Erdészeti rakodógép-kezelő - 2024 képzés

Erdészeti rakodógép-kezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08213004 s
 • Szakképesítés megnevezése: Erdészeti rakodógép-kezelő
 • KEOR kód: 0821 Erdőgazdálkodás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erdészeti rakodógép-kezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Erdészeti rakodógép-kezelő képzés munkaterülete:

  Az erdészeti rakodógép-kezelő kerekes járószerkezettel rendelkező forgórakodót, mezőgazdasági traktorra szerelt forgó- és homlokrakodót, vontatott forgó rakodógépet, tehergépkocsira szerelt forgó rakodógépet üzemeltet és karbantart.

  Ennek megfelelően rendelkezik mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító engedéllyel. Munkája során az erdészeti választékok fel- és leterhelését, átrakását, valamint a készletezett anyagok igazgatását végzi.

  Az erdészeti rakodógép-kezelő ellátja a rábízott gépek műszaki felügyeletét, és betartja az üzemeltetésre, karbantartásra, valamint a munkavédelemre, környezetvédelemre és tűzbiztonságra vonatkozó előírásokat. Képes a folyamatos figyelem-megosztásra, jól tűri a monotonitást és az egyedüllétet. Önálló döntéseket hoz, és képes a helyszínen megoldást keresni műszaki vagy egyéb szakmai problémákra.

  E tevékenységgel összefüggő szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, szakirányú továbbképzésre nyitott. Szakmai ismeretei, kellő gyakorlati tapasztalattal önálló vállalkozás indítására, működtetésére teszi alkalmassá.

 • Erdészeti rakodógép-kezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Erdészeti rakodógép-kezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 350 óra
 • Erdészeti rakodógép-kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakember-utánpótlás krónikus problémának tekinthető az erdőgazdálkodásban. A munkaerő-piaci helyzet miatt érzékelhető elmozdulás történt a fakitermelés folyamatgépesítésének irányába a vállalkozások szintjén is, de megrendelői oldalról is. Ugyanakkor nem csak a kézi munkaerő hiánya, a környezetkímélő technológia iránt megnövekedett igény is serkenti a korszerű, környezetkímélő technológiák terjedését.

  A technológia további terjedésének kulcsa azonban a megfelelő számú, jól képzett gépkezelő biztosítása, a gépkezelők rendszeres át- illetve továbbképzése.

  A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet csak az a személy végezhet, erdészeti erő- vagy munkagépet csak az a munkavállaló kezelhet, aki arra a gépre kiállított gépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik, amiben az üzemorvos munkaegészségügyi érvényesítést is bejegyzett az adott gépkategóriá(k)ra. A jogosítvány annak adható ki, aki a gépre előírt szakképesítést megszerezte.

  A képzési szerkezet jelentős átalakulása, a szakmák, szakképesítések számának csökkentése miatt hiánypótló az erdőgazdaságban alkalmazott speciális gépek kezelésére történő szervezett felkészítés biztosítása, valamint a megszerzett kompetenciák tanúsítása annak érdekében, hogy a szakképzett gépkezelők terén mutatkozó munkaerőhiány csillapítható legyen.

 • Erdészeti rakodógép-kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erdészeti rakodógép-kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erdészeti rakodógép-kezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: B, vagy T járműkategóriára érvényes vezetői engedély.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga: nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: rakodógép-kezelés, karbantartás, hibafelismerés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) Hidraulikus forgórakodógép üzemeltetése: a vizsgázó a kijelölt rakodási területet megközelíti a rakodógéppel, elvégzi a gép rögzítését, majd a hidraulikus daruoszlop elforgatásával, a gém-, illetve a markolószerkezet működtetésével fel- vagy leterhelést, esetleg átrakást, igazítást végez. A vizsgázó a kijelölt rakodási területet a feladatközlő lapon meghatározott fafajból és választékból álló rakomány, készlet alapján önállóan azonosítja. A feladat végrehajtása során elvégzi a szükséges átvizsgálásokat, detektálja az esetleges hibákat, a feladat végén elvégzi a napi karbantartást.

  B) Homlokrakodó üzemeltetése: a mezőgazdasági erőgép hossztengelyében működő hidraulikus gémszerkezetre szerelt cserélhető munkaeszközöket: raklapvillát, rönkrakót vagy tolólapot üzemeltet a vizsgahelyszín adottságainak megfelelően. A vizsgázó a kijelölt munkaterületet a feladatközlő lapon meghatározott anyag, áru, készlet alapján önállóan azonosítja. A feladat végrehajtása során elvégzi a szükséges átvizsgálásokat, detektálja az esetleges hibákat, a feladat végén elvégzi a napi karbantartást.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A) vizsgarész 20 perc, szakmai beszélgetéssel együtt

  B) vizsgarész 20 perc, szakmai beszélgetéssel együtt

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • a feladat helyes értelmezése (10%),
  • az előkészítéshez, a végrehajtáshoz szükséges anyagok és eszközök megválasztása (15%),
  • a végrehajtás szakszerűsége (25%),
  • begyakorlottság, pontosság és önállóság szintje (25%),
  • a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása (25%).

  Ha a vizsgázó a vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a vizsgarészre 0%-ot kap.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át, és az értékelési szempontokra külön-külön adható pontszámok esetében is az egyenként megszerezhető pontszámok legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu