Erdészeti felkészítő gépek kezelője - 2024 képzés

Erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08213003
 • Szakképesítés megnevezése: Erdészeti felkészítő gépek kezelője
 • KEOR kód: 0821 Erdőgazdálkodás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erdészeti felkészítő gépek kezelője - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés munkaterülete:

  Az erdészeti felkészítő gépek kezelője elvégzi aprítógéppel a fakitermelés, vagy egyéb erdészeti-kertészeti munkák során keletkezett vékony faanyag aprítását, hasítógéppel elvégzi a vastagabb erdei választékok és egyéb faanyagok hasítását, kérgezőgéppel elvégzi az erdei választékok kérgezését. Felismeri azokat a fafajokat, választékokat, amelyek hasítását, kérgezését, aprítását végzi. A felkészítés eszközeit (aprítógép, hasítógép, kérgezőgép) biztonságosan használja. A munkavégzés helyszínét az előírásoknak megfelelően biztosítja. A munkavégzéshez szükséges engedélyeket beszerzi. A vonatkozó tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat betartja.

 • Erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 150 óra
 • Maximális óraszám: 180 óra
 • Erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakember-utánpótlás súlyos gondnak tekinthető az erdőgazdálkodásban. A munkaerő-piaci helyzet miatt érzékelhető elmozdulás történt a fakitermelés folyamatgépesítésének irányába a vállalkozások szintjén is, de a magrendelői oldalról is. A jelentős kézi munkaerő-hiányt a fakitermelési műveletek gépesítésével lehet csökkenteni. A képzési szerkezet jelentős átalakulása, a szakmák, szakképesítések számának csökkentése miatt hiánypótló az erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek kezelésére történő szervezett felkészítés biztosítása, valamint a megszerzett kompetenciák tanúsítása annak érdekében, hogy a szakképzett gépkezelők terén mutatkozó munkaerőhiány csillapítható legyen. Az aprításos technológiák megjelenése és elterjedése a faanyag komplex hasznosítását hivatott segíteni, melyhez nélkülözhetetlen az aprítógépek kezelését végző képzett szakemberek utánpótlása. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint a gyűrűs kérgezőgépeket valamint az erdészeti aprító gépeket a géptípusra vonatkozó mezőgazdasági- és erdészeti gépkezelői jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló kezelhet. A munkaerő piaci kutatások is alátámasztják, hogy a munkaerőpiacon hiány mutatkozik az erdészeti felkészítő gépek kezelését végző képzett szakemberekből.

 • Erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes korlátozás nélküli vezetői engedély (T vagy C+E vagy C1+E kategória).

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A. vizsgarész: Aprítógép üzemeltetése, aprítás végrehajtása

  A vizsgázó aprítógéppel aprítást hajt végre. A feladatközlő lapon szereplő meghatározott fafajú aprítandó anyagot aprítógéppel leaprít. A feladat végrehajtásához szakszerűen használja a szükséges segédeszközöket és védőeszközöket. A vizsgatevékenység során az EBSZ vonatkozó előírásait betartja. A feladat végrehajtásának megkezdése előtt a helyszínt előkészíti és biztosítja. A feladat végrehajtása előtt ismerteti az elvégzendő tevékenységet.

  B. vizsgarész: Hasítógép üzemeltetése, hasítás végrehajtása A vizsgázó hasítógéppel hasítást hajt végre. A feladatközlő lapon szereplő meghatározott fafajú hasítandó erdei választékot a rendelkezésre álló anyagok közül kiválasztja, hasítógéppel elvégzi a hasítását. A feladat végrehajtásához szakszerűen használja a szükséges segédeszközöket és védőeszközöket. A vizsgatevékenység során az EBSZ vonatkozó előírásait betartja. A feladat végrehajtásának megkezdése előtt a helyszínt előkészíti és biztosítja. A feladat végrehajtása előtt ismerteti az elvégzendő tevékenységet.

  C. vizsgarész: Kérgezőgép üzemeltetése, kérgezés végrehajtása A vizsgázó kérgezőgéppel kérgezést hajt végre. A feladatközlő lapon szereplő meghatározott fafajú kérgezendő erdei választékot a rendelkezésre álló anyagok közül kiválasztja, kérgezőgéppel elvégzi a kérgezést. A feladat végrehajtásához szakszerűen használja a szükséges segédeszközöket és védőeszközöket. A vizsgatevékenység során az EBSZ vonatkozó előírásait betartja. A feladat végrehajtásának megkezdése előtt a helyszínt előkészíti és biztosítja. A feladat végrehajtása előtt ismerteti az elvégzendő tevékenységet.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az A, B, C feladatok értékelése az alábbiakban megadott szempontok szerint külön-külön történik. Ha a vizsgázó a vizsgán súlyosan megsért a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a vizsgarészre 0%-ot kap.

  • a munkavégzés előtt a végrehajtandó feladatok ismertetése szóban: A vizsgázó a gyakorlati feladat végrehajtása előtt szóban ismerteti az elvégzendő faladatot, annak lépéseit. Értékelendő szempont a kommunikáció minősége, az egyes munkafázisok megfelelő sorrendjének meghatározása és a lehetséges (nem várt) helyzetek esetén végzendő feladatok ismertetése. Az értékelésbe 10%-kal számít bele.
  • munkavégzés előtti feladatok végrehajtása: Munkaterület kijelölése, megfelelő szerszámok, eszközök, felszerelések előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése. Az értékelésbe 10%-kal számít bele.
  • feladat végrehajtása: Az adott vizsgafeladat jellegétől függő munkafázisok szakszerű végrehajtása. Az értékelésbe 60%-kal számít bele.
  • precíz feladatvégrehajtás: Értékelési szempont az, hogy a vizsgázó a vizsgafeladatot milyen precizitással, gondossággal hajtja végre. Az értékelésbe 5 %-kal számít bele.
  • problémahelyzetek kezelése: Értékelési szempont az, hogy a vizsgázó a vizsgafeladat végrehajtása során fellépő váratlan problémahelyzeteket (pl.: eszköz, szerszám meghibásodása, egyéb váratlan esemény) mennyire szakszerűen kezeli. Az értékelésbe 5 %-kal számít bele.
  • tűz- munka- és környezetvédelmi előírások betartása: Értékelési szempont az, hogy a vizsgázó a vizsgafeladat végrehajtása során a tűz- munka- és környezetvédelmi szabályokat milyen mértékben tartja be. Az értékelésbe 10 %-kal számít bele.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte. Mindegyik feladatésznél (A, B, C) külön-külön is el kell érni a minimum 41 %-os eredményt az eredményes vizsgához.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu