Szövettenyésztő - 2024 képzés

Szövettenyésztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08123007
 • Szakképesítés megnevezése: Szövettenyésztő
 • KEOR kód: 0812
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szövettenyésztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szövettenyésztő képzés munkaterülete:

  A szövettenyésztő szakember a mezőgazdaság és erdészet ágazatán belül általános kertészeti ismeretekkel, általános fajismerettel rendelkezik. Munkája során növényi szöveteket tart fenn és tenyészt laboratóriumi körülmények között. Ismeri a mikroszaporítás folyamán használt eszközöket, gépeket és folyamatokat. Használja és karbantartja a mikroszaporítás tevékenységéhez szükséges eszközöket, gépeket a tevékenységhez kapcsolólódó baleset-, munka- és környezetvédelmi előírások betartása mellett. Ismeri a különböző fajoknál alkalmazott szaporítási technológiákat és szövettenyésztési, -nevelési módszereket. Munkájában törekszik arra, hogy az előállított növényi termék megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek, különös gondossággal ügyel a steril körülmények fenntartására. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel.

 • Szövettenyésztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Szövettenyésztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Szövettenyésztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kertészeti ágazatban egyre több az olyan növénykultúra, technológia, amelyek alkalmazásával rendkívül sokat fejlődik életterünk, a mindennapi életvitelünk. Napjainkban egyre több új fajta kerül kereskedelmi forgalomba, legyen szó bármelyik kertészeti kultúráról.

  Az élelmiszer-alapú növények és a dísznövények nemesítése, a nehezen szaporítható fajok és fajták felszaporítása kiválóan megoldható mikroszaporítási technológiák alkalmazásával. Bár több évtizede alkalmazzák a növényi szövettenyésztést, mégis újabbnál újabb technológiákat fejlesztenek ki, melyek naprakész ismeretével rendkívül korszerű növényi szövettenyésztési munkát végezhetünk.

  A termőterület egyre csökken világszerte, ennek kiváltására kiváló módszer lehet a mikroszaporítás. Előnyei közé tartozik a kis helyigény, a hatóságilag igazolható kórokozómentes végtermék előállítása, a folyamatos előállítás, amely évszaktól független. A felszaporítás gyorsan történik. Mindezek figyelembe vételével a szövettenyésztés egy rendkívül gazdaságos növényszaporítási technológia.

 • Szövettenyésztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szövettenyésztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szövettenyésztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Növénytan, növényélettan, szövettenyésztés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Általános növénytani, növényélettani ismeretek: A vizsgarész 50 kérdésből álló feladatsor, mely tartalmaz feleletválasztós tesztkérdéseket, valamint rövid választ igénylő feladatokat a növényi sejtek, szövetek, szervek, az általános növényi életműködés, növényvédelem, abiotikus tényezők témakörben (60 perc).
  2. Szövettenyésztés: A vizsgarész 50 kérdésből álló feladatsor, mely tartalmaz feleletválasztós tesztkérdéseket, valamint rövid választ igénylő feladatokat a táptalajok, alkalmazott növényi szövettenyésztési technológiák, gépek, eszközök, indítás, passzálás, akklimatizálás, táptalaj összetevő számítási feladatok témakörben (60 perc).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés megoldókulcs alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szövettenyésztési projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. A szóbeli bemutatás és a szakmai kérdések megválaszolásának időtartama maximum 20 perc. A tervfeladat egy szabadon választott kertészeti növényfaj szövettenyésztési technológiai tervének bemutatása. A portfólió elkészítésének formája Word-dokumentum (amely fotódokumentációt is tartalmaz), valamint az abból készülő, bemutatásra alkalmas PowerPoint prezentáció. A Word-dokumentumot a képző intézmény által megadott határidőre és e-mail címre kell beadni.
  2. Szövettenyésztési gyakorlati feladat: Szövettenyésztési feladat elvégzése mikroszaporító laboratóriumban és az ehhez kapcsolódó kérdések megválaszolása. A feladatok között szerepelhet táptalajfőzés, új növényi rész indítása táptalajon vagy passzálás (90 perc).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 110 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az A. vizsgarész értékelése:

  • A prezentáció kivitelezése, igényessége: 20%
  • Megfelelő szakkifejezések használata: 20%
  • A szakmai tartalom minősége: 20%
  • Az előadás/prezentáció felépítése: 10%
  • Előadói stílus: 10%
  • Hozzászólásokra, kérdésekre való tartalmi válaszok minősége: 20%

  A B. vizsgarész értékelése:

  • Eszközök, anyagok kiválasztása, előkészítése: 10%
  • A vizsgafeladat szakszerű elvégzése: 50%
  • Az eszközök, anyagok szakszerű használata: 5%
  • A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása: 10%
  • A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás: 10%
  • Szakmai kérdésekre adott válasz: 15%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu