Könyv- és papírrestaurátor - 2024 képzés

Könyv- és papírrestaurátor képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02135013
 • Szakképesítés megnevezése: Könyv- és papírrestaurátor
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Könyv- és papírrestaurátor - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Könyv- és papírrestaurátor képzés munkaterülete:

  A könyv- és papírrestaurátor a közgyűjteményi jogszabályok, a műtárgy- és munkavédelmi előírások betartása mellett okleveles restaurátorral együttműködve végzi könyvek, valamint papír és pergamen alapanyagú oklevelek, iratok, térképek, tervrajzok, nyomtatványok és grafikák tisztítását, konzerválását, restaurálását, digitalizálásra, kiállításra, kölcsönzésre előkészítését és csomagolását. Ellenőrzi a papír, pergamen és bőr alapú dokumentumok, könyvek állapotát és környezetét (klimatikus körülményeket, higiéniát) az intézmény területén, állományvédelmi felmérésekben vesz részt. A megelőző műtárgyvédelmi követelményektől eltérő állapotok esetén jelez a felettesének. Részt vesz kiállítások építésében, bontásában, a műtárgyak számára installációkat, védő- és tárolóeszközöket készít. A dokumentumok kezeléséről szakszerű, precíz, fényképes dokumentációt készít elektronikusan és szükség esetén papír alapon. Az intézmény nyilvántartási adatbázisait használja. Katasztrófa helyzetben részt vesz a sérült, veszélyeztetett könyvek, dokumentumok mentésében. Elkötelezetten és lelkiismeretesen dolgozik a könyvek, dokumentumok megőrzése, állapotuk javítása érdekében a restaurálás etikai szabályainak betartásával. Munkája során együttműködik az intézmény szakalkalmazottaival (könyvtáros, levéltáros, muzeológus, kiállításrendező, műszaki személyzet).

 • Könyv- és papírrestaurátor képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: restaurátor vagy könyvkötő műhelyben eltöltött 1 év szakmai gyakorlat
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Könyv- és papírrestaurátor képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 950 óra
 • Maximális óraszám: 1100 óra
 • Könyv- és papírrestaurátor képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A könyv-és papírrestaurátor szakképesítéssel rendelkező szakemberek munkájukkal hozzájárulnak a kulturális örökség védelméhez, a muzeális dokumentumok hosszútávú megőrzéséhez. A könyv- és papírrestaurátor a könyvtári, levéltári, múzeumi könyvek és dokumentumok tisztítását, konzerválását, restaurálását végzi. Ezeknek a műtárgyaknak a használata, mozgatása, csomagolása és tárolása speciális tudást és képességet igényel. Az egységes követelményrendszer alapján megszerzett szakképesítés birtokában a szakemberek állami és egyházi fenntartású könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, muzeális intézményekben, valamint okleveles restaurátor műhelyében tudnak elhelyezkedni.

 • Könyv- és papírrestaurátor képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Könyv- és papírrestaurátor képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu