Kertészeti árudai eladó - 2024 képzés

Kertészeti árudai eladó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08123004
 • Szakképesítés megnevezése: Kertészeti árudai eladó
 • KEOR kód: 0812
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kertészeti árudai eladó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kertészeti árudai eladó képzés munkaterülete:

  A Kertészeti árudai eladó munkája során cserepes, konténeres és szabad gyökerű illetve gyökér nélküli vágott élő növényekkel (karácsonyi fenyő, fenyőágak, stb.), és ezek nevelésével összefüggő eszközökkel, anyagokkal dolgozik, ezért a növények tulajdonságainak ismerete, valamint a növénynevelés anyagainak, eszközeinek felhasználásának ismerete alapvető a kertészeti árudai tevékenység szakszerű elvégzéséhez. Képes az áru szakszerű és esztétikus elhelyezésére az eladótérben, kültéren vagy raktárban és ismeri a növény értékesítésben alkalmazható POS (Point of Sale) kialakításának lehetőségeit, módjait. A növényeket megfelelően kezeli, ápolja. Az áruátvételt, leltározást előírás szerint tudja végezni. Képes az értékesítést megelőző feladatok elvégzésére (áru kicsomagolása, felcímkézése, csoportosítása, vásárlóbarát elhelyezése). A vásárlóval szembeni viselkedése és megjelenése megfelelő, ismeri a legegyszerűbb értékesítési technikákat, a vásárlókkal kezdeményezett kommunikáció alapvető tudnivalóit. Tudja használni a pénztárgépet, ismeri a készpénzes és egyéb fizetési módok gyakorlati teendőit és ismeri az online számlázás szabályait, módjait. Képes a kertészeti áruda önálló nyitására és zárására. Betartja a munka-, környezet-, és balesetvédelmi szabályokat. Csapatmunkában és önállóan is tud dolgozni. Folyamatosan képezi magát, ismeri az árueladás rendszerét és szabályozását.

 • Kertészeti árudai eladó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Kertészeti árudai eladó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Kertészeti árudai eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Bár az urbanizáció mértéke nő, a magánkertek kihasználtsága egyre csökkenő tendenciát mutat, az utóbbi években mégis növekszik a kertészeti termékek, a növényeladási mutatók kereskedelmi rátája. Az emberek városokban is, lakásokban, erkélyeken is szeretnek növényeket látni maguk körül. Az online vásárlás e kertészeti-kereskedelmi szakterületet nem éri el, hiszen a vásárló szereti önmaga kiválasztani a számára megfelelő növényt, emellett fontos, hogy kérdéseire a helyszínen választ kapjon, és tanácsokat kérhessen. Ezen okok miatt a kertészeti árudák szerepe még inkább felértékelődik a jövőben, a személyes kiszolgálás, és ezzel a szakma munkaerőpiaci helyzete is felértékelődik. A kertészeti árudákban csakis szakképzett és elkötelezett munkaerő dolgozhat, aki magasan kvalifikált kertészeti és kereskedelmi ismeretekkel rendelkezik. Mivel az ágazat GDP-je jelenleg is több tízmilliárd forint, és várható a kertészeti-kereskedelmi ágazat további fejlődése is a jövőt illetően.

 • Kertészeti árudai eladó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kertészeti árudai eladó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kertészeti árudai eladó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Növényismereti vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Növényismeret: számítógép által generált, 30 kérdésből álló feladatsor, amelyben helyet kapnak feleletválasztós tesztkérdések, és rövid válaszokat igénylő kérdések a morfológia, és környezeti igények témakörében. – 40 perc
  2. Kereskedelmi ismeretek: számítógép által generált, 30 kérdésből álló feladatsor, amelyben helyet kapnak feleletválasztós tesztkérdések, és rövid válaszokat igénylő kérdések a kereskedelem, értékesítés témaköréből – 40 perc
  3. A növényismereti jegyzékben felsorolt növények (dísznövények, gyümölcstermő növények, gyógy-, és fűszernövények, zöldségnövények) felismerése és kettős latin nevezéktannal illetve magyar névvel történő megnevezése – 45 db – 45 perc

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 125 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Teszt, rövid kérdések megválaszolása
  2. Teszt, rövid kérdések megválaszolása
  3. A növényi részek felismerése, helyes megnevezése, latin név helyes leírása

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A kertészeti árudai eladás és növényismeret

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A. Portfólió készítése, a vizsga napján történő bemutatása szóban és az ehhez kapcsolódó szóbeli kérdések megválaszolása.

  Tervfeladat elkészítésének szempontjai: portfólió készítése egy szabadon választott, kertészeti árudákban kapható növénycsoportról. A portfólió tartalmazza a főbb rendszertani és morfológiai ismereteket, a növénycsoport főbb fajinak és fajtáinak bemutatását és ezek fontos ápolási, kezelési szempontjait a kertészeti árudákban. Ezt követően a vizsgázó bemutatja a kiválasztott növénycsoport áruátvételi, leltározási és raktározási feladatait, valamint bemutatja a kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltésének szabályait, ezt gyakorlatban is elvégzi, bemutatja az adott növénycsoport egy fajtájának eladását szóban, segítő kérdésekkel vagy szituációs gyakorlatban.

  A portfólió elkészítésének formája Word dokumentum, a tervfeladatból készült bemutató pedig PowerPoint vagy Prezi programokkal készüljön. A portfólió leadásának határidejét a Képző intézmény határozza meg. A portfóliót az oktatók értékeli, és minimum 2 kérdést tesznek fel a portfólió bemutatását követően a vizsgán.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A morfológiai tulajdonságok, környezeti igények, fajok és fajták helyes bemutatása
  • A leltározás, raktározás és megfelelő növénykezelés szabályainak bemutatása
  • A bizonylatok, formanyomtatványok helyes kitöltése
  • A szóbeli kérdések helyes kifejtése, kérdések megválaszolása
  • Szakmai protokoll betartása
  • Kommunikáció minősége
  • Előre nem látható helyzetek kezelése

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu