiák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki a textiltermékek felhasználására. A textilműves általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Az egyedi és kisszériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok és technológiák felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg. A gyári, kézműves és autonóm textil műfajától függően rangsorolja azok funkcionális, esztétikai és technikai kívánalmait. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik.

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu