Automata öntözőrendszer építő és karbantartó - 2024 képzés

Automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08124002
 • Szakképesítés megnevezése: Automata öntözőrendszer építő és karbantartó
 • KEOR kód: 0812
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Automata öntözőrendszer építő és karbantartó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés munkaterülete:

  Automata öntözőrendszer építő és karbantartó szakember munkája. során jellemzően földbe telepített és/vagy föld feletti öntözőrendszert létesít gyep, virágok, cserjék, fák, mezőgazdasági haszonnövények részére. A tevékenység során az öntözendő területről méretarányos és léptékhelyes rajzot készít, rögzíti a vízforrás adatait. Az öntözőrendszer terv alapján műszaki és gazdaságossági valamint üzemeltetési szempontok szerint ki tudja választani a kivitelezéshez szükséges anyagokat és technológiákat. Kijelöli az árkok és földfelszíni csövek nyomvonalait. A csöveket, szelepeket, szórófejeket és egyéb vízkijuttató elemeket szakszerűen elhelyezi, majd kipróbálja a rendszert. A földben futó zónavezetékek árkait az előírásoknak megfelelően visszatemeti és tömöríti. A kézzel irányítható, de még nem automatizált, működőképes rendszert beköti a vezérlőbe. A vezérlő kipróbálása után a maradék árkokat betemeti, tömöríti. Felprogramozza és beállítja a vezérlő automatikát és a hozzá tartozó berendezéseket. Az építés befejezése után részletes magyarázattal át tudja adni az automata öntözőrendszert, meg tudja tanítani az alapvető használatot.

  Az automata öntözőrendszer karbantartása során feladat a téli üzemszünet után a tavaszi újraindítás, illetve az őszi időszakban az öntözőrendszer leállítása, téliesítése. Az öntözőrendszert hozzá tudja igazítani a változó növényzethez és a változó évszakokhoz. Felismeri az esetleges meghibásodásokat, javaslatot tesz megszüntetésükre. Tanácsot ad az új öntözési igényekkel kapcsolatban.

  Mindkét tevékenységhez szükséges az automata öntözőrendszer működésének és alkotóelemeinek alapos ismerete. Ismeri a benne lévő alkatrészek fajtáit, tulajdonságait, telepítési lehetőségeit, beállítási módjait, a különböző megoldások előnyeit, hátrányait. Ezek alapján optimális döntést tud hozni a kivitelezés/karbantartás kapcsán. A munkához szükséges megfelelő ismeretei vannak a talajokról, növényekről, időjárásról, hidraulikai számításokról, tervezési elvekről és szempontokról, szerelési technológiákról, az egyenáramról és a váltóáramról, a kisfeszültséggel vagy törpefeszültséggel működő berendezésekről. Ismeri kapcsolódó mérési eljárásokat, amik alapján tud hibát keresni. Ismeri és betartja az érintésvédelmi és balesetvédelmi szabályokat.

  Ismeri és helyesen alkalmazza a gépeket és szerszámokat, betartja a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat. Csapatban dolgozik, együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel, és más szakmákban dolgozó kollégákkal.

 • Automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 250 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A zöld környezet felértékelődésével fokozottan szükséges a növényzet korszerű fenntartása. Ennek során kertekben, parkokban, sportpályákon, közterületeken és haszonnövényeknél a vegetációs időszakban rendszeres és szakszerű öntözést igényelnek a növények. Ugyanakkor elvárás, hogy az öntözőrendszert víztakarékosan lehessen üzemeltetni.

  A környezetvédelmi szempontok és törvényi szabályozások komoly terheket rónak a piac szereplőire, ezért szükséges ennek a technológiának magas szintű szakmai képzés keretein belül történő elsajátítása, a korszerű alkalmazások gyakorlatának megismertetése. Az öntözőrendszer építők és karbantartók számára a szakmai anyag elsajátítása és alkalmazása nélkülözhetetlen. Az öntözőrendszer építés és karbantartás élőmunka igénye is igen nagy, és az elkészült rendszer minősége nagyban függ a telepítő felkészültségétől, az anyagok ismeretétől, a gyakorlottságától és a szakmai előírások betartásától. A rendszer összetettsége miatt csak alapos szakirányú ismeretek birtokában garantálható a minőségi telepítés. A programkövetelmény a Szakmai Szervezetek Országos Szövetsége és a Magyar Öntözési Egyesület szakembereinek bevonásával készült, ami a képzés munkaerő-piaci relevanciáját garantál- 8/12 ja. A képzés elvégzésével a résztvevők olyan szintű ismereteket szereznek, mellyel eredményes, precíz és önálló munkavégzésre lesznek képesek. Önálló vállalkozás létesítése és fenntartása terén is helyt tudnak állni. A szakképesítés elősegíti a munkaerőhiány csökkenését az öntözőrendszerek tervezésével, telepítésével és üzemeltetésével foglalkozók területén.

 • Automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Automata öntözőrendszer építő és karbantartó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Automata öntözőrendszer tervezési, építési ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység 40 db, írásban vagy számítógépen megoldandó feladatból áll. A vizsgakérdések lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése) is, de jellemzően egyszerű számítási, kifejtős és feleletalkotó feladatok.

  Az írásbeli vizsga témakörei és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszám:

  • A növényi vízigény, a talajféleségek, víztakarékos öntözés megvalósítása. Öntözőrendszer tervezés. - 5 db
  • Az öntözés egyenletességi mutatóinak megismerése és használatuk elsajátítása. Öntözőrendszerrel szemben támasztott követelmények. - 3 db
  • Hidraulika, vízforrások tulajdonságai. Közterületi kivitelezés. - 6 db
  • Az öntözés vezérlése, érzékelői és egyéb elektromos berendezései. - 6 db
  • A víz szűrése. Mikroöntözés. - 6 db
  • Csőhálózatok, gyorskötő idomok technikai jellemzői, szerelése. - 6 db
  • Műanyagcső hegesztés. - 8 db

  Összesen 40 db

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható válaszokat és pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  1. Műanyagcső-hegesztés gyakorlat
  2. Automata öntözőrendszer építése, karbantartása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység célja a tanulási eredmények mérése és értékelése. A vizsgázó az alábbi gyakorlati tevékenységeket hajtja végre:

  A) A Műanyagcső-hegesztés gyakorlat vizsgarészen (60 perc) a vizsgázó az alábbi gyakorlati tevékenységeket hajtja végre:

  • a megkapott tervdokumentáció alapján a munkaterület, a szükséges csőanyagok és szerelvények előkészítése, ellenőrzése
  • a hegesztőberendezés előkészítése és beállítása a csatlakozó csővezetékek méretre szabása, a tisztítandó felület megjelölése, a hegesztési felületek előkészítése (zsírtalanítás, oxidréteg eltávolítása), hegesztési folyamat elvégzése a technológiai utasítás szerint
  • a szükséges ellenőrzési feladatok elvégzése
  • hegesztési varrat jelölése
  • dokumentálási feladatok elvégzése
  • a hulladékok összetakarítása; a maradék anyagok és a szerszámok megfelelő elhelyezése, a munkaterület átadása
  • a munkavégzés befejezése után az elvégzett munka szóbeli ismertetése és indokolása  a vizsgamunkával kapcsolatos kérdések megválaszolása.

  B) Az Automata öntözőrendszer építése, karbantartása vizsgarész (120 perc) feladatai során a vizsgázónak tervdokumentáció alapján automata öntözőrendszer kiépítésének feladatait és, vagy karbantartási, üzemeltetési feladatokat kell végrehajtani, valamint a vizsgafeladatokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolni. A feladatok összeállításakor az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe:

  • az öntözőrendszer helyének kitűzése
  • árok ásása, visszatemetése
  • csőhálózat telepítése, idomok szerelése, szelepdoboz elhelyezése
  • szivattyú beépítése, üzemeltetése, karbantartása
  • vízforráshoz csatlakoztatás
  • szűrők beépítése, üzemeltetése, karbantartása
  • Venturi csöves készülék beépítése, beszabályozása
  • szelepek, szórófejek, csepegtetőcsövek, fúvókák elhelyezése, üzemeltetése, karbantartása
  • vezérlőegység beiktatása, programozása, érzékelők elhelyezése, beállítása,
  • téliesítési, tavaszi üzembe helyezési munkák elvégzése, hidraulikai és elektromos hibák feltárása, megszüntetése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az A) vizsgarész értékelése:

  • Hegesztéstechnológiai lépések betartása 30%
  • Vizuális és helyszíni roncsolásos vizsgálati megfelelőség 40%
  • Méretpontosság 10%
  • Szóbeli beszámoló 10%
  • Dokumentálás, varratjelölés 10%

  A B) vizsgarész értékelése:

  • Eszközök, anyagok kiválasztása, előkészítése 10%
  • A vizsgafeladat szakszerű elvégzése 50%
  • Az eszközök, anyagok szakszerű használata 5%
  • A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 10%
  • A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 10%
  • Szakmai kérdésekre adott válasz 15%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu