Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) - 2024 képzés

Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02134003
 • Szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves)
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés munkaterülete:

  A kerámiaműves széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, kerámia-porcelán történeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a kerámia–porcelán tárgykészítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, alkotó módon valósítja meg. Tárgykészítő tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben, porcelángyárban vagy saját műhelyében végzi. A gyári–, kézműves és autonóm kerámia–porcelán területén egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelései vagy a megrendelés szerint funkcionális tárgyakat, edényeket, kisplasztikákat, szaniterárut, épületkerámia elemeket, egyéb kerámia-porcelán anyagú tárgyféleségeket tervez és készít különféle kézi- és gépi eljárással. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag– és gyártáselőkészítést végez. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt kerámiaporcelántárgyak gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Tárgyait szabadkézi technikákkal vagy sokszorosítható sík és plasztikus elemek felhasználásával díszíti. Figyelemmel kíséri vagy önállóan elvégzi a nyers kerámia-porcelán tárgyak zsengélő-, mázas és dekorégetését. Végigviszi vagy összehangolja a kerámia-porcelángyártás teljes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemek tárgytervező szakán folytatja.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • átlátni az adott megbízói vagy önálló kerámiaműves feladat célját és volumenét
  • felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és költségeit
  • alkalmazni a kerámia–porcelántörténet és a kortárs kerámia művészeti ismereteit
  • anyag– és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a tárgyformálásban
  • beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, technikai eszközöket
  • megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfeltételeket
  • hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
  • a tárgyformáláshoz előzetes formatanulmányokat készíteni
  • elkészíteni kerámia–porcelán tárgyak pontos méretezésű metszeti és műhelyrajzait
  • együttműködni a kerámia–porcelángyártás különböző területein dolgozó szakembereivel
  • megrendelésre vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában gyártott kerámia– porcelán tárgyakat készíteni
  • sokszorosított tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat készíteni
  • szakszerűen működtetni a kerámia-porcelán előkészítő, gyártóeszközöket
  • ellenőrizni az agyag és porcelán alapanyagok, mázak cél szerinti felhasználhatóságát
  • azonosítani a porcelán–kerámiamasszákat, mázakat, módosítani azok tulajdonságait
  • alkalmazni a kerámia–porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit
  • szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket
  • modellt, maketteket vagy prototípust készíteni
  • egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval
  • ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel
  • megtervezni, felügyelni a nyersáru szárításának folyamatát
  • alkalmazni a mázazási műveletek különböző módjait
  • szakszerűen berakni és működtetni az égetőkemencéket, alkalmazni az égetési segédeszközöket
  • gondoskodni a kerámiakészítés, gyártás vagy gyártatás zavartalan folyamatáról
  • figyelemmel kísérni az anyag- és energiafogyasztást
  • a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások figyelembevételével, az egészség– és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használni
  • a kerámia–porcelántárgyak forgalmazása során betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat
  • minőségi garanciát vállalni a megrendelt kerámia-porcelán tárgykért
  • ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
  • munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
  • saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
  • további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kerámiaműves önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi tárgykultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. A kerámiaműves megőrzi, folytatja kerámiaművesség évezredes hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. Az anyagok és technológiák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki a kerámiatermékek felhasználására.
  A kerámiaműves általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Az egyedi és kisszériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok és technológiák felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg. A gyári–, kézműves és autonóm kerámia–porcelán műfajától függően rangsorolja azok funkcionális, esztétikai és technikai kívánalmait. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik.

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu