Online tartalomgyártó - 2024 képzés

Online tartalomgyártó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02114009
 • Szakképesítés megnevezése: Online tartalomgyártó
 • KEOR kód: 0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Online tartalomgyártó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Online tartalomgyártó képzés munkaterülete:

  Az online tartalomgyártó szakképesítéssel rendelkező emberek nagy követő bázissal rendelkezhetnek az internet különböző platformjain. Ezeket a személyeket másnéven influencereknek is nevezhetjük. A szó jelentése befolyásoló, tehát nagy szerepet játszanak a követő bázisuk nézeteinek, gondolatainak vezetésében. Az influencer egy olyan személy, aki a saját médiafelületén – melyet saját maga népszerűsítésére hozott létre – keresztül közvetlen hatást tud gyakorolni követőtáborára és közvetetten szélesebb közönségre is (megosztások, médiamegjelenések stb.). Esetükben jellemzően azon online felületeken való kommunikációt értjük, amelyek 1-1 személy által irányított, targetált tartalmakat jelenít meg, a közlő személyiségét aktívan felhasználva a tartalomban. A kommunikáció az influencer saját weboldalán, blogján vagy saját social oldalain keresztül történik és alapvetően médiafelületként kezelhető. Ez közvetlen csatornaként szolgál a célcsoport és a hirdetni kívánt márka között. Az influencerek fő célja, összekapcsolni a célcsoportot egy adott márkával, termékkel, nézettel stb.
  Ezeken a platformokon úgy kell kommunikálni a vásárlókkal és a lehetséges vásárlókkal, hogy ne a vásárlásra való ösztönzésre kerüljön a hangsúly, hanem a tartalomra, ezáltal olyan információhoz jussanak, amely okosabbá, tájékozottabbá teszi őket. Érdemes figyelembe venni a 80-20-as szabályt: 80% szórakoztatás, 20% értékesítés.

  Az online tartalomgyártó szakember főbb kompetenciái, attitűdjei:

  • kiváló kommunikációskészség, szövegírás
  • optimális targetálás
  • vállalkozástani, jogi ismeretek
  • hitelesség, etikai ismeretek
  • pszichológiai-, aktuálpolitikai-, internetbiztonsági-, statisztikai ismeretek
  • promóciós stratégia alkotási képesség
  • online platformok magas szintű ismerete
  • különböző technikai eszközök ismerete (fényképezőgép, videókamera stb.)
  • telefonok, telefonos applikációk, telefonos szerkesztő programok és az applikációkon belüli design elemek használatának ismerete
  • fényképek, videók szerkesztéséhez használatos programok ismerete
  • nemzetközi trendek követése, ismerete
 • Online tartalomgyártó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Online tartalomgyártó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 260 óra
 • Maximális óraszám: 380 óra
 • Online tartalomgyártó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hagyományos szocializációs színterek, mint a család, az iskola vagy az egyes közösségi színterek mellett, egyre fontosabb szerepet tölt be az online közösségi tér. Ezek a színterek lehetőséget nyújtanak az erkölcsi normák kialakítására és a társadalomba való adaptív beilleszkedésre. Mindez hatással van a felnövekvő nemzedék gondolkodásmódjára, világhoz való viszonyára, valamint életszemléletére is. Stabil értékrend hiányában, olyan magatartásformákat követhetnek, amelyek segítenek a céltalanság érzésének kialakulásában.

  Az internethasználati szokásokkal foglalkozó kutatások, kérdőívek eredményei alapján az látható, hogy az elsődleges tájékozódási platform a tizenéves korosztály számára az internet. Az online térben is gyakran véleményvezéreket követve tájékozódnak az aktualitásokról, előtérbe kerül az online tartalomgyártók társadalmi relevanciája.


  Az utóbbi időben több kezdeményezés is található, ahogy az online tartalomgyártás új platformot teremt az önkéntes, jótékony tevékenységek, vagy olyan társadalmilag fontos üzenetek átadásának számára, amelyek hagyományos médiumokon keresztül nem feltétlen, vagy nem hatékonyan jutnának el a célközönséghez. Az ilyen üzenetek átadásának hatékonysága jelentősen megnövekedhet, ha egy számukra fontos, népszerű, véleményvezér kortársuk képviseli az adott témát, vagy a közvetíteni kívánt társadalmilag fontos értékeket.

  Bár a reklámfogyasztást illetően növekszik a tudatosság, fontos észben tartani, hogy a megszólított célközönség nagy része kiskorú, akik nem mindig ismerik fel az adott tartalomban a reklámot. Ezért is elengedhetetlen, hogy az adott tartalomgyártó használja azokat a kötelező elemeket, amik segítségével ez egyértelműsíthető és szabályos. Erre hívta fel a figyelmet egy kiadott útmutatójában a Gazdasági Versenyhivatal, amelyben konkretizálja, hogy minden vélemény, amely mögött gazdasági motiváció áll, reklámnak minősül, így ezt fel kell tüntetni. Ennek elmulasztása tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül (2008. évi XLVII. törvény). A szigorítás miatt, fontos tisztában lenni a kötelező tartalmakkal, mert a felelősség a tartalomgyártót és a hirdetőt egyaránt érinti.

 • Online tartalomgyártó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Online tartalomgyártó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Online tartalomgyártó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Online tartalomgyártó elméleti ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, egy 30 kérdéses központilag összeállított komplex tesztlapon történik. Az írásbeli feladatlapok vizsgaidőpontonként kerülnek megújításra.

  Az alábbi feladattípusok jelenjenek meg a feladatlapon:

  • Kifejtős kérdések: a megadott kérdésekre minimum 5, maximum 15 mondatban választ adni.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül kell megjelölni a helyes választ.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.
  • Szöveges tartalom kiegészítése: adott szöveg részlet kiegészítése az eredeti szöveg hiányzó részeivel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 35%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Társadalmi célú online kampány készítése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó egyéni munkáját mutatja be, ami egy társadalmi célú témát ölel fel. A vizsgamunkaválasztható, egyénenként eltérő lehet a közzétételi platform függvényében. A vizsga során a tanuló bemutatja az általa készített online fényképes vagy videós tartalmat, valamint szöveges beszámolót és PPT prezentációt készít a gyártási folyamat lépéseiről, az elkészült tartalom relevanciájának ismertetéséről, háttéranyagainak, háttértörténetének bemutatásáról, a témaválasztás indoklásáról, a kampánnyal elérni kívánt célokról.

  A vizsga részei:


  A) Online fényképes vagy videós tartalom bemutatása

  Társadalmi célú kampány érdekében online fényképes vagy videós tartalom gyártása. A vizsga első részében a tanuló bemutatja az elkészült tartalmat.

  Fényképes-szöveges kontent esetében az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:

  • minimum HD (1920x1080 pixel) felbontású fénykép készítése
  • hashtegek, emojik használata kötelező a szöveges részben, ami nem haladhatja meg a 5 mondatot
  • a posztolni kívánt szövegnek rövidnek, tömörnek és lényegre törőnek kell lennie
  • a szöveges tartalomnak és a fényképnek összhangban kell lennie egymással és a kampány témájával
  • a tartalom szöveges része illeszkedjen a célközönség által használt nyelvezethez

  Videós kontent esetében az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:

  • minimum HD (1920x1080 pixel) felbontású videó készítése
  • maximum 90 mp terjedelem
  • visszhangoktól mentes, érthető, tiszta hangzás
  • videószerkesztő programmal készített tartalom, amelynek legalább 2 vágást tartalmazzon
  • a videó témájának összhangban kell lennie a kampány témájával
  • feliratozás vagy hangalámondás
  • a videó eleje és/vagy vége legyen a domináns, oda érdemes tenni a tartalom lényegét, mert ott összpontosul a figyelem

  B) Szöveges beszámoló készítése

  A szöveges beszámolónak tartalmaznia kell a témaválasztás indoklását, célközönség és a jelenlegi társadalmi viszonyok, problémák bemutatását, a tartalom készítésének lépéseit, a tartalommal elérni kívánt célokat, használt kommunikációs stílus indoklásását-bemutatását, valamint a szabályozókörnyezet bemutatását.

  Formai kritériumok:

  • minimum 15 oldal
  • A4-es méter
  • Times New Roman, 12-es betűméret
  • 1,5 sorköz, szövegtörzs sorkizárt
  • oldalszámozások, megfelelő hivatkozási forma
  • előlap: Név, téma címe, dátum, tartalomjegyzék
  • a képek és a forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül

  C) Előadás megtartása PPT vagy Prezi.com használatával

  A PPT a szöveges beszámoló háttéranyaga, annak előadását segíti.

  Formai kritériumok:

  • minimum 10 dia
  • a diák nem tartalmazhatnak kifejtett, összefüggő szöveges részt
  • kulcsszavak használata kötelező
  • fényképek, animációk használata engedélyezett
  • letisztult, átlátható diastruktúra
  • felhasznált irodalom, képek lehivatkozása az utolsó dián (a képző dönti el, hogy szükséges-e)
  • összhangban kell lennie a szöveges beszámolóval (a PPT vagy Prezi.com segíti a szöveges beszámoló előadását)


  A vizsgára elkészített szöveges beszámolót és PPT bemutatót papíralapon és elektronikus formában, szövegszerkesztő program használatával kell elkészíteni. A Vizsgaközpont által megadott határidőre és e-mail címre kell beadni. A vizsgára elkészített szöveges beszámolót és PPT bemutatót a szakértő(k) értékelik és min. két kérdést tesznek fel a beszámolóval kapcsolatban.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 65%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu