Lakott-területi fakitermelő - 2024 képzés

Lakott-területi fakitermelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08214005
 • Szakképesítés megnevezése: Lakott-területi fakitermelő
 • KEOR kód: 0821 Erdőgazdálkodás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Lakott-területi fakitermelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Lakott-területi fakitermelő képzés munkaterülete:

  A lakott-területi fakitermelő által legjellemzőbben betölthető munkakör a (FEOR 6212) Fakitermelő (favágó). A szakképesítéssel rendelkező lakott területeken a fák tőtől való elválasztását, a kitermelt fa előkészítését és elszállítását végzi, jellemzően vállalkozóként, vagy vállalkozó alkalmazottjaként. Speciális tudása a különleges alakú és helyzetű fák döntése, a ledarabolásos fakitermelés a fák koronájában történő munkavégzéssel, amelyhez a koronába mászik vagy emelőkosárat, platót használ. Munkájához biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, beszerezi a munkavégzéshez szükséges engedélyeket, betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat, ellenőrzi a biztonsági eszközöket.

 • Lakott-területi fakitermelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 4 0821 17 01 Erdőművelő-fakitermelő, 34 623 01 Erdészeti szakmunkás, 08213002 Fakitermelő, 31 623 01 ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Lakott-területi fakitermelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 140 óra
 • Maximális óraszám: 260 óra
 • Lakott-területi fakitermelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról 4.1. pontja szerint: lakott területen fakitermelést 1991. január 1-jétől csak olyan gyakorlattal rendelkező fakitermelő végezhet, aki vizsgabizottság előtt eredményes vizsgát tett lakott-területi fakitermelési tanfolyam tananyagából. Az Országos Képzési Jegyzék megszűnésével a képzés oldaláról lefedetlen lett ez a szabályozott szakma, ami a szakember-utánpótlás problémájához vezet. A lakott-területi fakitermelő szakképesítéssel rendelkező szakember vállalkozóként, vagy vállalkozó alkalmazottjaként képes a lakott területen fakitermelési műveletek önálló elvégzésére. A szakszerű, biztonságos fakitermeléshez pedig speciális szaktudásra van szükség, amit ez a szakképzés biztosít.

 • Lakott-területi fakitermelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Lakott-területi fakitermelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Lakott-területi fakitermelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli feladat: -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Lakott-területi fakitermelés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó lakott területen fakitermelést végez, különleges alakú és helyzetű fát dönt vagy ledarabol. Alkalmazza a szükséges segédeszközöket, biztonsági berendezéseket, felszereléseket, biztosítja a helyszínt.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Ha a vizsgázó a vizsgán súlyosan megsérti a balesetvédelmi szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, a vizsgát meg kell szakítani, és a vizsgázó a vizsgájára elégtelen osztályzatot kap.
  • A munkavégzés előtt a végrehajtandó feladatok ismertetése szóban. A vizsgázó a gyakorlati feladat végrehajtása előtt szóban ismerteti az elvégzendő faladatot, annak lépéseit. Értékelendő szempont a kommunikáció minősége, az egyes munkafázisok megfelelő sorrendjének meghatározása és a lehetséges (nem várt) helyzetek esetén végzendő feladatok ismertetése. Az értékelésbe 10%-kal számít bele.
  • A munkavégzés megkezdése előtti feladatok: munkaterület kijelölése, szükséges eszközök, szerszámok előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése. Az értékelésbe 10%-kal számít bele.
  • A szerszámok, gépek munka előtti ellenőrzése (műszaki, biztonsági, munkavédelmi). Az értékelésbe 20%-kal számít bele.
  • A munka végrehajtásának fázisai, a munkafázisok szakszerű végrehajtása. Az értékelésbe 50%-kal számít bele.
  • Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat maradéktalan betartása. Az értékelésbe 10%-kal számít bele.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu