Virágdekoratőr - 2024 képzés

Virágdekoratőr képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08124005
 • Szakképesítés megnevezése: Virágdekoratőr
 • KEOR kód: 0812 Kertészet
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Virágdekoratőr - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Virágdekoratőr képzés munkaterülete:

  A virágdekoratőr fő feladata különféle üzleti, kulturális és családi események, rendezvények alkalmi és tartós díszítése virágokkal, növényekkel, kellékekkel, valamint szállodák, éttermek, bemutatótermek külső és belő dekorációjának elkészítése, továbbá kirakatok, üzletek berendezésének tervezése és kivitelezése. A klasszikus virágkötészet szabályainak és törvényeinek ismeretén túl haladó szinten képes alkalmazni a téralakítás szabályait is.

  Otthonosan mozog mind a történelmi stílusok, mind a 20. és 21. századi divat- és stílusirányzatok között. Folyamatosan nyomon követi az új trendeket, divatirányzatokat, képezi magát, tájékozódik az újdonságokról.

  Felméri a megrendelők igényeit, figyelembe veszi elképzeléseiket, ezek alapján megtervezi a rendelkezésre álló tér, helyiség dekorációját, látványtervet, valamint árajánlatot készít, szükség esetén kompromisszumos megoldásokat ajánl.

  Szerződéseket ír árajánlat alapján. A virágdekoratőr ismer, és munkája során használ különféle digitális eszközöket, programokat, alkalmazásokat, melyek közül a megrendelő igényéhez alkalmazkodva választja ki a megfelelőt.

  A virágkötészetben használt klasszikus technikák mellett alkalmaz egyéb téralakító, szerkezetépítő és díszítő technikákat is (pl.: fóliavágás, transzferálás, szerelés, fúrás, ragasztás, festés, varrás, decoupage, kötés, horgolás, laminálás).

 • Virágdekoratőr képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Virágdekoratőr képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 240 óra
 • Maximális óraszám: 360 óra
 • Virágdekoratőr képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Egyre nagyobb igény jelentkezik az üzleti, kulturális és családi események alkalmi virágdíszítésére, valamint egyéb tartós és szezonális virágdíszek és növénydekorációk készítésére. Ezen események dekorációjának megtervezéséhez és díszítésének lebonyolításához már sokkal szélesebb ismeretanyag szükséges, mint a virágkötő és virágkereskedő szakember tudása. A virágdekoratőr képzés felkészíti a munkaerőpiacra kerülő szakembereket komplex, nagyszabású rendezvények dekorálásának lebonyolítására. A virágkötészeti ismereteken túl elsajátítják a látványtervek, árajánlatok és szerződések kötéséhez szükséges szakmai és kommunikációs képességeket, valamint a munkájuk bemutatásához szükséges digitális eszközök, programok használatát. A munkaerőpiaci tapasztalat alapján a virágdekoratőr szakképesítés népszerű, és valós az igény a színvonalas oktatására. A virágdekoratőrök stratégiai partnerei a hazai dísznövénytermesztőknek.

 • Virágdekoratőr képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Virágdekoratőr képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Virágdekoratőr képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Virágkötészeti és virágdekorációs ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A számítógép alkalmazását igénylő feladatsor legalább 40 kérdést tartalmaz. A feladatok között legyen: teszt és rövid választ igénylő feladat, kifejtős, hosszabb választ igénylő feladat. Számológép használata megengedett. Az írásbeli vizsga a következő tanulási eredményeket méri:

  • A virágkötészet szabályai, törvényei különös tekintettel a nagyméretű virág- és növénydekorációk készítésére.
  • Növényismeret. Adott időszakokra, szezonokra jellemző növények, illetve azok alkalmazási lehetőségei, korlátai. (Latin, kettős nevezéktannal)
  • Különféle stílusok, hangulatok felismerése és a rájuk leginkább jellemző formák, színek, anyagtípusok, virágok, növények ismertetése.
  • Különféle virágtartósító, felszívató, nyilasztó (’Post Harvest’) termékek.
  • Üzleti, kulturális és családi események, rendezvények dekorálásánál ajánlott formák, színek, anyagtípusok, virágok, növények ismertetése.
  • A különféle tálalási, felszolgálási típusok.
  • A történelmi és a modernebb stílusok, irányzatok és a rájuk leginkább jellemző formák, színek, anyagtípusok, virágok, növények.
  • A színek és színkombinációk és az általuk kiváltott hangulatok, érzelmek.
  • Egy adott megrendelés elkészítésének lépései:
   - igény és helyszínfelmérés,
   - látványterv, árajánlat készítés, egyeztetés, szerződésírás.
   - dekorációs anyagok előkészítése, virágdekorációk elkészítése, helyszínre szállítása, felépítése stb.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Virágdekoratőr gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsga 2 fő részből áll, („I.” és „II.” vizsgarész).
  Az I. vizsgarész további részekből tevődik össze: „I.-A” és „I.-B”
  A II. vizsgarész további részekből tevődik össze: „II.-A”, „II.-B”, „II.-C” és „II.-D”

  „I.” vizsgarész:

  I.-A”: Komplett árajánlat elkészítése:
  Egy adott, nagyobb léptékű (legalább 100 fős) esemény, rendezvény díszítésére árajánlat készítése, mely tartalmaz komplett látványtervet, és a hozzá tartozó szerződést.. Az esemény, rendezvény részletes leírását legalább 14 nappal a vizsga időpontja előtt kell a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.
  A rendezvény leírása legalább 3 db különböző rendeltetésű, de az adott rendezvényhez kapcsolható virágkompozíció készítését írja elő. (Például egy operaénekesnő szólóestjére készített virágdekorációk: 1 - ruhatár virágdísze, 2 - köszöntő csokor művésznőnek színpadi átadással, 3 - zongora mellé színpadi virágdísz).

  Az árajánlatot, az annak részét képező látványtervet és a szerződést a vizsgázó digitális formában legalább 7 nappal a vizsga előtt eljuttatja a vizsgabizottság számára.

  A vizsga keretében a vizsgázó az árajánlatot, az annak részét képező látványtervet és szerződést digitális és analóg formában is bemutatja a vizsgabizottságnak.

  I.-B”: Kivitelezés:
  Az árajánlatban szereplő bármely 3 db, de különböző funkciójú virágdísz elkészítése és összerendezése egy 2 X 2 m-es alapterületű és 3 m magas térbe. A 3 darab készítmény készen hozható a gyakorlati vizsgára, de a vizsga ideje alatt kell összerendezni őket egy térben. A készítmények esztétikus elrendezéséhez esetlegesen szükséges installációkat (állványok, háttér stb.) a vizsgázó készen hozhatja magával.

  „II.” vizsgarész:

  A vizsgázó a vizsga keretében egy eseményhez kapcsolódóan az alábbi feladatokat végzi el.

  II.-A”: Látványterv és árajánlat:
  Látványterv és árajánlat készítése digitális formában egy kisebb méretű, adott esemény virágdíszeire. (Internetről letölthető saját készítésű sablon használata megengedett.)

  II.-B”: Prezentálás és egyeztetés:
  Az árajánlat ismertetése, egyeztetése esetünkben a vizsgabizottsággal, mint megrendelővel. Egy rövid szerepjáték során a megrendelő (vizsgabizottság 1 tagja) minden esetben kérjen valamilyen kisebb mértékű változtatást, illetve fejezze ki az elégedetlenségét az árajánlat valamely részletével kapcsolatban és kérje annak módosítását.

  II.-C”: Kivitelezés:
  Az árajánlatban szereplő bármely, legalább 1 db virágkompozíció elkészítése.

  II.-D”: Archiválás:
  Az elkészült munkáról digitális felvétel készítése, a felvétel/fotó módosítása képszerkesztő programmal, alkalmazással. Az elkészült digitális felvétel bemutatása a vizsgabizottságnak.

  A + B feladat összesen (90 perc)
  C + D feladat összesen (90 perc)

  A vizsgázó által végrehajtandó feladat az alábbi témájú események egyikéhez kapcsolódik:

  • Diplomaosztó ebéd: Egy diplomaosztó ünnepség és az utána tartott szűk családi ebéd virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Svájci típusú)
  • Kegyeleti megemlékezés: Egy kegyeleti megemlékezés virágdíszítése, dekorálása.
  • 100. születésnapi ünnepség: Egy hölgy 100. születésnapjára rendezett ünnepség virágdíszítése, dekorálása.
  • Szabadtéri esküvő: Egy 20 fős visszafogott esküvő, kültéri fogadásának virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Flying service)
  • Sátras lakodalom: Egy kicsi 30 fős hagyományos, sátras lakodalom virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Francia típusú)
  • Modern esküvő: Egy 20 fős modern, esküvői vacsora virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Svájci típusú)
  • Vintage esküvő: Egy 20 fős vintage, esküvői vacsora virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Svédasztalos típusú)
  • Operaest: Egy operaénekesnő jubileumi előadásának kamaraszínpadi virágdíszítése, dekorálása.
  • Galéria tartós dekoráció: Egy művészeti galéria díszítése, dekorálása cserepes növényekkel, növény-összeültetésekkel.
  • Kirakat: Egy szezonális kirakat dekorálása selyemvirágokkal, selyemnövényekkel.
  • Divatbemutató: Egy divatbemutató kreatív díszítése szabadon választott anyagokból.
  • Búcsúztató: Egy nyugdíjba vonuló professzor búcsúztatójának virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Flying service)
  • Óvodai ballagás: Egy óvodai ballagást követő gyerekzsúr virágdíszítése, dekorálása.
  • Parfüm bemutató: Egy parfüm bemutatójának virágdíszítése, dekorálása.
  • Városi rendezvény: Egy kisebb, városi rendezvény virágdíszítése, dekorálása egy a városra jellemző vizuális elem felhasználásával.
  • Leánybúcsú: Egy leánybúcsú virágdíszítése, dekorálása.
  • 50. születésnapi parti: Egy számítástechnikus férfi 50. születésnapjának virágdíszítése, dekorálása.
  • Jótékonysági est: ’EGYÜTT A MELLRÁK ELLEN’ jótékonysági összejövetel állófogadásának virágdíszítése, dekorálása. (Tálalás: Svédasztalos típusú)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc („I.-A” feladat 30 perc bemutatás, „I.-B” feladat 90 perc kivitelezés; „II.-A” feladat 60 perc, „II.-B” feladat 30 perc, „II.-C” feladat 60 perc, „II.-D” feladat 30 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  I. vizsgarész: 40%
  II. vizsgarész: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az „I-A” és „I-B” feladatok esetén:

  Téma bemutatása:
  A feladatban kapott esemény témájának, hangulatának ábrázolása. A választott anyagok, virágok, növények. A látványterv, árajánlat és a szerződés színvonala, részletessége, pontossága.

  Kreativitás:
  A feladat kreatív, rendhagyó megközelítése. Kreatív, rendhagyó anyag, virág, és növényválasztás. Az elkészült munka bemutatása digitális eszközök segítségével.

  Technika:
  A virágkötészeti készítmény elkészítéséhez szükséges optimális technika kiválasztása/alkalmazása, a növény előkészítése, stabilitás, fizikai súlypont létrejötte, technikai segédanyagok eltakarása, eszközök megfelelő használata, a munkaterület tisztaságának betartása. A készítmény az elkészítés közben és után sem csöpöghet vagy szúrhat. A virágkötészeti készítményeket önálló, esztétikus térbe rendezése. Kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott eszközök, anyagok megfelelő használata.

  Értékelés:

  Téma bemutatása 60%
  Kreativitás 20%
  Technika 20%
  Összesen 100%

  Az „II-A”, „II-B”, „II-C”, „II-D” feladatok esetén:

  Téma bemutatása, archiválása:
  A feladatban kapott esemény témájának, hangulatának ábrázolása. A választott anyagok, virágok, növények. A látványterv, árajánlat és a szerződés színvonala, részletessége, pontossága. A virágdísz előnyös bemutatásának figyelembevételével, optimális szögben készít képet. Megfelelő módosító filtert választ, nem színezi túl, vagy fakítja ki a képet.

  Kreativitás:
  A feladat kreatív, rendhagyó megközelítése. Kreatív, rendhagyó anyag, virág, és növényválasztás. Az elkészült munka bemutatása digitális eszközök segítségével.

  Problémamegoldás, szerepjáték:
  A feladat „II-B” részében megismert észrevétel, probléma kezelése:

  • A problémára adott válaszreakció, illetve annak megoldása,
  • Egyértelmű megfogalmazás,
  • Szakmai kifejezések használata
  • Pontos definíciók,
  • Átfogó, széleskörű ismeretek megléte.

  Technika:
  A virágkötészeti készítmény elkészítéséhez szükséges optimális technika kiválasztása/alkalmazása, növény előkészítés, stabilitás, fizikai súlypont, nem csöpög/folyik, szúr, technikai segédanyagok eltakarása, eszközök megfelelő használata, tisztaság (munkaterület). A virágkötészeti készítményeket önállóan, szabályosan készíti el. Kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott eszközök, anyagok megfelelő használata.

  Értékelés:

  Téma bemutatása 50%
  Kreativitás 10%
  Problémamegoldás, szerepjáték 20%
  Technika 20%
  Összesen 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu