Folyamatszabályozó gépmester - 2024 képzés

Folyamatszabályozó gépmester képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02114002
 • Szakképesítés megnevezése: Folyamatszabályozó gépmester
 • KEOR kód: 0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Folyamatszabályozó gépmester - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Folyamatszabályozó gépmester képzés munkaterülete:

  A folyamatszabályozó gépmester összetett nyomtatási és nyomtatvány-feldolgozási műveleteket végez. Kapcsolt nyomdai gépsorok működtetéséért felel, figyelembe veszi a vonatkozó gyártási utasításokat, valamint szem előtt tartja a gazdaságos és környezettudatos munkavégzést. Feladata a csomagolóanyag, címke, doboz, papírtasak, újság, könyv nyomdai termékeket gyártó gépsorok irányítása. A kapcsolt nyomdai gépsor egyes gépegységein dolgozó gépkezelőket irányítja. A gyártósori folyamatot rendszeresen felügyeli az alkalmazott nyomdaipari minőségi szabványnak való megfelelés érdekében. A nem kívánt eltérés esetén beavatkozik, probléma esetén azonnali és hatékony döntést hoz a gyártó gépsor megállítása nélkül, a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett. Kritikus probléma esetén határozottan dönt a gyártó gépsor haladéktalan megállításáról, a javító intézkedések megtételéről. A lehető legrövidebb időn belül döntést hoz a nyomdai gépsor újra indításáról a minél magasabb termelési kihasználtság érdekében. Anyanyelvén – az ágazati szakmai terminológiának megfelelő – szókincs birtokában kommunikál.

 • Folyamatszabályozó gépmester képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 34 213 01 Nyomdász,
  4 0211 16 12 Nyomdász, nyomdaipari gépmester szakmairány,
  5 0211 16 11 Nyomdaipari ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A szakmai előképzettség feltételeként meghatározott szakmával/szakképesítéssel betölthető munkakörökben teljesített 1 éves nyomdaipari területen szerzett szakmai gyakorlat.

 • Folyamatszabályozó gépmester képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Folyamatszabályozó gépmester képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A fogyasztói társadalom igényei a csomagolóanyag, címke, doboz, papírtasak, újság, könyv és más speciális nyomdai termékek szükségleteinek emelkedésével a gyártósori termelés is együtt növekszik. Mind az élelmiszereket, mind a háztartási cikkeket csomagolással kell ellátni, akár az áruházba, akár házhoz szállítjuk. A digitális térhódítás ellenére a nyomtatott kommunikáció továbbra is kiemelt marketing eszköz. Új tendencia, hogy a társadalom egy része a digitális zaj elől menekülve az analóg élmények felé fordult, így a könyvgyártás is szinte minden szegmensben növekszik. A szakképesítés megszerzésével nyomdák, csomagolóanyaggyártó cégek és csomagolócégeknél tud elhelyezkedni, ahol erős munkaerőpiaci igény van rájuk.

 • Folyamatszabályozó gépmester képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Folyamatszabályozó gépmester képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Folyamatszabályozó gépmester képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Csomagolóanyag, címke, doboz, papírtasak, újság, könyv és más speciális nyomdai termékeket gyártó gépsorok működtetésével kapcsolatos ismeretek.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgafeladatsor – számítógépes környezetben – 40 db tesztfeladatból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: csomagolóanyag, címke, doboz, papírtasak, újság, könyv és más konkrét, meghatározott nyomdai termékeket gyártó gépsorok nyomtatási és nyomtatványfeldolgozási technológiáinak ismerete, nyomdaipari alap- és segédanyagok ismerete, nyomdaipari gépek felépítése és működtetése.

  Az egyes témakörök aránya az írásbeli vizsgán:

  • Szakmai számítások 10 %
  • Anyagismeret 15 %
  • Nyomtatási technológiák 15 %
  • Nyomtatvány-feldolgozási technológiák 15 %
  • Nyomdaipari gépek felépítése és működtetése 25 %
  • Minőségbiztosítási és környezetvédelmi előírások 10 %
  • Alapfokú angol szakmai nyelv ismerete 10 %

  A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

  • Szakmai számítás: szakmai számítási feladatok megoldása
  • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása
  • Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis. A hamis és az igaz állítást indokolni kell.
  • Szövegértés, fordítás: alapfokú angol szakmai nyelven írott szöveg megértése, fordítása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Csomagolóanyag, címke, doboz, papírtasak, újság, könyv és más konkrét nyomdai termékeket gyártó gépsorok működtetésével kapcsolatos gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Vizsgaproduktum: nyomdai nyomtatási és nyomtatvány-feldolgozási feladatok elvégzése valós üzemi környezetben és annak szóbeli bemutatása
  A vizsgaszervező intézmény által kiválasztott nyomtatási és nyomtatvány-feldolgozási kivitelezési gyakorlati feladat, amelynek az alábbi tartalmi és formai követelményei vannak:

  • csomagolóanyag: véletlenszerűen választott, Pantone színskála szerinti 2 db direkt szín kikeverése, nyomóforma felrakása, nyomat beigazítása, példányszám nyomtatása, csévékre átbobinázása; vagy
  • címke: véletlenszerűen választott, Pantone színskála szerinti 2 db direkt szín kikeverése, nyomóforma felrakása, nyomat beigazítása, riccelőmű beigazítása, mátrixháló kivezetése, példányszám nyomtatása, csévékre átbobinázása; vagy
  • doboz: véletlenszerűen választott, Pantone színskála szerinti 2 db direkt szín kikeverése, nyomóforma felrakása, nyomat beigazítása, kasírozó egység beigazítása, kivágó egység beigazítása, hajtogató és ragasztó egység beigazítása, példányszám nyomtatása; vagy
  • papírtasak: véletlenszerűen választott, Pantone színskála szerinti 2 db direkt szín kikeverése, nyomóforma felrakása, nyomat beigazítása, kivágó egység beigazítása, hajtogató és ragasztó egység beigazítása, példányszám nyomtatása; vagy
  • újság: nyomóforma felrakása, CMYK nyomat beigazítása, szárítómű beállítása, hajtogatómű beigazítása, gerincragasztó egység beigazítása, szélvágó sor beigazítása, oszlopozó kirakó beigazítása, példányszám nyomtatása; vagy
  • könyv: összehordó egység beigazítása; ragasztó egység beigazítása, háromkéses vágómű beigazítása, jelzőszalag- és oromszegő egység beigazítása, táblabeakasztó egység beigazítása; példányszám gyártása.

  A példányszám gyártás elindítását követő első 5 percben a gépsoron dolgozó gépkezelők egyike a termékre és a gyártósori technológiára jellemző hibát ejt, melyet a vizsgázónak észre kell vennie és hiba mértékétől függően döntést kell hoznia.
  A feladatról a vizsgázó szóban beszámol, beszámolójában kitér az alkalmazott nyomtatási és nyomtatvány-feldolgozási technológiai ismereteire, az elkészített termék kivitelezésének lépéseire, különös tekintettel az egyes lépéseknél előforduló hibalehetőségekre. Bemutatja a termék gyártására vonatkozó minőségellenőrzés módszereit és dokumentálását. A vizsgabizottság a bemutatott anyaggal, a feldolgozási folyamattal kapcsolatban szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  A „Vizsgaproduktum” vizsgatevékenységet a vizsgázók összetett, kapcsolt nyomai gépsoron végzik el.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc

  A gyakorlati munkavégzés időtartama: 180 perc.

  A gyakorlathoz kapcsolódó szóbeli kikérdezés időtartama: 20 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu