Zöldség- és gyümölcstermesztő - 2024 képzés

Zöldség- és gyümölcstermesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08114003
 • Szakképesítés megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztő
 • KEOR kód: 0811
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Zöldség- és gyümölcstermesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Zöldség- és gyümölcstermesztő képzés munkaterülete:

  A zöldség- és gyümölcstermesztő zöldségnövényeket szaporít, ültet, zöldség palántát nevel, előállítja a gyümölcstermő növények szaporítóanyagát, telepíti azokat. Az ágazaton belül biztos faj- és fajtaismerettel rendelkezik. Termesztőberendezéseket, ültetvényeket létesít, tart fent, fejleszt. Öntözőrendszert telepít, üzemeltet. Különös hangsúlyt fektet a gyümölcstermő növények metszésére, koronaformák kialakítására és fenntartására. Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat. Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja. Megtervezi a termesztés munkafolyamatait, koordinálja azok elvégzését. A termesztett növényt jól ismeri, a növényfejlődési, és termesztési folyamatokat komplexen átlátja, minőségi terméket állít elő. Nyitott a fajtahasználat, termesztési lehetőségek, termesztőberendezések, öntözőrendszerek, termesztés során alkalmazandó eszközök, gépek esetében elérhető új ismeretek és eredmények iránt. Pontos, jól átlátható tervet, dokumentációt készít. Ismeri a szakmai szoftverek használatát. Önálló vállalkozást alapít és működtet. Betartja a munka- és balesetvédelemre vonatkozó szabályokat.

 • Zöldség- és gyümölcstermesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Zöldség- és gyümölcstermesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Zöldség- és gyümölcstermesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A gyümölcs- és zöldségtermesztés a legrégibb termesztési ágazatok közé sorolhatók. Az elmúlt pár évtizedben azonban visszaesés volt tapasztalható mindkét ágazat termelési nagyságában. A munkaerőhiány ezt az állapotot tovább súlyosbítja. Azonban mind az okszerű fajtahasználat, mind az új termesztéstechnológiai megoldások és fejlesztések lehetővé tennék a hazai gyümölcs- és zöldségtermesztés helyzetének javítását, visszaállítását.

  A szakképesítés birtokában lehetőség nyílik gyümölcsültetvényekben, szabadföldi zöldségtermesztő üzemekben, hajtatott zöldségtermesztésben, illetve önkormányzati szervezésben álló üzemekben való elhelyezkedésre.

  A képzés elvégzésével a résztvevők olyan alapszintű ismereteket szereznek, mellyel eredményes, precíz és önálló munkavégzésre lesznek képesek. Munkahelyükön nyitott, konstruktív szemléletükkel a minőségi termesztést tudják segíteni. Önálló vállalkozás létesítése és fenntartása terén is helyt tudnak állni.

  A szakképesítés elősegíti a munkaerőhiány csökkentését és hozzájárul a hazai gyümölcs- és zöldségtermesztés helyzetének javításához.

 • Zöldség- és gyümölcstermesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Zöldség- és gyümölcstermesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Zöldség- és gyümölcstermesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermő növények ismerete

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) vizsgarész

  A tanulási eredményekben megfogalmazott ismeretekre vonatkozó, 60 kérdésből álló feleletválasztós feladatsor megválaszolása. A feladatsor számítógép által elkészített és értékelt.

  B) vizsgarész

  Termesztéstechnológiai- és növényvédelmi ismereteket felölelő 30 db nagyfelbontású kép felismerése. A képek legenerálása számítógép által történik. A képeknek egyértelműen felismerhetőnek kell lennie.

  • 5 db rovarkártétel felismerése,
  • 5 db gombabetegség felismerése,
  • 5 db gyomnövény felismerése,
  • 5 db tápanyaghiány felismerése,
  • 10 db termesztéstechnológiára irányuló kép felismerése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A) vizsgarész: 60 perc
  B) vizsgarész: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A) vizsgarész: 70 %
  B) vizsgarész: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. A vizsgarészek egyenértékűek, azonos súlyaránnyal számítanak. Minden helyes válaszra 1 pont adható. A vizsgarészeken öszszesen 90 pont szerezhető.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztési ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) vizsgarész:

  Portfólió készítése, annak a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

  A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek.
  A portfólió elkészítésének formája: Kinyomtatott Word dokumentum, melynek formai követelményei: legfeljebb 30 db A/4 oldal, (mellékletként legfeljebb 5 oldal képanyagot tartalmazhat) betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 pt sorköz). A portfólióhoz elkészítendő egy PowerPoint projektoros bemutatásra alkalmas prezentáció (legfeljebb 15 dia).

  A portfóliónak kötelező elemei:

  1. A zöldségtermesztő modul végére elkészített zöldségtermesztési tervfeladat szóbeli bemutatása. A tervfeladat egy szabadon választott zöldségnövény termesztésének teljes technológiai terve (szaporítás, telepítés, ültetés, agrotechnika, fitotechnika, növényvédelem, betakarítás).
  2. A gyümölcstermesztő modul végére elkészített gyümölcstermesztési tervfeladat szóbeli bemutatása. A tervfeladat egy szabadon választott gyümölcstermő növény termesztésének teljes technológiai terve (szaporítás, telepítés, ültetés, agrotechnika, fitotechnika, növényvédelem, betakarítás).
  3. A gyakorlati helyen termesztett választott növényfaj termesztéstechnológiájának szóbeli bemutatása. Saját fotók, megfigyelések dokumentuma, elért eredmények, megszerzett tudás leírása.

  B) vizsgarész:

  Gyakorlati vizsgamunka, amely egy gyümölcstermesztései és egy zöldségtermesztési technológiai munkafolyamat elvégzése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 105 perc

  A) vizsgarész: 45 perc

  1) rész: 15 perc
  2) rész: 15 perc
  3) rész: 15 perc

  B) vizsgarész: 60 perc (30 + 30 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A) vizsgarész: 30 %
  B) vizsgarész: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) vizsgarész értékelési szempontjai:

  • Prezentáció minősége: Maximum 10 pont
  • Előadás technika: Maximum 20 pont
  • Szakmai felkészültség, hitelesség: Maximum 30 pont
  • Szakmai kérdésekre adott válasz: Maximum 40 pont

   Összesen: 100

  B) vizsgarész értékelési szempontjai:

  • Megfelelő eszköz- és gépkiválasztás: Maximum 5 pont
  • Eszköz- és gépelőkészítés helyes menete és minősége: Maximum 5 pont
  • Növényanyag előkészítése: Maximum 5 pont
  • Eszközök, gépek szakszerű használata: Maximum 15 pont
  • A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása: Maximum 5 pont
  • Vizsgafeladat önálló, pontos elvégzése: Maximum 40 pont
  • Szakmai kérdésekre adott válasz: Maximum 25 pont

   Összesen: 100

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu