Szériázó - Terítékrajz készítő - 2024 képzés

Szériázó - Terítékrajz készítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 07234007
 • Szakképesítés megnevezése: Szériázó - Terítékrajz készítő
 • KEOR kód: 0723
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szériázó - Terítékrajz készítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szériázó - Terítékrajz készítő képzés munkaterülete:

  A Szériázó/terítékrajz készítő, az alapképzésben elsajátított (Divatszabó: Férfi divatszabó, Női divatszabó) tudására építve fejleszti ismetereit a női-, férfi-, és gyermekruházati termékek szabásmintáinak több méretben (méretsorozat) való elkészítése feladatkörében, valamint a szabási folyamatok megkezdéséhez szükséges terítékrajz készítésének témájában.

  Feladata a sorozatgyártásban előállított ruházati termék (férfi-, női-, és gyermekruházat) alap szabásmintájának digitalizálása, majd erre épülően a műszaki dokumentáció adatai alapján, a szabásminta rajzsorozat elkészítése, ezt követően pedig a terítékrajz készítése. Ismeri az emberi test arányait, a testméret változások általános szabályait, a szabvány mérettáblázatokat.

  Szériázáskor a méretnövekedést/ csökkentést a megrendelő igénye szerinti-, vagy standart méretváltozási adatokkal végzi el. Ismeri az alkatrészek szériázási alapszabályait, feladatát vektorgrafikus ruhaipari CAD/CAM programmal készíti. A szériázást követően anyagszükségletet számol, elemzi a méretek szerint gyártandó mennyiségeket, mely alapján számítógéppel terítékrajzot készít a szabászati folyamatok megkönnyítése, gyorsítása érdekében.

  Munkáját jellemzi a ruházati termékek és azok alkatrészeinek alapos ismerete, a számítógéppel támogatott tervezés és gyártás eszközeinek, berendezéseinek szakszerű használata és a ruhaipari innovatív anyagfajták felhasználási és kezelési tulajdonságainak ismerete, tapasztalata.

  Az önállóság, ugyanakkor a csapatmunkában való részvétel is elengedhetetlen feladatainak ellátásához. Munkájának alapja a magasfokú precizitás, a pontosság, a jó szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, nyitottság a digitális technológia fejlesztéseire. Munkavégzése során szigorúan betartja a munkavédelmi szabályokat, szakszerűen használja a szükséges munkaeszközöket, berendezéseket és szoftvereket.

 • Szériázó - Terítékrajz készítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: Divatszabó 4 0723 16 03, Könnyűipari technikus 5 0723 16 05
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem meghatározó
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Szériázó - Terítékrajz készítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Szériázó - Terítékrajz készítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Szériázó/terítékrajz készítő a képzéssel szerzett, alapképzésre épülő tudásbázis, lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy munkát vállalhat a ruhaiparban, a ruházati termékeket gyártó cégeknél, vállalkozásoknál, valamint egyéb területeken, mint az autó-, és bútoripar.

  A ruhaipar, sok más iparággal együtt folyamatosan fejlődik, s a számítástechnika itt is egyre nagyobb teret hódít. A ruházati mintadarabok szabásmintáit az üzemek többségében még ma is manuálisan szerkesztik egy adott méretben (középméret). A sorozatgyártás felgyorsítása érdekében azonban ezt a kézi szabásmintát digitalizálják, hogy egy számítógépes vektorgrafikus program segítségével elkészíthessék annak konfekcióipari rajzsorozatát (széria). Ezt követően a szabászati munka egyszerűbbé tételéhez, ugyancsak CAD/CAM programmal terítékrajzot is készíthetnek. Azonban ez a feladat szak-, és informatikai tudást egyaránt igényel, miközben a szakember utánpótlás már alapjaiban is nehézségekbe ütközik. A divatszabó szakmai oktatás tananyagának minimális óraszámban ugyan része ez a munkafolyamat, ám az így megszerzett alap tudás még nem elégséges a munkakör felelősségteljes végzéséhez, betöltéséhez.

 • Szériázó - Terítékrajz készítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szériázó - Terítékrajz készítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szériázó - Terítékrajz készítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  A.) Gyártáselőkészítési alapismeretek

  B.) Munkahelyi egészség és biztonság

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A.) Gyártáselőkészítési alapismeretek

  - A gyártáselőkészítés alapfogalmai, főbb folyamatai

  - Alkatrész azonosítás

  - Méretváltozások, méretarányok

  - Alapanyagok csoportosítása, kezelési, felhasználási tulajdonságai

  B.) Munkahelyi egészség és biztonság:

  - egészségbiztonsági szabályok ismerete

  - munkavédelmi szabályok és alapfogalmak ismerete

  - környezetvédelmi és hulladékhasznosítási szabályok ismerete

  Az írásbeli vizsgatevékenység 15 kérdésből áll, melyben 20% feleletválasztásos , 20% igaz/hamis eldöntendő kérdések, 10% mérettábla kiegészítéses, 30% felsorolásos és 20% ábra felismeréses feladatok szerepelnek. A vizsgatevékenységen belül az A és B vizsgarészek az alábbi arányában szerepelnek: - Gyártáselőkészítési ismeretek: 80%

  - Munkahelyi egészség és biztonság: 20%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése a feladatsor megoldókulcsa alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

  Minősítés: 0-40% elégtelen (1)

  41-49% elégséges (2)

  50-59% közepes (3)

  60-79% jó (4)

  80-100% jeles (5)

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  A.) Szabásminta digitalizálás, szériakészítés

  B.) Terítékrajz készítés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A.) A vizsgaszervező által biztosított - egyszerűbb kisalkatrészeket is tartalmazó blúz/ing, kosztümkabát/zakó - modell alkatrészeinek digitalizálása, felirattal való ellátása, majd a kapott mérettábla szerinti méretekben, a táblázat adatai szerinti méretváltozásokkal műszaki rajzsorozat elkészítése vektorgrafikus program segítségével.

  B.) Az „A” részben elkészített szériából terítékrajz(ok) készítése a dokumentációban megadott anyagtípusra, anyagszélességre, méretekkel és darabszámmal. Az elkészült terítékrajzot rajzoló berendezéssel (plotter) dokumentálni kell.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A.) Szabásminta digitalizálás, szériakészítés: 240 perc

  B.) Terítékrajz készítés:120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  A.) Szabásminta digitalizálás, szériakészítés: 40 %

  B.) Terítékrajz készítés: 40 %

  A vizsgarészek összesítve: 80 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A.) Szabásminta digitalizálás, szériakészítés:

  • digitalizálás esztétikai megjelenése: 10 %
  • digitalizálás pontossága, szakszerűsége: 10 %
  • digitalizálás méretarányossága: 20 %
  • szabásminta alkatrészek megnevezése, jelölések: 10 %
  • szériázás méretarányossága: 40 %
  • műszaki dokumentációnak való megfelelés: 10 %

  Összesen: 100 %

  B.) Terítékrajz készítés:

  • anyagszélesség helyes megadása a terítékhez: 10 %
  • terítési mód helyes megválasztása: 10 %
  • felfektetési mód helyes megválasztása: 15 %
  • alkatrészek darabszáma: 15 %
  • anyagkihasználtság: 25 %
  • terítékhossz és terítéklap számának pontos megadása: 15 %
  • műszaki dokumentációnak való megfelelés: 10%

  Összesen: 100 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

  Minősítés: 0-40% elégtelen (1)

  41-49% elégséges (2)

  50-59% közepes (3)

  60-79% jó (4)

  80-100% jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu