Állattartó-telepi gépek kezelője - 2024 képzés

Állattartó-telepi gépek kezelője képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08103008
 • Szakképesítés megnevezése: Állattartó-telepi gépek kezelője
 • KEOR kód: 0810 Mezőgazdaság tovább nem bontható
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Állattartó-telepi gépek kezelője - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Állattartó-telepi gépek kezelője képzés munkaterülete:

  Az állattartó-telepi gépek kezelője a gazdasági állatok tartási és takarmányozási feladatait végzi, betartja az állatjólléti előírásokat, közreműködik a járványvédelmi feladatok végrehajtásában. A fejés és tejfeldolgozás, a keltetés, a takarmány előkészítés, az etetés, itatás során használt gépeket berendezéseket, valamint az épületgépészeti berendezéseket kezeli, karbantartja. A munkavégzés nehéz körülmények között folyik és az egyes állatok viselkedése is befolyásolja a munkakörülményeket. Ezek a tényezők fokozhatják a balesetveszélyt is, ezért fontos a meglévő biztonsági előírások, valamint a közegészségügyi, állategészségügyi, higiéniai szabályok maradéktalan betartása.

 • Állattartó-telepi gépek kezelője képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Állattartó-telepi gépek kezelője képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Állattartó-telepi gépek kezelője képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A magyar agrárgazdaság és az ország érdeke, hogy a lakosság élelmiszerellátásában jelentős szerepet betöltő alapanyagtermelő ágazatok – így pl. a zöldség- és gyümölcstermelés, az állattenyésztés - folyamatosan fejlődjön, eredményesen, gazdaságosan termelje meg a hazai felhasználásra és az exportra kerülő élelmiszerek egyre növekvő mennyiségét. A megfogalmazott célok elengedhetetlen feltétele az állatállomány növelése, a magasabb minőségi termékek előállítása, lehetőleg minél kisebb élőmunka felhasználásával. Ezért szükség van a magasabb fokú gépesítésre, az állatok fejlődését elősegítő környezeti tényezők, az állategészségügyi követelmények, a tudományosan megalapozott takarmányellátás biztosítására. Az állattartó telepeken található berendezéseket szakszerűen, gondosan, az állatok igényeit figyelembe véve kell kezelni. A kézi munka igénye és lehetősége egyre kisebb területre, ma még nem, vagy csak nehezen programozható tevékenységekre koncentrálódik. A rendszeres napi tevékenységek gépesítésének és automatizálásának lehetősége jelentősen növekedett az elmúlt években, ennek további fejlődése várható. A gépek, berendezések kezelése, beállítása, felügyelete, beszabályozása, karbantartása, ill. az üzem közben előforduló meghibásodások gyors elhárítása, a kisebb javítások elvégzése felkészült, az állatot és a technikát egyaránt szerető, szakmailag jól felkészült szakember, az állattartó telepi gépkezelő tevékenységét, állandó jelenlétét feltételezi. Ezt a sokrétű feladatot csak megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültséggel, többirányú szaktudással rendelkező szakemberek tudják ellátni.

  A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint a fejő- és tejkezelő gépeket, valamint a keltető gépeket a gépre vonatkozó mezőgazdasági gépkezelői jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló kezelhet. Az agrár-munkaerő piaci kutatások és az álláshirdetések is alátámasztják, hogy a munkaerőpiacon hiány mutatkozik az állattartó telepi gépek kezelését végző szakemberekből.

 • Állattartó-telepi gépek kezelője képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Állattartó-telepi gépek kezelője képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Állattartó-telepi gépek kezelője képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: nincs

  Projektfeladat:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Állattartó telepi gépek előkészítése, üzemeltetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat három részből áll:

  1. Fejőgép vagy keltetőgép előkészítése, üzemeltetése: A képzési helyszínen rendelkezésre álló fejőgép vagy keltetőgép előkészítése, karbantartása, utasítás alapján történő beállítása és üzemeltetése. A tételsorban mindkét féle gépnek szerepelnie kell.
  2. Egyéb telepi gép karbantartása, üzemeltetése: A képzési helyszínen rendelkezésre álló tejszűrő vagy mosó-fertőtlenítő, vagy daráló, vagy takarmánykeverő, vagy trágyaeltávolító, vagy etető, vagy itató, vagy villanypásztor, vagy hűtő, vagy fűtő, vagy szellőztető, vagy párásító berendezés karbantartása, beállítása és üzemeltetése. A tételsorban 7/8 legalább háromféle berendezésnek kell szerepelni a fenti felsorolásból a helyi adottságoknak megfelelően.
  3. Szakmai beszélgetés: Az A) és B) vizsgarészek megvalósítása során a vizsgabizottság tagjainak a kérdéseire adott válaszok alapján adott értékelés, amely főleg az alábbi három területre koncentrál:
  • vizsgatevékenység végrehajtása,
  • a legfontosabb haszonállatok jellemzői,
  • a legfontosabb haszonállatok tartástechnológiái.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 220 perc

  1. Fejőgép vagy keltetőgép előkészítése, üzemeltetése 120 perc
  2. Egyéb telepi gép karbantartása, üzemeltetése 90 perc
  3. Szakmai beszélgetés 10 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  1. Fejőgép vagy keltetőgép előkészítése, üzemeltetése 60%
  2. Egyéb telepi gép karbantartása, üzemeltetése 30%
  3. Szakmai beszélgetés 10%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) Fejőgép vagy keltetőgép előkészítése, üzemeltetése 60%

  • Fejőgép vagy keltetőgép előkészítése, 20%
  • karbantartása, 20%
  • utasítás alapján történő beállítása, 30%
  • üzemeltetése, 20%
  • biztonsági előírások betartása, 10%
  • arányban értékelendő.

  B) Egyéb telepi gép karbantartása, üzemeltetése 30%

  • Egyéb telepi gép, berendezés karbantartása, 30%
  • beállítása 30%
  • üzemeltetése, 30%
  • biztonsági előírások betartása 10% arányban értékelendő.

  C) Szakmai beszélgetés 10%

  A szakmai beszélgetés értékelésénél a szakmai ismereteket, szakszavak használatát, logikus gondolkodást, kifejezésmódot kell figyelembe venni elsősorban.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu