Elektromos halászgép kezelője - 2024 képzés

Elektromos halászgép kezelője képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08313001
 • Szakképesítés megnevezése: Elektromos halászgép kezelője
 • KEOR kód: 0831 Halgazdálkodás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Elektromos halászgép kezelője - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Elektromos halászgép kezelője képzés munkaterülete:

  Az elektromos halászgép kezelője halgazdálkodási vízterületeken az elektromos halászat fogástechnikájának tökéletes alkalmazásával, az elektromos és más halászati módszerek kombinálásával

  • lehalássza és eltávolítja az idegenhonos halfajok egyedeit,
  • begyűjti a keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalakat,
  • az ártéren halállomány- és halivadékmentést, rendkívüli kár elhárítást foganatosít,
  • állatkerti, édesvízi akváriumi, illetve kiállítási élőállat-bemutató céljából halgyűjtést végez,
  • végrehajtja a folyóvizek hosszirányú átjárhatóságának akadályozottsága esetén a halállomány áttelepítéséhez szükséges lehalászást.

  Tógazdasági haltenyésztés során az elektromos halászgép szakszerű alkalmazásával

  • elvégzi a próbahalászatokat,
  • segíti a nehezen lehalászható halastavakban a halak terelése révén a halászat folyamatát.

  Kutatási vagy oktatási célból, a munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi a környezetvédelmi, állatvédelmi előírásokat betartva

  • begyűjti a tudományos rendeltetést szolgáló vizsgálati halanyagot,
  • elvégzi a folyóvízi halmonitoring VKI protokolljának megfelelő vizsgálatokat.

  Minden esetben csapatmunkát végez, szorosan együttműködik az elektromos halászatban résztvevőkkel. Rendszeresen képezi magát.

 • Elektromos halászgép kezelője képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Elektromos halászgép kezelője képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 240 óra
 • Maximális óraszám: 360 óra
 • Elektromos halászgép kezelője képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vízterületek halgazdálkodási jogának vagyonkezelésbe, haszonbérbe adása, átengedése következtében a halgazdálkodási vízterületeken alapvetően horgászcélú halgazdálkodás folyik, kereskedelmi célú halászat már nem folytatható. Léteznek azonban olyan halászati tevékenységek, melyek csak elektromos halászgéppel oldhatók meg. A halgazdálkodási vízterületeken az elektromos halászat miniszteri engedéllyel végezhető, az engedélyt olyan halászok kapják meg, akik szelektáló halfogást folytatnak, állomány- és halivadékmentést, anyahal gyűjtést végeznek. A tógazdasági haltenyésztés során végzett elektromos halterelés és próbahalászat külön engedély nélkül végezhető. A VKI felmérések során végzett alap, operatív, vizsgálati és kiegészítő monitoring protokolljai a vízfolyások halállományának vizsgálatában kizárólagosan írják elő az elektromos halászatot, mint módszert. Mind a három ágazat (természetesvízi és halastavi halgazdálkodás, vízgazdálkodás) egyre növekvő feladatai a munkaerőpiacon igényli azokat a szakembereket, akik képesek az újszerű kötelezettségek szakszerű, igényes ellátására.

 • Elektromos halászgép kezelője képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Elektromos halászgép kezelője képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Elektromos halászgép kezelője képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Elektromos halászgépek kezelése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A feladatsor 10 tesztfeladatot tartalmaz az alábbi ismeretekre vonatkozóan:

  • Elektromos halászat tárgyi feltételei 2-3 feladat
  • Elektromos halászat személyi feltételei 2-3 feladat
  • Elektromos halászgépek részegységei 2-3 feladat
  • Elektromos halászat törvényi és rendeleti előírásai 2-3 feladat

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Olyan választásos feladatoknál, ahol több válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni. Egyéb feladatoknál a helytelen válaszok esetén nem történik pontlevonás.

  • Elektromos halászat tárgyi feltételei 25%
  • Elektromos halászat személyi feltételei 25%
  • Elektromos halászgépek részegységei 25%
  • Elektromos halászat törvényi és rendeleti előírásai 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Elektromos halászgép üzembe helyezése, üzemeltetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a következő gyakorlati feladatokat végzi el:

  • Robbanómotoros elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése
  • Akkumulátoros elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése
  • Robbanómotoros elektromos halászgép üzemeltetése, halak kezelése
  • Akkumulátoros elektromos halászgép üzemeltetése lábalós módszer esetén, halak kezelése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A folyamatban lévő tevékenységek helyes sorrendisége, a vizsgázó személy körültekintése, elővigyázatossága, határozottsága alapján pontozásos módszerrel.

  Az értékelés súlyaránya:

  • Robbanómotoros elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése 25%
  • Akkumulátoros elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése 25%
  • Robbanómotoros elektromos halászgép üzemeltetése, halak kezelése 25%
  • Akkumulátoros elektromos halászgép üzemeltetése lábalós módszer esetén, halak kezelése 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu