Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő - 2024 képzés

Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08214006
 • Szakképesítés megnevezése: Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő
 • KEOR kód: 0821 Erdőgazdálkodás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő képzés munkaterülete:

  Az Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő többcélú erdészeti fakitermelőgépet, és speciális erdészeti közelítőgépet – kihordóvontatót (forvardert) – működtet. A harveszter kezelése során erdőben, vágásterületen a hidraulikus daru aratófejével a kitermelésre kijelölt fatörzseket kidönti, legallyazza, darabolja, miközben a fakitermelés térbeli rendjének megfelelően, közelítésre alkalmas, erdei választékonként elkülönített rakatokat képez. A forvarder kezelése során a vágásterületen az erdei választékokat hidraulikus daruval felterheli, a vágásterületről a kijelölt rakodóterületre közelíti, és választékonként készletezi. A gép irányításához szükséges szoftver beállítását a terep és erőállomány jellemzői alapján elvégzi. Képes használni a földrajzi helymeghatározást segítő általános és speciális szoftvereket. A szükséges jelentéseket a szoftver segítségével összeállítja. A gépek kezelése során törekszik arra, hogy az erdei környezetben, a lehető legkíméletesebb végezze munkáját. Védett erdőterületen a természetvédelmi előírásokat betartja. A kezelésére bízott gép műszaki felügyeletét ellátja.

  A kezelő csapatmunkában dolgozik. A harveszter kezelője önállóan végzi el a fakitermelés munkaműveleteit, közben kialakítja a fakitermelés térbeli rendjét, biztosítja a közelítést végző gépkezelő hatékony munkáját is. A forvarder kezelője hagyományos fakitermelő munkacsapattal egy munkaszervezetben, vagy a harveszterrel, korszerű fahasználati munkarendszerben végzi az anyagmozgatás munkaműveleteit.

  Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzbiztonsági előírásokat. Elkötelezett a természetvédelmi szabályok betartásában. Figyelembe veszi a munkaszervezetben dolgozó munkatársak elvárásait, saját munkájával elősegíti társai eredményes munkavégzését. Folyamatosan képzi magát, nyitott a munkáját érintő újdonságokra. Kellő gyakorlati tapasztalattal felvértezve önálló vállalkozást alapít és működtet. Tevékenységét a munkaerőpiacon eredményesen menedzseli.

 • Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a szakképesítéshez nem kapcsolódik jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  B járműkategóriára érvényes vezetői engedély vagy mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány

 • Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 450 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A mezőgazdaság területén tapasztalható jelentős innováció elérte az erdőgazdálkodást is. Korszerű géprendszerek jelentek meg a nemzetközi piacon, melyek magas szintű számítástechnikai és térinformatikai háttérrel biztosítják a pontos és precíz munkavégzést. A magas szakmai színvonalú erdőgazdálkodást jól kiszolgálják ezek a gépek, melyeknek kezeléséhez jól felkészített gépkezelő szakemberekre van szükség. Az utóbbi évek égető problémákat hoztak az erdőgazdálkodók számára – nem találtak elegendő számú, jól képzett fakitermelő munkaerőt. Ezért a fejlett, nagyteljesítményű gépek szerepe felértékelődött. Az ilyen nagyértékű berendezések kezelői is megbecsült és keresett munkaerőt jelentenek, a hagyományos fakitermeléssel szemben. Jó kereseti lehetőséggel, és sokkal jobb munkakörülmények között tudnak dolgozni, csökkentve az ágazatban jelentkező munkaerőhiányt.

 • Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erdészeti harveszter- és forvarderkezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Erdészeti-, gépészeti alapok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaközpont által összeállított feladatsor, melynek 50 %-a az erdészeti alapok, 50 %-a gépészeti alapok modulkövetelményeivel összefüggő kérdésekből áll. A feladatsor összesen 50, zártvégű feladatot tartalmaz.

  A feladatok megoszlása a következő:
  30 % egyszerű választás,
  20 % többszörös választás,
  20 % igaz-hamis állítás,
  30 % ábraelemzés.

  A feladatlap megoldáshoz semmilyen segédeszköz nem szükséges és nem használható.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgatevékenysége során nem éri el a megszerezhető összes pontszám 40%-át, akkor az írásbeli vizsgarészt meg kell ismételnie, de a gyakorlati vizsgát megkezdheti!

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szakmai gyakorlati tevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység 4 részre tagolt:


  „A” vizsgarész - Felismerés: Fő állományalkotó- és kísérő fafajok felismerése. (A felismerés kategóriái: téli hajtás, lombos- és fenyő hajtás, kérges fametszet alapján) Minden felismerési kategóriában 3 főállomány-alkotó és 2 kísérő faj szerepel.
  Az „A” vizsgarészre rendelkezésre álló idő: 10 perc.

  „B” vizsgarész – Erdészeti gyakorlat: az erdészeti alapok modul erdőnevelési, erdőbecslési, fahasználati, erdőrendezési ismereteiből összeállított tételek alapján gyakorlati feladat elvégzése terepen.
  A „B” vizsgarészre rendelkezésre álló idő: 10 perc.

  „C” vizsgarész – Szimulátor kezelés: harveszter szimulátoron gyakorlati feladat végrehajtása.
  A „C” vizsgarészre rendelkezésre álló idő: 10 perc.

  „D” vizsgarész - Gépkezelés: gyakorlati környezetben, tétel alapján, összetett gépkezelési feladat teljesítése.
  A „D” vizsgarészre rendelkezésre álló idő: 20 perc.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  Az „A” vizsgarész aránya 15 %.
  A „B” vizsgarész aránya 10 %.
  A „C” vizsgarész aránya 15 %.
  A „D” vizsgarész aránya 30 %.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu