Önjáró betakarítógép-kezelő - 2024 képzés

Önjáró betakarítógép-kezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08103009
 • Szakképesítés megnevezése: Önjáró betakarítógép-kezelő
 • KEOR kód: 0810 Mezőgazdaság tovább nem bontható
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Önjáró betakarítógép-kezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Önjáró betakarítógép-kezelő képzés munkaterülete:

  Az önjáró betakarítógép-kezelő képzésben résztvevők megismerik az önjáró munkagépek felépítését, működését, beállítását, napi karbantartását és üzemeltetését. Elsajátítják a különböző betakarító adapterek működését, beállítását és összekapcsolását a betakarítógéppel. Képessé válnak az üzemeltetést megelőző beállítások, napi karbantartások elvégzésére. A betakarítógépek üzemeltetése során folyamatosan figyelemmel kísérik a gép működését és a betakarítás minőségét, szükség esetén be tudnak avatkozni a munkafolyamatba az optimális működés érdekében. A korszerű gépek infokommunikációs rendszeréből kiolvassák az adatokat, majd elemzik és a szükséges korrekciót elvégzik.

  A képzés során kiemelt szerepet kap a biztonságos és környezetkímélő tevékenység valamint a gépek gazdaságos üzemeltetése.

 • Önjáró betakarítógép-kezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Önjáró betakarítógép-kezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 250 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Önjáró betakarítógép-kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A 8/2003(VI.16.) FVM rendelet alapján 2 m feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógépet csak az a munkavállaló kezelheti, aki a kategóriára vonatkozó gépkezelői jogo- 6/9 sítvánnyal rendelkezik. A gépkezelői jogosítvány a rendeletben meghatározott szakmai végzettségek alapján igényelhető, amelyek hosszú képzési idejű oktatás formájában, jellemzően nappali képzés keretében szerezhetők meg. Az önjáró betakarítógép-kezelő szakképesítés speciálisan a jogszabályban meghatározott 2 m feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógépek kezelésére készít fel.

  Egy mezőgazdasági vállalkozás számára a legfontosabb feladat a megtermelt termény jó minőségben és a lehető legkisebb veszteséggel történő betakarítása. A növénytermesztés folyamatában nagy értéket képvisel a növényállomány és az önjáró betakarító gép is, melynek kezeléséhez, üzemeltetéséhez elengedhetetlen a biztos szakmai tudás. A gépek jelentős fizikai méretéből és működési elvéből, valamint a betakarított növény jellegéből következően fokozottan ügyelni kell az előírt munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások betartására.

  Alkalmazottakat foglalkoztató mezőgazdasági vállalkozások különösen keresik a korszerű ismeretekkel, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, munkájukra igényes, valamint önállóan dolgozni és tanulni tudó szakembereket. A munkaerőpiaci felmérések is alátámasztják az önjáró betakarítógép –kezelő végzettség szükségességét.

 • Önjáró betakarítógép-kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Önjáró betakarítógép-kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Önjáró betakarítógép-kezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes korlátozás nélküli vezetői engedély (T vagy C+E vagy C1+E kategória).

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Önjáró betakarítógép-kezelő feladatai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: az írásbeli feladatlap 30 db tesztfeladatból áll, melyek az alábbi feladattípusok lehetnek:

  • igaz/hamis állítás,
  • igaz/hamis állítás indoklással,
  • egyszerű feleletválasztás,
  • rajolvasás
  • képről rajzról történő felismerés, párosítás
  • hibajavítás,
  • mondat kiegészítése,
  • hibakeresés,
  • kiválasztás (halmozás)

  A kérdések az alábbi témakörökből kerülnek összeállításra:

  • fémes és nem fémes anyagok, üzemanyagok
  • dízelmotorok jellemzői
  • Önjáró betakarítógépek felépítése, működése, karbantartása
  • önjáró betakarítógépek adaptereinek felépítése, működése, karbantartása
  • önjáró szecskázógépek felépítése, működése, karbantartása
  • önjáró gumós növényeket betakarító gépek felépítése, működése, karbantartása
  • Egyéb önjáró betakarítógépek felépítése, működése, karbantartása
  • Precíziós eszközök alkalmazása
  • Napi és időszakos karbantartás

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés %-ban történik, majd ennek átváltása osztályzattá az alábbiak szerint:

  81 – 100% jeles (5)

  61 – 80% jó (4)

  51 – 60% közepes (3)

  41 – 50% elégséges (2)

  0 – 40% elégtelen (1)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

  Projektfeladat:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Önjáró betakarítógép szerkezeti egységének beállítása, hibaelhárítása, napi karbantartása és előkészítése üzemeltetésre
  2. A betakarítógép előzetes beszabályozása
  3. Önjáró betakarítógép próbaüzemeltetése
  4. Adott gyakorlati vizsgatevékenységhez kapcsolódó szakmai beszélgetés

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Önjáró betakarítógép valamely szerkezeti egységének (vágóasztal, cséplőszerkezet, tisztítószerkezet, motor, hajtások stb.) beállítása, hibaelhárítása, napi karbantartása és előkészítése üzemeltetésre: 30%
  2. A betakarítógép előzetes beszabályozása: 30%
  3. Önjáró betakarítógép próbaüzemeltetése: 30%
  4. Adott gyakorlati vizsgatevékenységhez kapcsolódó szakmai beszélgetés: 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte. Az értékelés %-ban történik, majd ennek átváltása osztályzattá az alábbiak szerint:

  81 – 100% jeles (5)

  61 – 80% jó (4)

  51 – 60% közepes (3)

  41 – 50% elégséges (2)

  0 – 40% elégtelen (1)

  Végső minősítés a súlyozott számtani átlag alapján kiszámított %-t figyelembe véve:

  81 – 100% jeles (5)

  61 – 80% jó (4)

  51 – 60% közepes (3)

  41 – 50% elégséges (2)

  0 – 40% elégtelen (1)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu