Belovagló - 2024 képzés

Belovagló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08115001
 • Szakképesítés megnevezése: Belovagló
 • KEOR kód: 0811
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Belovagló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Belovagló képzés munkaterülete:

  A belovagló legfőbb feladata a lovak alap kiképzése és továbbképzése, átképzése és bemutatása a díjlovaglásban alap, vagy könnyű osztályú, díjugratásban stílus, valamint lovastusa szakág kezdő képzettségi szintjéig. A rábízott lovak képzési céljának szem előtt tartásával, az etikai, állategészségügyi és szakmai szempontok figyelembevételével szervezi meg és hajtja végre a lovak mozgatását. Feladatköréhez tartozik a lovak futószáron történő, illetve nyereg alatti bemelegítése, előlovaglása, jártatása, felvezetése. A munkájához szükséges eszközöket jól ismeri, szakszerűen használja és karbantartja. Kezdő lovasok futószáron és lovardában szabadon történő oktatását el tudja látni, valamint lovastúrák vezetésére és pályaépítői személyzet feladat végzésére is alkalmas. A munka- és balesetvédelmi előírásokat betartja.

 • Belovagló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: Gazda 4 0811 17 04, (Lovász, vagy Állattenyésztő szakmairány); Lovász 34 621 02; vagy Lótenyésztő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Belovagló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 640 óra
 • Maximális óraszám: 960 óra
 • Belovagló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A tenyésztői munka eredményeként megszülető csikók piaci értékét növeli, ha kiképzésük megfelelően történik. Ez a hozzáadott érték jól képzett, szakmailag felkészült belovaglók munkájával érhető el. A csikóban rejlő képességeket, lehetőségeket helyesen felismerő és az azokat megfelelően felszínre hozó szakemberekre nagy igény van, mert nagyjából két éves képzés szükséges ahhoz, hogy az értékének megfelelő áron lehessen értékesíteni a lovat. Ezt a munkát hivatott elvégezni a belovagló, hiszen a lótenyésztő, illetve a leendő tulajdonos a legtöbb esetben nem bír a szükséges tudással. De a belovagló munkájára számítanak a versenyzők is lovaik rendszeres mozgatása során, vagy azok, akiknek az „elrontott” lovait átlovagolni szükséges. A belovagló munkája nem megkerülhető. A piaci igények egyre inkább a minél magasabban képzett belovaglók irányába mutatnak. Egy sokra hivatott ló tehetséges, képzett belovagló keze alatt egészen más szintre jut, és az átlagosánál magasabb áron cserél gazdát, mely a szakszerű képzés nélkül nem valósulhat meg. A mai viszonyok között rosszul képzett lóra nincs kereslet és a képzetlen, átlagos lovak iránt is egyre inkább csökken az érdeklődés.

 • Belovagló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Belovagló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Belovagló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Központi interaktív vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) Kiképzési és képzési ismeretek
  B) Edzéstan
  C) Versenyzési ismeretek, a lovaglás története
  D) Sportlovak tenyésztése- és takarmányozása
  E) Lovak sportsérülései

  A) vizsgarész: Kiképzési és képzési ismeretek tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt jellegű, 10 kérdésből álló feladatsorból áll. Szerepeljen a kérdések között rövid, egyszerű számítás, fényképről, rajzról, történő felismerés, feleletválasztásos, vagy feleletalkotó feladat. Feleletválasztásos feladat esetén minimum három válasz lehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotó feladat esetén kiegészítéses vagy rövid választípusú feladatok szerepeljenek a vizsgában. A szakmai követelmények leírásában a következő pontoknál szereplő ismeretekből: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15.

  Az A) vizsgarész időtartama 30 perc.

  B) vizsgarész: Edzéstan tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt jellegű, 10 kérdésből álló feladatsorból áll. Szerepeljen a kérdések között fényképről, rajzról történő felismerés, feleletválasztásos és/vagy feleletalkotásos feladat. Feleletválasztásos feladat, esetén, minimum három válasz lehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotásos feladat esetén kiegészítés és rövid választípusú feladatok kerüljenek a vizsgafeladatok közé. A szakmai követelmények leírásában a következő pontoknál szereplő ismeretekből: 8, 11.

  A B) vizsgarész időtartama 20 perc.

  C vizsgarész: Versenyzési ismeretek és a lovaglás története tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt jellegű, 5 kérdésből álló feladatsorból áll. Szerepeljen a kérdések között fényképről, rajzról történő felismerés, feleletválasztásos és/vagy feleletalkotásos feladat. Feleletválasztásos feladat, esetén, minimum három válasz lehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotásos feladat esetén kiegészítés és rövid választípusú feladatok kerüljenek a vizsgafeladatok közé. A szakmai követelmények leírásában a következő pontoknál szereplő ismeretekből: 16, 17.

  A C) vizsgarész időtartama 10 perc

  D vizsgarész: Lovak tenyésztése- és takarmányozása tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt jellegű, 5 kérdésből álló feladatsorból áll. Szerepeljen a kérdések között fényképről, rajzról történő felismerés, feleletválasztásos és/vagy feleletalkotásos feladat. Feleletválasztásos feladat, esetén, minimum három válasz lehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotásos feladat esetén kiegészítés és rövid válasz típusú feladatok kerüljenek a vizsgafeladatok közé. A szakmai követelmények leírásában a következő pontoknál szereplő ismeretekből: 11.

  D) vizsgarész időtartama 20 perc

  E vizsgarész: Lovak sportsérülései tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt jellegű, 5 kérdésből álló feladatsorból áll. Szerepeljen a kérdések között fényképről, rajzról történő felismerés, feleletválasztásos és/vagy felelet alkotásos feladat. Feleletválasztásos feladat, esetén, minimum három válasz lehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotásos feladat esetén kiegészítés és rövid válasz típusú feladatok kerüljenek a vizsgafeladatok közé. A szakmai követelmények leírásában a következő pontoknál szereplő ismeretekből: 10.

  Az E) vizsgarész időtartama 10 perc

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Alapvető fogalmak megjelenése és azok helyes használata, összefüggések megvilágítása. Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex lovas vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. rész: A vizsgázó előkészíti, felvezeti és futószáron bemutatja a lóval és lovassal való munkát. A futószárazás előtt a felvezetett lóról néhány mondatban szakszavak használatával elmondja az addigi, az előkészítés és felvezetés alatt szerzett információkat, benyomását (küllem, egészségi állapot, viselkedés). Ezt követi a futószáron történő munka bemutatása a három alap jármódban, mely tartalmazza a körnek a vizsgáztatók által meghatározott (15m-es) szakaszán belül végrehajtott átmeneteket, megállítást, valamint kézváltást is. A vizsgázó az oktatatói munka bemutatása során kiad egy, a ló és lovas tudásának megfelelő, feladatot és végrehajtásában oktatóként segít.

  2. rész: A vizsgázó előkészíti, bemelegíti a lovat, és az aktuális Magyar Díjlovagló Szabályzat figyelembevételével bemutatja az „A” alap, vagy „L” könnyűosztályú díjlovagló programot. Utána értékeli a bemutatót. Kiválaszt egy felvetődött problémát, néhány mondatban elmondja, hogy miként javítaná azt, és a gyakorlatban is megmutatja a feladat pontosításának menetét. Amennyiben a vizsgáztató, „A” szintű díjlovagló program bemutatását kéri, abban az esetben (3. rész) a díjugrató pálya 90-100 cm akadálymagasság legyen.

  3. rész: A vizsgázó előkészíti, bemelegíti és 75-80 vagy 90-100 cm-es díjugrató pályán az aktuális magyar Díjugrató Szabályzat stílus versenyszáma alapján bemutatja a lovat, majd véleményezi a saját és a ló teljesítményét, részletezve a felmerült problémákat. A vizsgázó kiválaszt egy javítandó feladatot és szakszavak használatával elmondja, hogyan javítani ki, oldaná meg a felmerült problémát.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Összbenyomás, szakmaiság, szakmai nyelvhasználat, rátermettség, felkészültség, feladat végrehajtása (nincs súlyozás).

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte, minden részfeladatban.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu