Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) - 2024 képzés

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02134002
 • Szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő)
 • KEOR kód: 0213
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés munkaterülete:

  A Képző- és iparművészeti munkatársként képesítést szerzett festő széleskörű rajzi- és képi tudással, művészettörténeti, festészettörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző feladatait tervezői szemlélettel és/vagy alkotó módon valósítja meg. Önálló vagy alkalmazott festészeti tevékenységét önállóan vagy alkotócsoportban, saját műhelyében végzi. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Munkáját digitálisan dokumentálja. (Terv)pályázaton vesz részt, pályázati munkáját, szakmai munkásságát digitális prezentációval be tudja mutatni vagy portfólióval bemutatja. Megrendelőivel és szakmai partnereivel tartja a kapcsolatot, munkáját archiválja. Kiállítást rendez, szakmai munkájának installálását a hely, illetve a kiállítási koncepcióhoz igazítja. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek képzőművészeti szakterületein folytathatja, vagy tudását a bölcsészettudomány kapcsolódó területein kamatoztathatja. További szakirányú ismeretek elsajátításával (szakirányú szakképzések, továbbképzések, felsőfokú tanulmányok) szakosodhat a művészeti intézményrendszer különböző területeire is (galériás, kurátor, múzeumpedagógus, kulturális rendezvény szervezés).

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • a munkájában alkalmazni a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat
  • magabiztosan megválasztani anyagait és eszközeit alkotói céljához
  • a stilizálás és az átírás különböző fajtáit megkülönböztetni és alkalmazni
  • az absztrakt gondolkodását fejleszteni
  • a választott technika alkalmazásával a saját elképzeléseit megvalósítani
  • a festészet alkalmazott területein (díszítőfestés, díszlet festés) tervek készítésére, illetve tervek alapján a kivitelezésben való részvételre
  • szakmai munkáit kiállítás számára előkészíteni, a kiállítótér adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodva installálni munkáját
  • a klasszikus és a kortárs festészeti eljárásokat ismerni és alkalmazni
  • csoportosítani a festészeti eljárások során használt anyagokat
  • megkülönböztetni, átlátni a festészet stílusváltozásait a művészettörténeti korszakok vonatkozásaiban
  • összefüggéseiben ismerni a festészeti kifejezőeszközöket az adott korszakok vonatkozásaiban
  • felismerni a festészeti stílusok társadalmi, kulturális hátterét
  • megnevezni az adott korszak jelentős művészeti központjait, művészcsoportjait, iskoláit, alkotóit
  • áttekinteni a jelentős művészeti intézményeket a hazai kortárs művészet intézményrendszerét
  • ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
  • munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
  • munkáját digitálisan dokumentálni
  • saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
  • további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A középfokú szakmai képesítést szerzett festő önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi képkultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. Megőrzi, folytatja a festészet évezredes hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technikákat is, beleértve a technikai képalkotás eszközeit is. Az anyagok és technikák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki a festészet területén elsajátított képességek felhasználására. A szakmai képesítést szerzett festő általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Szakmai munkája során megismerkedik az élet minden területén alkalmazható kreatív problémamegoldási módszerekkel, és a projektalapú szemlélettel. Feladatait vagy az egymást követő munkafolyamatokat képes felmérni és határidőhöz kötötten strukturálni. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik.

 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu