Digitális képalkotó - 2024 képzés

Digitális képalkotó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02115003
 • Szakképesítés megnevezése: Digitális képalkotó
 • KEOR kód: 0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Digitális képalkotó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Digitális képalkotó képzés munkaterülete:

  A Digitális képalkotó, a mozgókép filmipar ma már nélkülözhetetlen szakembere. A képalkotó a kameracsapattal együtt, de mégis függetlenül végzi munkáját. A digitális képalkotó öszszeköti a kamerát a fénykorrekciós szoftverekkel. Beállítja a kamerán az operatőrrel előzetesen megállapodott technikai paramétereket (érzékenység, fekete szint, színhőmérséklet, kamerasebesség). Rögzítés előtt a külön felállított operációs asztalon fényeli az operatőrrel közösen a véglegesen bevilágított jelenetet és az operatőrrel közösen korrigálja a fehér és fekete szinteket.

 • Digitális képalkotó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Digitális képalkotó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 420 óra
 • Digitális képalkotó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A mozgóképipar Magyarország egyik legjelentősebb bevételét generálja, hatással van a turizmusra is. A nemzetközi produkciók és koprodukciók egyre növekvő száma teszi szükségessé a Digitális képalkotó képesítés megszerzését. A hazai és nemzetközi produkciók igénylik a fenti képesítéssel rendelkező szakemberek tevékenységét. Magyarországra egyre több nemzetközi mozgóképipari projekt érkezik, ami indokolja, hogy a jelen képesítést szerzett munkaerő hatékonyan legyen képes dolgozni ezekben a produkciókban, és alkalmazza legalább egy idegen nyelven (angol) szakmai ismereteit. Ezeket a szakembereket elsősorban vállalkozóként foglalkoztatja az adott produkció.

 • Digitális képalkotó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Digitális képalkotó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Digitális képalkotó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A digitális képalkotás gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga 3 vizsgarészből áll. A vizsga megkezdésének feltétele a vizsga előtti 15. naptári napig a vizsgaszervezőnél leadott következő anyagok: Záródolgozat

  A vizsgarészek meghatározása:

  1. záródolgozat: A záródolgozat a vizsgázó szakmai képességeit reprezentáló összetett munka, mely a képzés gyakorlati tartalmának elsajátításáról ad képet. A záródolgozat tartalmi és formai követelményei:

  Tartalma:

  • digitális rögzítés a tömörítés típusai, (RAW, MPEG-1 MPEG-2, MPEG-4, H264)
  • mentési és archiválási formák és azok biztonságos, hibamentes továbbításának lehetőségei online ( digitális kamerák tömörítési formái és azok összeállítása fénykorrekciós szoftverekkel).

  A vizsgázó a kijelölt kamera típust összeköti a technikus digitális rendszerével. A kameráról beérkezett képjelet az operatőrrel közösen fényeli (expozíciós érték, fekete és fehér értékek beállítása) rögzíti a jelenetet, rögzítés után menti a felvételt megfelelő csapószámmal. Az elmentett felvételeket a produkciós igények szerint archiválja.

  A záródolgozat minimum 1, maximum 2 oldal terjedelmű. A záródolgozat bemutatásának időtartama: 15 perc

  2. A vizsgabizottság előtti gyakorlati feladat

  Digitális kamerák forgatásra kész összeállítása. Külső és belső helyszíneken készített beállítások felvételeinek

  • fényelése,
  • rögzítése,
  • internetes továbbítása különböző tömörítési formában, az operatőr és a fénymegadóval történt konzultációt követően, angol és magyar nyelven. A gyakorlati feladat megismerése és végrehajtásának ideje: 30 perc

  3. A záródolgozathoz és a gyakorlati feladathoz kapcsolódó szakmai beszélgetés

  Tartalma: A záródolgozat és a gyakorlati feladat bemutatását követően a vizsgázó a gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés keretében válaszol a hozzáintézett kérdésekre. A vizsgázó a vizsgaanyagokat (záródolgozat, prezentáció anyagai) a vizsgaszervezőnek legkésőbb a szakmai vizsga első napja előtt 15 naptári nappal előbb benyújtja. A vizsgázó az elkészült eredeti anyagokat a vizsgára is magával viszi. A szakmai beszélgetés ideje: 10 perc

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 55 perc

  • A záródolgozat bemutatása: 15 perc
  • A gyakorlati feladat megoldása: 30 perc
  • Szakmai beszélgetés: 10 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu