Erdésztechnikus - 2024 képzés

Erdésztechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakma szakmairányai: Erdőgazdálkodás,
  Vadgazdálkodás
 • Szakma megnevezése: Erdésztechnikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0821 17 02
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 280 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 140 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erdésztechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Erdésztechnikus képzés munkaterülete

 • Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végez, adatokat gyűjt, jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit, jellemző folyamatait, a talajhibákat, meghatározza a talajjavítás és talajvédelem lehetőségeit. A sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását végzi. Felveszi a gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő tulajdonságait és viselkedésüket. Irányítás mellett kezeli a mezőgazdasági erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja a földmérésben alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. Térképet olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során digitális mérőeszközöket használ. Munkája során alkalmazza az ágazati munka-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat, valamint figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzési szempontokat.

 • Szakmairány: Erdőgazdálkodás

  Az erdésztechnikus az erdő- és vadgazdálkodás, a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői, szakirányítói feladatokat lát el. Ennek keretében együttműködik az erdőgazdálkodókkal, az erdészeti, vadászati és természetvédelmi hatósággal, munkahelyi vezetőkkel, beosztottakkal és vállalkozókkal. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az erdészeti üzem szakmai, műszaki feladatainak végrehajtását, részt vesz azok gyakorlati megvalósításában. Személygépjárművet vezet, kezeli az erdészeti gépeket, berendezéseket, digitális eszközöket és informatikai alkalmazásokat. Munkája jelentős részét szabadban, a kezelésére bízott területen végzi, ahol külön jogosultság birtokában rendészeti feladatokat is ellát. Szakmai kompetenciája kiterjed az erdészeti szaporítóanyag-előállítás, az erdősítés, az erdőnevelés, az erdővédelem, az erdőhasználat, az erdőbecslés, a vadászat, a vadgazdálkodás, az élőhelyfejlesztés, a természetvédelem, a közjóléti funkciók és szolgáltatások feladataira.

 • Szakmairány: Vadgazdálkodás

  A vadgazdálkodási technikus a vadgazdálkodással összefüggő középfokú végzettséget igénylő munkakörökben beosztott, illetve hivatásos vadászként középszintű vezetői, szakirányítói feladatokat lát el. Ennek keretében együttműködik a vadászati jog gyakorlóival, a föld tulajdonosával, használójával, a vadászati és természetvédelmi hatósággal, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel, a tájegységi fővadásszal, a munkahelyi vezetőkkel, beosztottakkal.Szervezi, irányítja, ellenőrzi a vadászati üzem szakmai, műszaki feladatainak végrehajtását, részt vesz azok gyakorlati megvalósításában.Személygépjárművet vezet, kezeli a vadgazdálkodásban használt gépeket, eszközöket. Munkája jelentős részét szabadban, a kezelésére bízott területen végzi, ahol rendészeti feladatokat is ellát. Hivatásos vadászként – a vadászlőfegyver-tartási engedélyen kívül – rendelkezik szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel, vadászkamarai tagsággal.Szakmai kompetenciája kiterjed a vadállomány és élőhelye védelmével, fenntartásával, a vadállomány hasznosításával és szabályozásával, a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekkel összefüggő feladatokra.

 • Erdésztechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén,
  Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Erdőgazdálkodás

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Erdőgazdálkodás

  3132

  Erdő- és természetvédelmi technikus

  5255

  Természetvédelmi őr

  6211

  Erdészetifoglalkozású

  6212

  Fakitermelő(favágó)

  6220

  Vadgazdálkodási foglalkozású

 • Szakmairány: Vadgazdálkodás

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Vadgazdálkodás

  3132

  Erdő- és természetvédelmi technikus

  5255

  Természetvédelmi őr

  6220

  Vadgazdálkodási foglalkozású

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu