Fakitermelő - 2024 képzés

Fakitermelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08213002
 • Szakképesítés megnevezése: Fakitermelő
 • KEOR kód: 0821
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fakitermelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Fakitermelő képzés munkaterülete:

  A fakitermelő szakképesítéssel rendelkező szakember az állami és a magán erdőkben az erdőgazdálkodáshoz sorolható, fakitermelési munkákhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat és önálló munkavégzést igénylő tevékenységeket tud elvégezni. Munkáját vállalkozóként, vagy a vállalkozó alkalmazottjaként végzi. Az erdőben előforduló, a fakitermelési munkákkal érintett leggyakoribb fa- és cserjefajokat felismeri, megkülönbözteti. A munkavégzés során önállóan végzi a fadöntéseket, valamint a fakitermelési műveleteket, a gallyazást, a választékolást, a darabolást, a felkészítést, a készletezést. A számbavételezésben közreműködőként vesz részt. Kezeli, szereli és karbantartja a motorfűrészeket, motoros adaptereket. Munkája során a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartja.

 • Fakitermelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Fakitermelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Fakitermelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A fakitermelő szakképesítéssel rendelkező szakember az állami és a magán erdőgazdaságokban képes a fakitermelési műveletek önálló elvégzésére vállalkozóként, vagy vállalkozó alkalmazottjaként. Az ország területének jelenleg 22%-a erdő, melynek növelése az elkövetkezendő években egyre jelentősebb lesz. A szakszerű erdőgazdálkodáshoz korszerű szakképzettséggel rendelkező szakemberekre van szükség. Az erdőkben lévő fák kitermelése, döntése és feldolgozása elődeink munkájának a megbecsülése, hiszen a sokszor 100 évig nevelt fák sorsa dől el rosszul, ha nem megfelelő szakképzettségű emberek végzik a fakitermelési munkákat. A rossz fadöntés a faanyag értékesítés miatt jelentős értékveszteséggel járhat, a szakértelem nélküli munkavégzés pedig rendkívül balesetveszélyes. A szakszerű választékolással pedig a faipar igényeit kell kielégíteni. A választékolás a döntést követően a fakitermelés műveletének értéket meghatározó tevékenysége.

 • Fakitermelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fakitermelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fakitermelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: az írásbeli vizsga két részből tevődik össze.

  1. Az első rész a fakitermelés műveleteiből összeállított 30 db tesztfeladatot tartalmaz, amely számítógép használatát igényli. A tesztfeladatok között igaz-hamis választás, illetve egyszeres választási feladatok szerepelnek.
  2. A második rész a vállalkozási ismeretekhez kapcsolódóan árajánlat készítést és számlakiállítást foglal magába.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az első vizsgarész értékelését a számítógép végzi az elkészített megoldókulcs alapján. A tesztfeladatok egyenértékűek, azonos súlyaránnyal számítanak.

  A második vizsgarész értékeléséhez javítási útmutatót kell készíteni, mely az árajánlat legfontosabb elemeit, valamint a számlakitöltés legfontosabb elemeit tartalmazza.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A: Felismerés
  5 db állományalkotó és kísérőfaj, valamint 5 db cserjefaj felismerése képről, növénygyűjteményből levél alapján, vagy élő anyag alapján. A képeken a fa-, illetve a cserjefajok teljes alakban is bemutathatóak a levél mellett.

  B: Fakitermelés végrehajtása
  A fadöntés helyszínét szükség szerint motoros adapter alkalmazásával előkészíti. A vizsgázó fadöntést végez, majd a döntést követően elvégzi a ledöntött fa gallyazását, választékolását, darabolását, szükség szerint felkészítését és készletezését. A feladat elvégzése után a motorfűrészt karbantartja, ismerteti a karbantartás legfontosabb feladatait.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (A vizsgarész: 20 perc, B vizsgarész: 40 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: A: 20%, B: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) vizsgarész:

  A kivetített, vagy növénygyűjteményen, eredeti növényanyagon rendelkezésre álló felismerési anyagból magyar névvel kell felismerni a fa- és cserjefajokat. Minden helyesen felismert faj 2,5 pontot ér. A helyesen felismert nemzetségnévért 1 pont jár, a helyesen felismert fajnévért 2 pont jár, a hibátlan helyesírással leírt fajnévért 2,5 pont jár.

  B) vizsgarész:

  Az értékelés során az Erdészeti Biztonsági Szabályzatban leírtak betartását kell ellenőrizni. Amennyiben a vizsgázó eltér az EBSZ-ben leírtaktól, és a munkavégzést balesetveszélyesen végzi, vagy a tevékenységek közben balesetet okoz, akkor a vizsgája sikertelen.

  A vizsgaszervező a vizsgafeladathoz az állomány ismeretében külön értékelő lapot és pontozási útmutatót készít, mely az alábbi szempontokat is magába foglalja

  • a munkavégzés megkezdése előtti feladatok: munkaterület kijelölése, szükséges eszközök, szerszámok előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése, az értékelésbe 10%-kal számít bele.
  • a hajk, a törési léc és lépcső EBSZ szerinti kialakítása, az értékelésbe 30 %-kal számít bele
  • a munka végrehajtásának fázisai, az értékelésbe 30%-kal számít bele
  • gépek munka előtti ellenőrzése (műszaki, biztonsági, munkavédelmi kérdések kezelése), az értékelésbe 10%-kal számít bele.
  • precíz, gondos munkavégzés, az érétkelésbe 5%-kal számít bele
  • problémahelyzetek kezelése (eszközhiány, váratlan események stb.) az értékelésbe 5%-kal számít bele
  • az Erdészeti Biztonsági Szabályzat maradéktalan betartása, az értékelésbe 10%-kal számít bele, de ha a vizsgázó súlyosan megsérti az EBSZ előírásokat, balesetet okoz, akkor a vizsgarész eredménye sikertelen.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu